Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 модуль методичка практика 2012 ФІЗИКА.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
5.59 Mб
Скачать

Задачі Закон Ома для ділянки кола. Послідовне та паралельне з'єднання. Обчислення опору кола

1. Два провідники виготовлені з одного матеріалу. У скільки разів довжина одного провідника більша від довжини іншого, коли відомо, що R1 = 8R2, m1 = 2m2?

  1. Визначити опір ділянки кола між точками А і В (див. рис.), якщо опори R1 = R3 = R5 = R7 = R8 = R9 = 1 Ом, R2 = R4 = R6= 20 Ом.

  1. Визначити опір ділянки кола між точками А і В (див. рис.), якщо опори R1 = R2 = R4 = R5 = 1 Ом, R3 = R6 = 12 Ом.

4. Знайдіть опір кожного з кіл, показаних на рис. а,б,в. Опір кожного резистора R0, а опором з'єдну­вальних проводів можна знехтувати.

Рис. а Рис. б Рис. в

5. Знайдіть опір дротяного тетраедра, увімкненого у коло двома вершинами. Опір кожного ребра R0.

6. Знайдіть опір між точками А і В показаного на рис. кола. Опір кожного з резисторів R0.

7. Знайдіть опір дротяного куба (див. рис.) між точками А1 та С. Опір кожного ребра R0.

8. Знайдіть опір дротяного куба (див. рис. завдання 7) між точками А1 та D. Опір кожного ребра R0.

9. Знайдіть опір дротяного куба (див. рис. завдання 7) між точками А та А1. Опір кожного ребра R0.

10. Знайдіть опір кола (див. рис.) між точками А та В, якщо опір кожної ланки R0.

Закон Ома для повного кола. Правила Кірхгофа

11. Знайдіть силу струму І1 через резистор з опо­ром R1 (див. рис.). Опори резисторів: R1 = 5 Ом, R2 = 7 Ом, R = 2 Ом. ЕРС джерела 30 В, його внутрішній опір 2 Ом.

12. Знайдіть силу струму ІА через амперметр (див. рис.), якщо опори резисторів R1 = 20 Ом, R2= R4 = 8 Ом, R3 = 1 Ом. ЕРС джерела 50 В, його внутрішній опір 1 Ом. Опором амперметра можна знехтувати.

13. Знайдіть покази ампер­метра у схемі (див. рис.), якщо = 15 В, R1 = 4,2 Ом, R2 = 8 Ом, R3 = 12 Ом. Якими стануть ці покази, якщо поміняти місцями амперметр та джерело ЕРС? Внут­рішній опір джерела та опір амперметра малі в порівнянні з опорами резисторів.

14. У колі (див. рис.) гальванометр показує відсутність струму. Еталонний елемент має ЕРС 𝜀0 = 1,5 В, внут­рішній опір r0 = 1,5 Ом. Опори резисторів R1 = 4 Ом, R2 = 4,5 Ом. Знайдіть ЕРС акумулятора.

15. Реостат підключено до джерела струму. При зміні опору реостата від 4,0 Ом до 9,5 Ом сила струму в колі змінюється від 8,0 А до 3,6 А. Знайдіть ЕРС джерела струму та його внутрішній опір.

16. Резистор з опором R підключають до клем А і В (див. рис.). Знайдіть силу струму, що проходить через цей резистор.

17. Два джерела струму, електрорушійні сили яких 60 В і 35 В, з'єднані між собою так, як показано на рисунку. Визначити різ­ницю потенціалів між точками А і В в обох випадках. Відношення внут­рішніх опорів джерел дорівнює 1,5.

  1. У колі, зображеному на рисунку, електрорушійні сили відповідно дорівнюють 1,5 В та 1 В, опори R1 = 100 Ом, R2 = 50 Ом і R3 = 80 Ом. Обчислити силу струму, який проходить крізь резистор R1.

19. У схемі (див. рис.) електрорушійна сила дорівнює 5 В, опори R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом. Внутрішній опір джерела струму дорівнює 0,1 Ом. Визначити сили струмів, що проходять через резистори R1 і R2.

20. У схемі (див. рис.) електрорушійні сили відповідно дорівнюють 1,5 В, 2 В, та 2,5 В, опори: R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 30 Ом. Внутрішнім опором джерел струму можна знехтувати. Визначити сили струмів у всіх ділянках кола та різницю потенціалів між точками А і В.

21. Встановити розподіл струмів у колі (див. рис.), якщо електрорушійні сили відповідно 12 В та 8 В, опори: r1 = 4 Ом, r2 = 3 Ом, R1 = 20 Ом, R2 = 40 Ом, R3 = 29 Ом, R4 = 8 Ом, R5 = 16 Ом.

22. На рисунку зображено два розгалужених кола постійного струму. Визначити значення струмів, що проходять крізь резистори в обох колах, коли електрорушійні сили відповідно 1 В, 2 В, 3 В, 4 В, опори: R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом. Внутрішнім опором джерел струму та опором з'єднувальних провідників можна знехтувати. Як зміняться струми у колі, якщо роз'єднати провідники у точках А і В?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.