Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПР1 2012.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
101.28 Кб
Скачать

Рішення

Згідно таблиці нормативів, норматив становить Тпов.=28.55грн/куб.м.

Так як використання води не перевищувало ліміту

Тоді загальна сума плати становить

Р=28,55*1000=285.50грн/куб.м

Якщо перевищує ліміт, тоді сума плати обчислюється таким чином :

За понадлімітне використання штраф в п’яти кратному розмірі до нормативу

Т=28.55грн/куб.м*5=147,75грн

Визначаємо обсяг води за понадлімітне використання

Wп.л= 1500-1100=400куб.м.

Тоді сума плати становить

Р=(28.55*1100+(1500-1100)*28,55*5)=314,05+57,1=371,15грн

Задачі для самостійного розрахунку

1. Промислове підприємство розташоване у басейні р. Інгулець Затверджений ліміт використаної поверхневої води становить:

Wл.=3500куб.м. За звітний період було використано:

А) W=2000куб.м.

Б) W= 5400 куб.м

Розрахувати суму збору за спеціальне використання води.

Інструкція до виконання:

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Кодексу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Нарахування пені здійснюється у день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу).

ПБ - це податкове зобов"язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків або встановлене судом, але не сплачене у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов"язання.

Розрахунок пені на суму погашеного податкового боргу 20 000 грн. за період з 22.11.2010 по 03.01.2011 включно здійснюється таким чином.

Припустимо, що облікова ставка Національного банку України, яка діяла на момент виникнення податкового боргу (станом на 19.11.2010), дорівнювала 7,75 %, на момент погашення (станом на 04.01.2011) – 6,00 %.

У розрахунку використовується облікова ставка Національного банку України, яка є більшою. У наведеному прикладі ставка дорівнює 7,75 %.

Сума пені розраховується за такою формулою:

  

  

погашення податкового боргу х Кднів : 100% х UНБУ  х 1,2 

--------------------------------------, 

  

  

де:

Y – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми);

погашення податкового боргу – фактично погашена сума податкового боргу;

Кднів – кількість днів затримки сплати податкового зобов'язання;

UНБУ – більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення;

1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних UНБУ;

R – кількість днів у календарному році.

У даному прикладі:

  

  

20 000 х 43 : 100 % х 7,75 % х 1,2 

------------------------------, 

  

  

365 

де Y = 219,12 гривень.

Отже, нарахована платнику податків пеня складає 219,12 гривень.

На суму недоїмки платнику єдиного внеску нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Документи, які є підставою для нарахування пені:

документи, що підтверджують суму єдиного внеску та строк їх сплати, - звіт платника щодо нарахування єдиного внеску (з позитивним значенням); вимога про донараховані суми єдиного внеску за актами перевірок, або актами звірок, або повідомленням-розрахунком; рішення суду;

документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки за єдиним внеском, - виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів; корінець прибуткового документа про приймання установою банку платежів готівкою; звіт платника щодо нарахування єдиного внеску з від'ємним значенням; рішення про виключення з Державного реєстру підприємств та організацій України; свідоцтво про смерть фізичної особи.

Приклад нарахування пені:

Сума недоїмки платника станом на 21.02.2011 складає 10000 грн.

Платник 17.03.2011 здійснює сплату платежу у сумі 2000 грн. На фактично сплачену суму недоїмки (2000 грн.) нараховується пеня.

Сума пені розраховується за допомогою такої формули:

Y = S х K х 0,1%,

де Y - сума пені, що нараховується на фактично сплачену суму недоїмки зі сплати єдиного внеску (округлюється до другого знака після коми);

S - фактично сплачена сума недоїмки зі сплати єдиного внеску;

K - кількість днів прострочення платежу;

0,1% - ставка для нарахування пені згідно з частиною 10 статті 25 Закону ( 2464-17 ).

У даному прикладі:

Y = 2000 х 24 х 0,1%, Y = 48,00 грн.

Таким чином, нарахована платнику пеня складає 48 грн.

Про застосування штрафних санкцій

Державна податкова адміністрація України у зв"язку з надходженням численних запитів від органів державної податкової служби щодо застосування штрафних санкцій згідно з Податковим кодексом України повідомляє таке.

Відповідно до пункту 2 розділу XIX "Прикінцеві положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) втратив чинність Закон України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов"язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181-III).

Починаючи з 1 січня 2011 року, платники податків несуть відповідальність, передбачену нормами Кодексу, зокрема, у разі виявлення за результатами камеральних перевірок порушень.

