Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема Банківська система 02.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
108.54 Кб
Скачать

12

Тема 2 роль національного банку україни в банківській системі

2.1. Статус та організаційна структура Національного банку України

2.2. Функції та завдання Національного банку України

2.1. Статус та організаційна структура Національного банку України

Ефективне функціонування банківської системи – необхідна умова розвитку ринкових відносин в Україні, що об’єктивно визначає ключову роль центрального банку в регулювання банківської діяльності.

Центральні банки в їх сучасному вигляді існують відносно недавно. На ранніх стадіях розвитку капіталізму чіткого розмежування між центральними і комерційними банками не було. Комерційні банки здійснювали випуск банкнот в обіг з метою накопичення капіталу, в міру розвитку кредитної системи відбувався процес централізації банківської емісії в окремих із них. Підсумком цього процесу стало закріплення за одним банком (як правило) монопольного права на випуск грошових знаків, що призвело до виникнення центральних банків.

Перший центральний банк «Ріксбанк» (Riksbank) було створено у Швеції в 1668 р. (на межі переходу від феодалізму до капіталізму). В 1694 р. був заснований Банк Англії (Bank of England). Однак ці банки не мали виключного права на емісію грошових знаків і їх функції суттєво відрізнялися від функцій сучасних центральних банків.

Так, Банк Англії спочатку повинен був фінансувати промисловість і торгівлю, а, наприклад, Банк Нідерландів (Nederlandsche Bank) – внутрішню і зовнішню торгівлю.

У сучасний вигляд центральні банки трансформуються в ХІХ ст.

Центральні банки – це юридичні особи з особливим статусом, що полягає у відокремленні майна банку від держави. Хоча, як правило, зазначене майно формально знаходиться у державній власності, проте центральний банк має право розпоряджатися ним як власним.

За належністю капіталу центральні банки можна поділити на три групи:

– капітал банку належить державі (Франція, Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Україна);

– капіталом банку частково володіє держава (Бельгія, Японія);

– капітал «центрального банку» належить комерційним банкам (Федеральна резервна система США).

Щодо взаємодії уряду держав і центрального банку, слід зазначити, що система управління може бути подана у вигляді двох моделей:

1) центральний банк виступає агентом Міністерства фінансів і провідником його грошово-кредитної політики;

2) центральний банк не залежить від уряду при прийнятті рішень.

Однак на практиці зазначені моделі у чистому вигляді не існують.

У більшості країн функціонують проміжні моделі, в рамках яких використовуються принципи взаємодії виконавчої влади з центральним банком при збереженні до певної міри незалежності останнього.

Після набуття незалежності в Україні виникла нагальна потреба у формуванні дворівневої банківської системи, яка б відповідала світовим стандартам. У результаті відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у березні 1991 р. на базі Української республіканської контори Держбанку СРСР утворено Національний банк України, який є державною установою.

Основні функції, завдання та організаційно-правові засади діяльності Національного банку України визначені в Законі України «Про Національний банк України», який був прийнятий Верховною Радою в 1999 р.

Національний банк України (НБУ) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління. Юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації його визначаються Конституцією України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про Національний банк України», Статутом Національного банку України, який затверджений постановою Президії Верховної Ради України 7 жовтня 1991 р.

Слід зазначити, що взаємовідносини між Національним банком України і Урядом будуються на принципах підзвітності першого.

Найпомітнішими подіями, що визначали розвиток НБУ як центрального банку держави, було закріплення за ним права на емісію національних грошей України, розробка теоретико-методологічних засад грошово-кредитної політики та організаційного механізму її реалізації.

Національний банк України має статутний капітал, який є державною власністю і становить 10 млн грн. Розмір його може змінюватися за рішенням Ради Національного банку. Джерелами формування статутного капіталу Національного банку є доходи його кошторису і в деяких випадках – кошти Державного бюджету України.

Національний банк України як економічно самостійна державна установа здійснює видатки, як правило, за рахунок власних доходів, хоча одержання прибутку не є метою його діяльності. Для виконання своїх функцій НБУ має право придбавати та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном.

Кошторис видатків Національного банку на кожний рік затверджується Радою НБУ. Цей же орган затверджує основні напрямки грошово-кредитної політики Національного банку України.

Організаційна структура Національного банку формується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.

Організаційна структура Національного банку України має функціонально-територіальний характер. Вона складається із центрального апарату, який функціонує у м. Києві, територіальних управлінь в Автономній Республіці Крим, м. Києві і Київській області та 23 обласних центрах України.

У центральному апараті організовано функціональні департаменти, у складі яких створені управління та відділи. Департаменти організовують роботу з питань грошово-кредитної політики, готівково-грошового обігу, банківського регулювання і нагляду, валютних операцій, розрахунків, бухгалтерського обліку, звітності, персоналу, фінансів тощо.

Національному банку України підпорядковані структурні одиниці – розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади й інші структурні одиниці і підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності НБУ.

Після введення у дію Банкнотно-монетного двору та фабрики банкнотного паперу в Україні створено замкнутий цикл із виготовлення національних грошей – банкнот і монет.

Розглянемо більш детально функціональні обов’язки основних підрозділів Національного банку України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.