Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METOD4.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
262.14 Кб
Скачать

4.3.4.Регістр адреси памяті.

РАП служить для зберігання адреси по якій МП звертається до оперативного запамятовуючого пристрою (ОЗП) або постійного запамятовуючого пристрою (ПЗП) тобто вмістить двійкове число – адресу області памяті.

Вихід цього регістру наз. адресною шиною і використовується для вибору області памяті

або в деяких випадках для вибору порта введення-виведення. Адресу області памяті необхідно зберігати у випадках

1) при зчитуванні (виборці команди)

2) при зчитуванні операнда

3) при запису результату.

На протязі підциклу виборки команди із памяті РАП та ЛК володіють однаковим вмістом тобто РАП вказує місце розташування команди яка вибирається із памяті. Після декодування команди ЛК отримує приріст а РАП не отримує.

На протязі підциклу виконання команди вміст РАП залежить від команди що виконується. Якщо у відповідності до команди, МП повинен виконати ще одне звернення до памяті то РАП повинен бути використаним повторно в процесі обробки даної команди.

Так як розрядність РАП в двічі більша за розрядність МП то його можна розбити на два окремих регістри що мають незалежне підключення до ВШД МП. Один із них називається регістром старшого байту а інший – регістром молодшого байту. Оскільки РАП підєднаний до ВШД то він може завантажуватися від різних джерел.

Більшість МП володіють командами які дозволяють завантажувати цей регістр-вмістом ЛК РЗП або вмістом будь-якої області памяті. Деякі команди являють собою можливість змінювати вміст РАП шляхом виконання обчислень

- нове значення вмісту РАП отримується шляхом додавання або віднімання вмісту ЛК з числом яке вказане в самій команді

  • адресація – адресація з використанням зміщення.

4.3.5.Регістр команд (рк).

Даний регістр призначений для зберігання поточної команди ця функція реалізується МП автоматично з початком машинного циклу.

Машинний цикл – частина циклу команди під час якого виконується дія повязана з використанням одного і того ж обладнання.

РК зєднаний з ВШД але при цьому він тільки приймає відсилати дані на шину він не може. Вихід РК є частиною дешифратора команд (ДШК). Число розрядів РК залежить від типу МП іноді воно співпадає з числом розрядів слова даних а в інших випадках рівне 3 або 4.

4.3.6. Регістр станів.

Регістр станів (РС) – наявністю його ЕОМ відрізняється від простого калькулятора – з його допомогою може бути організоване керування яким-небудь процесом. РС призначений для зберігання результатів деяких перевірок що здійснюються в ході виконання програми.

Розрядність РС може знаходитися в межах 816. Розряди РС приймають те чи інше значення при виконанні операцій з використанням АЛП та ін.

Запамятовування результатів перевірок дозволяють використовувати програми які містять переходи (порушення природньої послідовності програми). При наявності в програмі переходу виконання команд починається з деякої нової області памяті тобто ЛК завантажується новим числом.

У випадку умовного переходу така дія має місце якщо результати визначених перевірок співпадають з очікуваним значенням.

РС дає можливість організувати роботу МП таким чином щоб при деяких умовах змінювався порядок виконання команд тобто МП сам приймає рішення про те чи інше продовження ходу обчислень в залежності від вказаних умов.

РС відіграє важливу роль в обміні МП даними з зовнішніми пристроями по перериванню. Цей регістр включає в себе регістр ознак (умов) який є сукупністю 4 – 5 тригерів ізольованих один від одного (часто ці тригери називають флажками.

Рис.4.6.Признаки станів тригерів.

На рис.4.6. приведені ознаки станів тригерів  де

C – перенесення (cery )

N – негативний (negativ)

Z – нуль (zero)

V – переповнення (overell)

Набір із чотирьох ознак є стандартним. Багато МП володіють додатковими розрядами ознак – розрядами станів які використовуються як індикатори вмикання або невмикання додаткових програмно-апаратних засобів МП.

Існують МП де не допускається очищення всіх або деяких розрядів регістра станів але є і такі МП які допускають тільки читання РС тобто регістр станів програмно недоступний.

Результат виконання любої команди завжди складається із двох частин двійкового слова що поступило в регістр результату (акумулятор) та двійкового слова, що зберігається в регістрі ознак. Ці два слова наз. слово-станом програми: тому часто РС ще називають регістром слово-стану процесора.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]