Так, коли платник податку подає податкову декларацію (розрахунок) з порушенням граничних термінів подання податкової звітності, застосовується штрафна санкція у розмірах, передбачених пунктом 120.1 статті 120 Кодексу.

При цьому в акті перевірки фіксується факт порушення термінів подання податкової звітності, що встановлені Законом N 2181-III, та застосовується штрафна санкція у розмірі 170 гривень (пункт 120.1 статті 120 Кодексу) за кожну неподану (несвоєчасно подану) податкову декларацію, зазначену у такому акті.

У разі встановлення протягом року з дати винесення податкового повідомлення-рішення таких дій (несвоєчасного подання) повторно, штрафна санкція застосовується у розмірі 1020 гривень за кожне таке несвоєчасне подання.

Повторним порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі 1020 гривень згідно з пунктом 120.1 статті 120 Кодексу, буде несвоєчасне подання податкової декларації (розрахунку) платником податків незалежно від виду податку, за яке до такого платника протягом року вже було застосовано штраф за неподання (несвоєчасне подання) податкової декларації (розрахунку) та у період до одного року (до 365 або 366 днів - для високосного року) винесено податкове повідомлення-рішення.

У випадку порушення платниками податків граничних термінів сплати податкових зобов"язань, передбачених податковим законодавством, з 1 січня 2011 року з урахуванням строку давності застосовується штрафна санкція у розмірах, встановлених статтею 126 Кодексу.

Тобто, у разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов"язання протягом строків, передбачених Кодексом, такий платник податків притягається до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов"язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов"язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Штрафна санкція, передбачена пунктом 7 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, застосовується за порушення податкового законодавства виключно при обчисленні податкових зобов"язань за період з 01.01.2011 по 30.06.2011.

Рішення умовного прикладу

Підприємство 16.11.07 сплачує податковий борг по ПДВ, термін сплати якого був 31.10.07. у сумі 1500грн. (сума узгодженого податкового зобов’язання). При сплаті податкового боргу платнику податку відповідними державними податковими органами, у межах законодавства, нараховується пеня та штрафні санкції. Визначити розмір пені, та штрафних санкцій, якщо відомо, що на момент виникнення податкового боргу діяла облікова ставка 8,5%, а на момент погашення 9%.

Пеня нараховується на суму податкового боргу(включаючи суму штрафних санкцій при їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення податкового боргу або день його погашення, при цьому для розрахунку використовується більша з них. Розрахунок здійснюється за кожний календарний день прострочення платежу.

  1. У розрахунку необхідно використовувати облікову ставку НБУ, яка є більшою. У нашому випадку 9%

2.Розрахунок одноденного розміру пені:

9*120:100:365=0,03,%

3.Розрахунок штрафних санкцій: 1500*0,1=150грн.

4.Розраховується сума пені за один день прострочення:

(1500+150)*0,03%=0,49грн.

4. Розраховується кількість днів існування податкового боргу: кількість днів у період з 01.11.07 по 16.11.2007р включно дорівнює 16 днів.

5. Сума пені 0,49*16=7,84грн.

Сума пені розраховується за такою формулою:

погашення податкового боргу х Кднів : 100% х UНБУ х 1,2

Y = --------------------------------------,

R

Задачі для самостійного розрахунку(дані умовні)

  1. Підприємство 16.02.2011р. сплачує податковий борг, термін сплати якого був 19.01.2011 у сумі 3750грн . (Сума узгодженого податкового зобов’язання). При сплаті податкового боргу платнику податку відповідними державними податковими органами, у межах законодавства, нараховується пеня та штрафні санкції. Визначити: розмір штрафних санкцій, розмір пені, якщо відомо, що на момент виникнення податкового боргу діяла облікова ставка 8,5%, а на момент погашення 9,0%.

2.Роботодавець 11.10.2012р. сплачує адміністративно-господарську санкцію, строк сплати якої був 16.04.2012р. у сумі 1100грн. Визначити розмір пені, якщо відомо, що на момент сплати боргу облікова ставка НБУ дорівнювала 7,5%

3.ТзОВ «Сяйво» при нарахуванні заробітної плати за вересень 2012 року нарахувало внесків до Пенсійного фонду на суму 16000грн. Заробітну плату виплачено 12 жовтня 2012 року і одночасно перераховано внески до Пенсійного фонду з простроченням платежу на 11 днів. Розрахувати штрафні санкції та пеню у зв’язку з порушенням строків внесків до Пенсійного фонду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]