Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т 4.УПРАВЛІННЯ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
208.38 Кб
Скачать

4. Організаційні структури управління підприємством

Структура управління виробництвом — це кількість і склад ланок та ступенів управління, їх підлеглість і взаємо­зв'язок. Вона активно впливає на процес функціонування системи управління розвитком виробництва. Аналіз орг. схем упр-ння показує, що управ­лінські зв'язки і відносини можуть мати вертикальний або горизонтальний характер. Основою вертикальних управлінських відносин є відносини субординації між вищими і нижчими ланками системи управління (вертикальні зв'язки вниз). Як горизонтальні зв'язки можуть розглядатися службові (професійні) відносини між ланками (працівниками) одного рівня.

Типи орг. структур управління:

1) Лінійна - це стр-ра, між елементами якої існують лише одноканальні взаємодії, кожен підлеглий має лише одного лінійного керівника, який виконує всі адміністра­тивні та ін. функції у відповідному підрозділі. Використовується у невеликих під-вах з нескладною технологією вир-ва. Перевагами такої структури є:

а)чіткість взаємовідносин;

б)оперативність і несуперечливість управлінських рішень;

в)надійний контроль.

Недоліком є те, що керівник повинен виконувати, крім основних координуючих функцій, цілий ряд робіт: облік, робота з кадрами, контроль якості тощо.

2) Функціональна орган. стр-ра упр-ня базується на розподілі функцій упр-ня між окремими підрозділами апарату упр-ня. У процесі її застосування кожний вир. підрозділ одержує розпорядження одночасно від кількох керівників функт.служб. На відміну від лінійної, передбачає поділ функцій упр-ня не за об'єктами, а за спеціальностями. При цій системі кожний з кваліфікованих спеціалістів керує д-стю всіх працівників у межах своєї компетенції (планування, б/ок, техн.обслуговування). К-сть вертик. зв'язків (лінійних і функціональних) при ф-ній системі збільшується у 2 — 3 р. Отже, при ф-ній системі ускладнюються службові зв'язки, мають місце дублювання розпоряджень

3) лінійно-функціональна (лінійно-штабна) система управління, при якій лінійне підпорядкування всіх питань, пов'язаних з управлінням даним об'єктом, поєднується з функціональним управлінням. Загальна кількість зв'язків залишається майже такою, як і при функціональній системі, але змінюється характер зв'язків. Лінійно-функціональна система забезпечує ефективне поєднання лінійного управління з консультаційним обслуговуванням з боку функціональних служб без порушення прав і обов'язків лінійних керівників.Кожен працівник може одержати при цьому обов'язкові для нього вказівки від інших службових осіб однакового з ним або вищого рангу. Ці вказівки стосуються тільки техніки, технології чи організації праці, але ні в якому разі не можуть стосуватися всієї діяльності працівника, а також його адміністративної (чисто управлінської) діяльності.

Позначення:

ГК — ген.керівник; ЛК — лінійний керівник; ФК — функціон.керівник; В — виконавець

Рис. 3. Типи організаційних структур управління

4) дивізіональна структура управління будується не за функціональними ознаками, а за принципами групування вир.підрозділів: за продуктами, групами спожива­чів, за місцем розташування. Виникнення цієї структури пов'язане із поглибленням поділу упр.праці, тобто вищі ланки упр-ня займаються лише заг. питаннями (фін., юрид., кадровими), а реш­ту своїх функцій делегують вир.підрозділам (від­діленням), які мають свою власну структуру управління і можуть автономно функціонувати. Розповсюдження цієї структури пов'язано з процесом диверсифікації виробницт­ва і виникненням корпорацій, конгломератів.

Рис. 4. Дивізіональна структура управління

5) Матрична структура передбачає створення, поряд з лінійними керівниками та функціональним апаратом управ­ління, тимчасових проектних груп, які формуються із спе­ціалістів функціональних підрозділів і займаються створен­ням нових видів продукції. Після завершення робіт над проектом спеціалісти повертаються до своїх функт.підрозділів. Керівник проекту виконує роль лінійного керівника щодо членів групи.

6) Множинна стр-ра управління використовується сучасними компаніями, які включають ряд під-тв. В її основі лежить поєднання різних орган.струк­тур упр-ня.Така стр-ра буде все більше використовуватись у майбутньому.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.