Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kreditny_defoltny_svop_6_seminar.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
175.62 Кб
Скачать

Кредитний дефолтний своп

Схема взаємовідносин при кредитному дефолтному свопі

Кредитний дефолтний своп (англ. Credit Default SwapCDS) — кредитний дериватив (своп), угода, згідно з якою «Покупець» робить разові або регулярні внески (сплачує премію за кредитний ризик) «Емітентові», який бере на себе зобов'язання погасити виданий «Покупцем» кредит третій стороні у разі неможливості погашення кредиту боржником (дефолттретьої сторони). «Покупець» отримує цінний папір — свого роду страховку, яка гарантує обов'язкове повернення суми виданого раніше кредиту або купленого боргового зобов'язання. У разі дефолта, «Покупець» передасть «Емітентові» боргові папери (кредитний договір, облігації, векселі), а в обмін отримає від «Емітента» компенсацію на суму боргу плюс несплачені відсотки, а також ті, що повинні нарахувати до дати запланованого погашення.

Існує дві форми компенсації – грошова компенсація та фізична доставка. Перша форма передбачає покриття «Емітентом» збитку «Покупця» в розмірі різниці між номінальною та реальною вартістю активу. У разі фізичної доставки, «Емітент» CDS зобов’язаний відкупити визначений в контракті актив за визначену ціну, наприклад, номінальну вартість активу. Таким чином, ризик щодо несприятливого розвитку ціни активу переходить на «Емітента».

Дефолтні свопи схожі на страхування, тому що можуть використовуватися кредиторами для хеджування ризиків неплатежу за позиками. Однак є істотні відмінності від страхування:

  1. об'єктом дефолтного свопа може бути будь-як боргове зобов'язання - від контракту на постачання товару до усього спектру похідних боргових зобов'язань, в основі яких лежать транші іпотечних кредитів;

  2. «Покупець» і «Емітент» можуть не мати прямих відносин з об'єктом дефолтного свопа, наприклад, коли страхуються зобов'язання за купленою на вторинному ринку облігацією або опціони;

  3. на відміну від страхового полісу, дефолтний своп є передаваним цінним папером і його можна продавати і купувати необмежену кількість разів;

  4. нерегульований статус дозволяє купувати і продавати цей дериватив не на біржі, а в приватному порядку;

  5. відсутні юридичні вимоги щодо наявності в емітента свопа активів, що відповідають можливим зобов'язанням.

Все це робить систему дефолтних свопів привабливою для спекулятивних операцій, але не дуже стійкою при економічній кризі. Потрібно враховувати, що близько 30 % всіх дефолтних свопів продали хеджеві фонди, які отримані від продажу кошти зазвичай направляють на фондовий ринок. Падіння фондового ринку приводить до зменшення активів таких хеджевих фондів. І якщо в цій ситуації до них почнуть масово звертатись за виплатами за дефолтними зобов'язаннями, активів фондів може не вистачити. Через світову фінансову кризу (2008) настала хвиля корпоративних банкрутств, що змушує покупців дефолтних свопів спробувати отримати сотні мільярдів доларів від своїх контрагентів (страховиків). Для здійснення виплат страховики будуть вимушені розпродавати свої активи. Це обов'язково ще більше ускладнить фінансову кризу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]