Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Решенные задачи / Задачи Экономика

.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.01.2022
Размер:
146.92 Кб
Скачать

Задачі з предмету ЕТСР (Економічна теорія соціального розвитку)

Задача 1.

Сума цін проданих товарів за готівку - 40 млрд. золотих доларів, проданих у кредит товарів на суму 1450 млн. доларів золотом, сума платежів, термін сплати по який наступив - 750 млн. золотих доларів, сума взаємопогашених платежів - 940 млн. дол. золотом, середнє число обертів одного долара - 5. Скільки залишиться в обігу золотих доларів, якщо уряд випустить у обіг 3672 млн. паперових доларів?

Розв’язання

КГ = (СЦ - К + П - ВП)/0.

+КГ = (40000 - 1450 + 750 - 940)/5 = 7672 млн. дол. золотом.

В обігу залишиться 7672 - 3672 = 4000 млн. дол. золотом.

Задача 2

У приватному підприємстві на місяць виробляється 1000 одиниць

продукції, на які переносяться 250 грн. постійного капіталу. Місячна вартість

робочої сили - 250 грн. Норма доданої вартості складає 300%. Визначити вартість

одиниці продукції.

Дано:

С= 250, V=250, M=300%, W-?

Розв’язання

m=(m%*v)/ 100%= (300%*250)/100%=750

m = 750 грн.

W =с+v+m = 250 + 250 + 750 = 1500 грн.

Вартість одиниці продукції = 1500 грн. / 1000 од. = 1,5 грн.

Задача 3.

Власний капітал банку 7 млн. грн., залучений – 30 млн. грн. Відсоток, виплачуваний вкладникам – 5%, відсоток, який стягується з одержувачів позик – 8%. Визначити банківський прибуток та норму банківського прибутку.

Розв’язання

Банківський прибуток= Доходи – Витрати.

Банківський прибуток = Відсоток, який стягується з одержувача позик - банківський

відсоток.

Банківський прибуток = 8%-5% = 3%.

Норма банківського прибутку = чистий прибуток / власний капітал банку.

Норма банківського прибутку = 30 / 7 = 4,3 млн. грн.

Задача 4.

Первинні доходи у формі: заробітної плати – 200 млрд. грн., прибутків у підприємців – 120 млрд. грн., дивідендів – 50 млрд. грн., процентів - 40 млрд. грн., земельної ренти – 70 млрд. грн. Вирахуйте величину національного доходу.

Розв’язання

НД = W + R + і + р

W — заробітна плата;

R – рента

і – процент у вигляді доходу від грошового капіталу

р — прибуток

НД = (200+50)+70+40+120=480млрд. грн

НД =480млрд. грн

Задача 5.

Населення України становить близько 49 млн. осіб., 14 млн. осіб - пенсіонери, 10 млі осіб -діти (до 16 років) та хворі психіатричних лікарень; 2 млн. осіб припинили пошук роботи, а кількість офіційно зареєстрованих безробітних становить близько 3 млн. осіб Визначте кількість зайнятих (працюючих) і рівень безробіття.

Розв’язання

Кількість працюючих = 49 - (14 + 10) = 25 млн. осіб. Рб = Б / Еакт х 100% = 3 / (25 + 2) х 100 % = 11,1 %. Рівень безробіття становить 11,1%

Задача 6.

Задача. Фірма продає свій товар в умовах олігополії, коли всі виробники аналогічних товарів добре інформовані щодо поведінки конкурентів. Фірма знає, що функція попиту для її нового товару буде ламаною з двома різними нахилами.

Вище точки перелому: Р1 = 85 – q1. Нижче точки перелому: Р2 = 130 – 4q2-

Функція сукупних витрат має вигляд: ТС = 375 + 25q + 0,6q 2 .

1) Користуючись моделлю з ламаною кривою попиту, визначте обсяг

виробництва, ціну і прибуток фірми в точці перелому.

2) Чи є ці показники оптимальними?

3) Побудуйте відповідний графік.

Розв’язання

1) у точці перелому Р1 = P2 i q1 = q2.

Рівноважний обсяг знайдемо з рівності 85 – q = 130 — 4q;

q = 15, P = 70. Перевіримо, чи буде максимізувати прибуток фірма за таких

умов. Для цього знайдемо значення граничного виторгу за умови, що q = 15, на кожному проміжку графіка попиту.

MR1 = 85- 2q1

MR2 = 130- 8q2.

MR1(15) = 55; MR2(15) = 10. Граничні витрати MC = 25 + 1,2q i MC(15) = 43.

2) Оскільки MR2 (15) < MC(15) < MR1( 15), то у разі q = 15 рівновага буде стійка, і фірма буде максимізувати прибуток, п = 15 * 70 — (375 + 25 *15 + 0,6 *225) = 165. Ці показники будуть оптимальними за даного обсягу виробництва у разі зміни граничних витрат від 10 до 55.

Задача 8.

Реальний попит на гроші як активи характеризується формулою 68-2і. Визначте рівноважну ставку процента, якщо пропозиція грошей здійснюється за формулою М=250+5і, швидкість їх обігу дорівнює 30 обертам за період на протязі якого створюється реальний дохід в розмірі 6000 од.

