Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПР1 2012.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
101.28 Кб
Скачать

Практична робота1 до змістового модуля 4

Тема 6„Система доходів бюджету”.

Засвоєння понять бюджету, бюджетної системи та основ функціонування державних фінансів дає можливість студенту підготуватись до поглибленого вивчення основних напрямків управління, контролю, ревізії, перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, бюджетних установ.

Студент повинен вміти:

  • давати економічне обгрунтування розмірів ресурсів, які підлягають мобілізації до місцевих та державних бюджетів;

  • навчитися розраховувати суму пені за несвоєчасні розрахунки з бюджетом по податках , зборах та платежах,

  • розрахувати розмір збору за спеціальне використання води;

  • розрахувати розмір збору за спеціальне використання лісових ресурсів;,

  • розраховувати суму ПДФО;

  • розрахувати суму збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Студент повинен знати:

  • основні поняття та категорії Бюджетного кодексу;

  • критерії розрахунків по відповідним ресурсним платежам та розрахунку ЄСВ та суми ПДФО;

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Курс предмета слід пов’язувати з теоретичними курсами: “Фінанси”, “Гроші та кредит”, “Податкова система України”, „Макроекономіка”, «Економічна теорія» та ін.

В процесі викладання дисципліни використовується кредитно-модульна система організації навчального процесу, яка відповідає вимогам ЕСТS. У навчальному процесі використовуються такі методи навчання:

• лекції для потоків;

• семінарські та практичні заняття;

• самостійна робота;

• індивідуальні аналітично-розрахункові завдання.

Інформаційною базою для виконання аналітичних розрахунків під час розрахункової роботи є дані діючих нормативно-правових актів у бюджетній сфері.

2.Критерії оцінювання практичного завдання з курсу “Бюджетна система”

1. Повнота проведених розрахунків.

2. Наукова і практична обґрунтованість висновків.

3. Стиль, логічність викладу, відповідність вимогам щодо оформлення.

Практичне завдання складається з десяти завдань.

Загальна кількість балів, яку студент(ка) може отримати за виконання практичного завдання:

З бали для груп ФБ,ФБі,ОБА

4 бали для ОБА-43к

Методичне забезпечення:

Методичним забезпеченням для виконана розрахункового завдання є нормативна база, а саме Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»,» Бюджетний кодекс України : за станом на 1 лист.. 2012р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. Вид-во, 2010 — 140 с. — (Бібліотека офіційних видань Бюджетний кодекс» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572 ) із змінам та доповненнями}

Подактовий кодекс України : за станом на 1 лист. 2012р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. Вид-во, 2012 — с. — (Бібліотека офіційних видань).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755 (із змінами та доповненнями)

Методичне забезпечення: У зв’язку  з прийняттям Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановою від 27 грудня 2010 р. № 1236 визначив такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України, зокрема:

постанову Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 44 „Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю”;

постанову Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1012 „Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду”;

пункти 3 - 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1426;

постанову Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2003 р. № 1735 „Про проведення індексації нормативів плати (збору) за використання природних ресурсів”;

постанову Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2006 р. № 174 „Про плату за використання лісових ресурсів”.

Довести цей лист до відома та використання у роботі органам ДПС та платникам збору за спеціальне використання лісових ресурсів та здійснити контроль за дотриманням зазначеного законодавства.

 

.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]