Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інспектування.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
286.72 Кб
Скачать

1.2 Державне управління охорони навколишнього природного середовища

Дозвільне екологічне інспектування здійснюється Державними управліннями охорони навколишнього природного середовища в областях.

Дозвільне екологічне інспектування полягає у:

 • складанні висновків за результатами екологічної експертизи проектної документації;

 • надання суб'єктам підприємницької діяльності дозволів на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, на скиди забруднюючих речовин зі стічними водами у водні об'єкти, на розміщення виробничих відходів на території підприємств і за їх межами;

 • наданні дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, включаючи дозволи на спеціальне водокористування, на користування надрами, ліміти на використання природних ресурсів місцевого значення;

 • наданні дозволів на проведення на землях водного фонду робіт з будівництва гідротехнічних і гідрометричних об'єктів, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію у руслах річок, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій;

 • погодженні вибору земельних ділянок для будівництва об'єктів.

Державне управління охорони навколишнього природного середовища

організовує регіональний моніторинг довкілля і забезпечує його функціонування. Держуправління інформує органи влади, органи місцевого самоврядування, а через засоби масової інформації і населення про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативно оповіщає про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

4. Організація проведення інспекторських перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання ними вимог природоохоронного законодавства.

Навчальні питання.

 • Юридичні аспекти перевірок.

 • Загальні відомості про здійснення перевірки,

 • Планування, організація, порядок призначення і підготовка до перевірки. 5

 • Види і частини перевірки.

 • Права та обов'язки державних інспекторів.

 • Форми Повідомлення про проведення планової перевірки і Направлення на проведення перевірки.

4.1. Юридичні аспекти перевірок.

Організація і проведення інспекторських перевірок суб'єктів господарювання та оформлення їх результатів регламентуються Методичними рекомендаціями «Про порядок проведення інспекторських перевірок по дотриманню природокористувачами вимог законодавства по охороні навколишнього природного середовища» (Затверджено наказом Головної екологічної інспекції Мінприроди України від 28 березня і 994р., №7), а також «Порядком організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства» (Затверджено наказом Мінприроди від 10 вересня 2008р., №464).

Ці нормативні документи встановлюють процедуру організації і проведення перевірок з питань здійснення державного контролю підприємств, установ, організацій та інших об'єктів незалежно від форм власності та видів господарської діяльності, які негативно впливають на стан довкілля і здоров'я населення. Крім цього, документи визначають порядок оформлення Документації по результатах перевірок.

І «Методичні рекомендації» і «Порядок» призначені для інспекторського складу і поширюються на державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державної екологічної інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державної екологічної Інспекції з охорони довкілля Північно- Західного регіону Чорного моря, Державної екологічної інспекції Азовського моря, Державної Азово—Чорноморської екологічної інспекції (далі — органи Мінприроди) та суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб).

В документах вживають терміни, наприклад, «акт перевірки», «державний інспектор», «об'єкт перевірки» в такому значенні:

— акт перевірки -— документ, який фіксує факт проведення планових, позапланових перевірок суб'єктів господарювання і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища та його дотримання;

 • державний інспектор — Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного, Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища;

 • об'єкт перевірки — підприємства, цехи, виробничі майданчики, обладнання, установки, території тощо, які експлуатуються суб'єктами господарювання, в тому числі споруди та інші об'єкти, діяльність яких пов'язана з шкідливим впливом на навколишнє природне середовище (в тому числі їх розміщення, проектування, будівництво, реконструкція та введення в дію), об'єкти природно-заповідного фонду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.