Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Структура курсової роботи та її оформлення.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
26.72 Кб
Скачать
  1. Структура курсової роботи та її оформлення

Традиційно курсова робота має дослідницький або дослідницько-розрахунковий характер і складається із плану, вступу, основної частини, висновків, списку літератури, додатків.

Курсову роботу оформлюють на стандартних аркушах паперу формату А4 (210х297мм) на одному боці листа білого паперу.

Використовують чорнила (пасту) чорного або синього кольору.

План (зміст) включає:

  • вступ;

  • 3-4 взаємопов’язані і логічно побудовані питання;

  • висновки;

  • список літератури;

  • додатки.

Вступ

В цьому розділі курсової роботи дається характеристика розвитку та сучасного стану індустрії гостинності. Вступ призначений для обґрунтування актуальності та спрямованості теми курсової роботи, формування мети і завдань дослідження. Матеріал який викладається в цьому розділі тісно пов’язаний з обраною темою курсової роботи. В вступі визначені завдання, мета, предмет дослідження, методи дослідження, також наведені ключові слова.

Мета роботи – вивчення, аналіз стану або оптимізація предмета дослідження стосовно об’єкта дослідження.

Предмет дослідження – проблема (коло питань), які розглядаються визначеною темою роботи на прикладі об’єкта дослідження.

Методи дослідження – це прийоми, які використовуються при виконанні роботи.

Завдання – визначає актуальність теми, в якій викладається сучасний стан проблеми, необхідність її подальшого дослідження, роль та значимість для розвитку готельної справи.

Характеристика підприємства.

В цьому розділі курсової роботи студенти дають повну та обґрунтовану характеристику підприємства – об’єкта технологічної практики.

В характеристиці підприємства надається його адреса, повне найменування підприємства, форма власності, Документи про Державну реєстрацію, індифікаційний код юридичної особи, місце проведення Державної реєстрації.

Профіль діяльності, дата заснування. Надається характеристика номерного фонду, ступінь його благоустрою. Наводиться перелік основних та додаткових послуг, цінова політика підприємства.

Основна частина.

Основна частина курсової роботи складається з розділів, які включають в себе ряд підрозділів.

В цьому розділі курсової роботи студенти використовуючи методи дослідження розкривають обрану тему роботи опираючись на конкретні матеріали об’єкту дослідження.

Основна частина, зазвичай, включає 3 – 4 взаємопов’язані і логічно побудовані питання.

Головний принцип – цілі та завдання курсової роботи поступово розкриваються протягом основної частини в розділах. Зберігаючи логічну послідовність у викладенні тексту, необхідно розкрити обрану тему і прийти до висновків, якими завершується змістовна частина курсової роботи.

Висновки

Висновки до курсової роботи повинні містити узагальнення і пропозиції обґрунтовані в процесі роботи

Після закінчення курсової роботи даються висновки по кожному розділу роботи, тобто підведення підсумків дослідницької та дослідницько-розрахункової роботи по заданій темі.

Зазвичай висновки мають пропозиції і містять перелік основних напрямків розвитку об’єкта і предмета дослідження, результат його діяльності і характер очікуваних змін в разі впровадження пропозицій. Висновки повинні мати особисті пропозиції, рекомендації, які направлені на поліпшення роботи готелю згідно обраної тематики курсової роботи.

Список літератури

До списку літератури включаються не тільки ті джерела, на які є посилання в тексті, але й ті з якими автор ознайомився в процесі роботи.

Список літератури надається в алфавітному порядку прізвищ авторів.

Наводиться список всіх літературних джерел, наукових статей, публікацій в професійних газетах та журналах, посилання на матеріал Інтернету. Загальний обсяг повинен складати не менше 14 – 15 джерел.

Додатки

Це обов’язковий матеріал, який додається до курсової роботи, як підтвердження офіційних джерел підприємства використаних в роботі. Це може бути: схеми організаційної структури, тарифи на готельні послуги, витяги з наказів готелю, схеми, діаграми, малюнки, таблиці та інше.

Додатки треба розташовувати у порядку посилання на них в тексті. Кожен з додатків починають з нового аркушу, зберігаючи спільно з іншою частиною роботи нумерацію сторінок. Слово «Додаток» пишуть у правому верхньому куті аркуша.

Структура курсової роботи

Елементи роботи

Обсяг рукописної роботи

Обсяг друкованої роботи

1. титульний аркуш

1

1

2. план роботи (зміст)

1

1

3. вступ

1-2

1-1,5

4. основна частина

20-22

17-19

5. висновки

2

1,5-2

6. список літератури

1-2

1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.