Розв’язання

У= 6000/30 =200 од./рік

250+5і, = 68-2і.+ 200

7i=18

i= 2.57

Задача 9.

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: дохід становить 1000 млн. грн., інвестиції = 120 млн. грн., споживання = 700 млн. грн., державні заощадження = - 20 млн. грн. Чому дорівнюють чисті податки?

Розв’язання

У змішаній економіці закритого типу рівновага досягається, якщо національні заощадження дорівнюють національним інвестиціям, тобто: Sпр+ Sд= Ін, або (Y – T – C) + (T – G) = Ін

(Y – Tn – C) + Sд = Ін

Tn= Y – C + Sд -Ін

Tn= 1000 – 700 + (-20) – 120=

Tn=160грн.

Задача 10.

Визначте зміну ставки позичкового процента у 2016 році, якщо в країні загальний попит описується функцією M D =2,5Y – 25i, пропозиція грошей у 2015 р. (у млрд. грн.) - М S 15 =300, пропозиція грошей у 2016 р. (у млрд. грн.) - М S 16 =320, валовий внутрішній продукту (у млрд. грн.) у 2015 р. – ВВП 15 , = 600, зміна валового внутрішнього продукту (у млрд. грн.) у 2016 р. – ∆ВВП=-50,

Розв’язання

Рівновага на ринку грошей визначається умовою:MD= МS

Відповідно у 2015 р. рівновага буде визначатись рівнянням:

2,5×600-25і=300

і15 =48%

У 2016 р. рівновага буде визначатись залежністю:

2,5×550-25і=320

і16 =42.2%, Зміна відсоткової ставки становитиме: ∆і = і16 - і15, ∆і = 42,2 – 48=-5,8%

Задача 11.

В економіці гранична схильність до заощадження становить 0,25 граничний коефіцієнт податків дорівнює 0,2, гранична схильність до імпортування дорівнює 0,7. Яким буде приріст ВВП, якщо: а) в умовах закритої економіки з урахуванням держави інвестиції зросли на 100 грн.; б) в умовах відкритої економіки споживання збільшиться на 200 млн. грн.

Розв’язання

в умовах закритої економіки me =

me = 1/(1 – 0,75(1 – 0,2)= 2,5

Δ Y в= -Δ І× meз, Δ Y в= 100х2,5=250 грн

Δ Y в= -Δ С× meв

mев =1/s+c*t+g

meз = = 1/ (0,25+ 0,75*0,2+0,7)= 0,9

Приріст ВВП у відкритій економіці становитиме:Δ Y в= 200 ×0,9 = 181 грн.

Відповідь: Приріст ВВП у відкритій економіці становитиме: 181 грн,

Задача 12.

Визначте зміну ставки позичкового процента у 2016 році, якщо в країні загальний попит описується функцією M D =3Y – 10i, пропозиція грошей у 2015 р. (у млрд. грн.) - М S 15 =200, пропозиція грошей у 2016 р. (у млрд. грн.) - М S 16 =220, валовий внутрішній продукту (у млрд. грн.) у 2015 р. – ВВП 15 , = 250, зміна валового внутрішнього продукту (у млрд. грн.) у 2016 р. – ∆ВВП=50,

Розв’язання

MD= МS

Відповідно у 2015 р. рівновага буде визначатись рівнянням:

3×250-20і=200

і15 =27,5%

У 2016 р. рівновага буде визначатись залежністю:

3×300-20і=220

і16 =34%

Зміна відсоткової ставки становитиме:

∆і = і16 - і15

∆і = 34 – 27,5=6,5%

Відповідь: зростання ставки позичкового процента у 2016 р. становитиме 6,5%

Задача 13.

Визначте зміну ставки позичкового процента у 2016 році, якщо в країні загальний попит описується функцією M D =1,5Y – 20i, пропозиція грошей у 2015 р. (у млрд. грн.) - М S 15 =150, пропозиція грошей у 2016 р. (у млрд. грн.) - М S 16 =200, валовий внутрішній продукту (у млрд. грн.) у 2015 р. – ВВП 15 , = 200, зміна валового внутрішнього продукту (у млрд. грн.) у 2016 р. – ∆ВВП=-50,

Розв’язання

Рівновага на ринку грошей визначається умовою: MD= МS

Відповідно у 2015 р. рівновага буде визначатись рівнянням: 1,5×200-20і=150

і15 =7,5%

У 2016 р. рівновага буде визначатись залежністю: 1,5×150-20і=200

і16 =1,25%

Зміна відсоткової ставки становитиме:

∆і = і16 - і15

∆і = 1,25 – 7,5=-6,25%

Задача 14.

Визначити національний доход та його зміну, якщо автономне споживання 250 грн., гранична схильність до заощадження s / = 0,3, податкова ставка t = 25 %, трансферти становлять 170 грн., заощадження 100 грн., споживання зростає на 50 грн., а держава здійснює активну фіскальну політику?

Розв’язання

42 С = 250 + 0,7 (Y – 0,25Y + 170),

С = 369+ 0,525Y

Y= С + Ig + G+Хn, Y=369+ 0,525Y +100 (S=І=100)

Y=981, при зміні споживання становитиме Y=1086

Соседние файлы в папке Решенные задачи