Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Решенные задачи / Задачі ЕТСР

.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.01.2022
Размер:
21.08 Кб
Скачать

Задача 1.

Попит і пропозиція на грошовому ринку дорівнюють відповідно 652 і 500 грн.; резервна норма = 0,4, коефіцієнт готівки = 0,2; інфляція 12%. На яку величину потрібно початково збільшити грошову базу, щоб урівноважити грошовий ринок без зміни відсоткової ставки?

Розв’язання

Зміна грошової пропозиції визначається за формулою:

∆MS= Md – Ms = 652 - 500 = 152

∆MS= ∆Н × mm

mm – грошовий мультиплікатор, який визначається таким чином:

mm = (1+cr)/(rr+cr)

mm = (1+0,4)/(0,2+0,4 )= 2,33

Зміна грошової бази становитиме:

∆Н = 152/2,33 = 65,23 грн.

Задача 2.

Уряд країни збільшив державні закупівлі на 600 млн. грн., споживання зросло на 250 млн. грн., інвестиції скоротилися на 50 млн. грн. за умов, коли s = 0,2, t = 0,25. Визначте, чому дорівнює приріст фактичного ВВП?

Розв’язання

Функція споживання визначається виходячи із кейнсіанської функції споживання:

C = Со + с/ × Y

Рівноважний ввп визначається формулою: У= С + Ig + G

me = 1/ (1 – 0,8(1-0,25)= 2,5

У= (250-50 + 600) х me

ΔY =800х2,5=2000 млн.грн.

Задача 3.

Наскільки Нацбанк має змінити грошову базу, якщо пропозиція грошей складає 300. А попит на гроші 352 гр.од., коефіцієнт готівки 0,3, а резервна норма 20%.

Розв’язання

Зміна грошової пропозиції визначається за формулою: ∆MS= Md – Ms = 352 - 300 = 52

∆MS= ∆Н × mm

mm – грошовий мультиплікатор, який визначається таким чином:

mm = (1+cr)/(rr+cr)

mm = (1+0,3)/(0,2+0,3) = 2,6

Зміна грошової бази становитиме:

∆Н = 52/2,6 = 20 грн.

Відповідь: Нацбанк повинен збільшити грошову базу на 20 грн., щоб урівноважити грошовий ринок.

Задача 4.

Потенційний ВВП України в 2014 р. становив 1500 млрд. грн., фактичний = 1250 млрд. грн., середній коефіцієнт податків = 0,2, державні закупівлі = 210 млрд. грн., трансферти = 70 млрд. грн. Чому дорівнює циклічне бюджетне сальдо? Стан державного бюджету (BS):

Розв’язання

Стан державного бюджету (BS): BS=Tn - G. BS = Y×t - G,

потенційне бюджетне сальдо за формулою: BSp =Yр×t - G .

циклічне бюджетне сальдо, яке обчислюється за формулою:

BSс= BS - BSр.

BS =1250 млрд. грн. Х 0,2+70-210=110 млрд. грн.

BSp =1500 млрд. грн. ×0,2+70 – 210 =160 млрд. грн..

BSс= 110 – 160=-50 млрд. грн.

Задача 5.

Нехай попит на готівку складає 10% від суми депозитів. Норма резервування дорівнює 0,15. Якщо Національний Банк вирішує розширити пропозицію грошей на 330 млрд. грн. На скільки він повинний збільшити (зменшити) грошову базу?

Розв’язання

mm – грошовий мультиплікатор, який визначається таким чином:

mm = (1+cr)/(rr+cr)

mm = (1+0,1)/(0,15+0,1) = 4,4

Зміна грошової бази становитиме:

∆Н = 330/4,4 = 75 грн.

Задача 6.

В економіці гранична схильність до споживання = 0,3, граничний коефіцієнт податків = 0,1, гранична схильність до імпортування = 0,2. Яким буде приріст ВВП, якщо чистий експорт збільшиться на 100 одиниць.

Розв’язання

Якщо приріст чистого експорту складає 100 од., то приріст рівноважного обсяг випуск буде становити: Δ Y в= -Δ Xn× meв

mев = 1/s+c*t+q

meз = = 1/ (0,7+ 0,3*0,1+0,2)= 1,07

Приріст ВВП у відкритій економіці становитиме: Δ Y в= 100 ×1,07 = 107 грн.

Задача 7.

Пропозиція грошей здійснюється за формулою М=150+5і, швидкість їх обігу дорівнює 25 обертам за період на протязі якого створюється реальний дохід в розмірі 2900 од. Реальний попит на гроші як активи характеризується формулою 48-2і. Визначте рівноважну ставку процента.

Розв’язання

У= 2900/25 = од./рік

150+5і, = 48-2і.+ 116

7i=14

i= 2

Задача 8.

В закритій економіці внаслідок скорочення податків обсяги виробництва зросли на 700 млн. грн. Гранична схильність до заощадження дорівнює 0,25, граничний коефіцієнт податків дорівнює 0,2. На яку величину були скорочені податки.

Розв’язання

Якщо уряд скоротить податки і обсяги виробництва зростуть, то :

- Δ Tn = Δ Y / mt ,

mt=с/ × me.

me =

де me – мультиплікатор державних витрат, з урахуванням вилучень у вигляді податків.

Виходячи із умови задачі, отримуємо:

me = = 1/ (1 – 0,75(1-0,2)= 2,5

mt = 0,75 × 2,5= 1,875.

- Δ Tn = 700 /1,875 = -333,3 (млн. грн.)

Соседние файлы в папке Решенные задачи