Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т - 7 Планування персоналу і оплати праці (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
262.14 Кб
Скачать

Тема 7 планування персоналу і оплати праці

Мета:

Сформувати знання про: план по праці і кадрах, його розділи та необхідні вихідні дані, що забезпечать реалізацію цього плану; методи планування чисельності працюючих як для довгострокових планів (укрупнений метод), так і для розробки річних планів (диференційований розрахунок чисельності працюючих за категоріями в розрізі структурних підрозділів); методику планування продуктивності праці, застосовуючи метод прямого розрахунку та пофакторний метод розрахунку; показники плану по оплаті праці; методику обчислення фондів оплати праці для всіх категорій працюючих за різних систем та форм оплати праці; визначення рівня середньої заробітної плати для всіх категорій працюючих; матеріальне стимулювання працівників підприємства.

Сформувати способи діяльності щодо визначення необхідної чисельності персоналу за категоріями працюючих; визначати продуктивність праці прямим або пофакторним методом; розраховувати плановий фонд оплати праці за різних систем та форм оплати праці і середньомісячну заробітну плату за категоріями працюючих; визначати й характеризувати елементи матеріального стимулювання працівників підприємства.

Сформувати творчі здібності: аналізувати рівень забезпеченості підприємства персоналом; аналізувати рівень продуктивності праці та визначати фактори зростання продуктивності праці; застосовувати методи планування фондів оплати праці відповідно до категорій працюючих за різних систем та форм оплати праці; визначати рівень середньої заробітної плати для всіх категорій працюючих; в реальних умовах виробництва обирати оптимальні елементи матеріального стимулювання працівників підприємства.

Питання теми:

1) Потреба підприємства у трудових ресурсах, основи її планування (план по праці і кадрам, його розділи, вихідні дані; методи планування чисельності працюючих).

2) Планування продуктивності праці.

3) Показники плану по оплаті праці. Методика обчислення фондів оплати праці для всіх категорій працюючих за різних систем та формами оплати праці. Визначення рівня середньої заробітної плати для всіх категорій працюючих.

4) Матеріальне стимулювання працівників підприємства.

Література:

 1. Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с. – (Вища освіта ХХІ століття) (с. 100 – 122)

 2. З.О. Манів, І.М. Луцький: Економіка підприємства, «Знання», 2006р. (с. 105 – 131)

 3. Калина А.В. Економіка, планування та організація діяльності підприємства: Навч. посіб. Для дистанційного навчання / За наук. ред. В.Д. Корнеєва. – К.: Університет «Україна», 2006. – 209 с. (с. 43 – 45)

 4. Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник (Курс лекцій). – Херсон: ОЛДІ – плюс, 2003. – 312 с. (с. 181 – 209)

 5. Ситник Й.С. Економіка підприємства: Конспект лекцій для студентів базових напрямків 6.0502 «Менеджмент» і 6.0501 «Економіка і підприємництво».- Львів: Видавництво ТзОВ «Тріада Плюс», 2006. – 191 с. (с. 22 – 29)

 6. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних акладів. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2005. – 568 с. (с. 388 – 413)

 • списковий склад працюючих

 • явочний склад працюючих

 • продуктивність праці

 • плановий фонд оплати праці

 • матеріальне стимулювання працівників підприємства

 • умови преміювання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.