Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т 2 ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
105.98 Кб
Скачать

6

Лекція 2: види підприємств та їх зовнішнє середовище господарювання

1. Класифікація підприємств.

2. Види об'єднань підприємств.

3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств.

4. Ринкове середовище функціонування підприємств.

1. Класифікація підприємств

Класифікація підприємств:

  1. залежно від мети та хар-ру діяльності: комерційні; некомерційні.

2) залежно від форми власності:

- приватні підприємства (індивідуальні та сімейні)– функціонують на основі приватної власності однієї осби або декількох громадян з використанням найманої праці;

- колективні підприємства діють на основі колективної власності, яка виникає в рез-ті добровільного об'єднання майна громадян та юридичних осіб для створення кооперативів, АТ, інших господарських товариств та об'єднань; передавання державних підприємств в оренду; перетворення державних підприємств в АТ тощо;

- державні підприємства – засновані на державній власності. До них також відносять казенні підприємства – не підлягають приватизації;

- комунальні підприємства – засновані на комунальній власності, на засадах власності відповідної територіальної громади.

-змішані підприємства (підприємство, засноване на змішаній формі власності) – діють на основі об'єднання майна різних форм власності

3) залежно від належності капіталу:

- національні підприємства;

- іноземні підприємства;

-спільні підприємства (якщо метою створення з підприємства є спільна ПД або це під-ва з іноземними інвестиціями).

4) Залежно від способу утворення та формування статутного фонду:

- унітарне підприємство - утворюються одним засновником, який виділяє необхідне для цього майно, формує відповідно до зак-ва статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує під-вом і формує його трудовий колектив на засадах труд.найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації під-ва (унітарними  є  підприємства   державні, комунальні,   підприємства,   засновані  на  власності  об'єднання громадян,  релігійної  організації  або  на  приватній   власності засновника.);

- корпоративне підприємство – утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням, діє на основі об'єднання майна або ПД чи труд. д-сті засновників (учасників),їх спільного упр-ня справами, на основі корпоративних прав, участі засновників у розподілі доходів та ризиків під-ва (господарські товариства).

5)За галузево-функціональним розподілом:

- виробничі,- торгівельні;- с/г;- будівельні;- страхові;- банківські;- лізингові;- венчурні (інноваційно-впроваджувальні) тощо.

6) З правовим статусом і формою господарювання:

-орендні підприємства створюються, в основному, на основі оренди державного майна;

-одноосібні підприємства є власністю однієї особи або родини, яка своїм майном несе відповідальність за виконання зобов'язань;

- кооперативи - об'єднання громадян з метою спільного ведення господ. д-сті;

- господарські товариства - підприємства або інші суб'єкти господарювання,  створені юридичними особами  та/або громадянами  шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з  метою  одержання  прибутку:

а) Акціонерні товариствагосподарське товариство, статутний капітал якого не може бути меншим ніж 1250 мінімальних заробітних плат і який поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Акціонерні товариства створюються в формі публічних або приватних товариств (не більше 100 чол.) (станом на початок 2010 р. в Україні зареєстровано 20,4 закритих (приватних) акціонерних товариств, що складає дві третини від загальної кількості зареєстрованих в країні акціонерних товариств). Основним актом законодавства, який регулює діяльність акціонерних товариства, є Закон «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р.;

б) Товариство з обмеженою  відповідальністю  - господарське товариство,  що  має статутний фонд,  поділений на частки,  розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які  повністю  сплатили  свої  вклади,   несуть   ризик   збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.      в) Товариство  з  додатковою відповідальністю - господарське товариство,  статутний фонд якого поділений на  частки  визначених установчими  документами  розмірів  і, яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном,  а в разі його недостатності учасники    цього    товариства    несуть    додаткову   солідарну відповідальність у визначеному  установчими  документами  однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників;      г)Повне товариство - господарське товариство, всі учасники якого  відповідно  до  укладеного  між  ними  договору  здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть  додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном;

д) Командитне товариство- господарське товариство, в якому один  або  декілька  учасників  здійснюють  від  імені  товариства підприємницьку   діяльність  і  несуть  за   його   зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке  за законом  може  бути  звернено стягнення (повні учасники),  а  інші учасники   присутні   в   діяльності   товариства   лише    своїми вкладами (вкладники). 7)За технологічною та територіальною цілісністю:

- головні (материнські) підприємства - контролюють д-сть інших фірм;

-дочірні підприємствамають статус юридичної особи, самостійно здійснюють комерційні операції і складають звітний баланс;

- асоційовані підприємства – юридично самостійні суб'єкти господарювання, які об'єднані між собою відносинами економічної залежності у формі участі в статутному фонді або на основі організаційної підпорядкованості;

- філія – не має юрид. та господ. самостійності, не складає власного балансу.

8) За розмірами:

- малі під-ва (до 50 чол., обсяг річного валового обороту не > 70 млн. грн.);

- середні під-ва (від 51 до 249 чол., від 70млн. грн. до 100 млн. грн.);

- великі під-ва (більше 250 чол., більше 100 млн. грн.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.