Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METOD1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
84.99 Кб
Скачать

1.Аналогові обчислювальні електронні машини.

1.1.Загальні поняття.

В аналогових обчислювальних машинах для виконання математичних операцій зазвичай використовують операційні підсилювачі.

Операційний підсилювач (ОП) являє собою електронний підсилювач постійного струму з великим коефіцієнтом підсилення (приблизно 105-106) та глубоким негативним зворотнім звязком який дозволяє забезпечити стабільну роботу та зменшити вплив дрейфу нуля.

Для зменшення впливу вхідного струму iвх на роботу ОП він повинен володіти великим вхідним опором а для узгодження його вихідного сигналу із навантаженням – малий вихідний опір. Такий розподіл опорів дає можливість мати рівень вихідної напруги рівною нулю при Uвх=0.

Так як кожен каскад ОП змінює знак підсилюваного сигналу на протилежний то зазвичай використовують непарне число каскадів тобто Uвих має обернений знак Uвх що дозволяє будувати більш гнучку схему та створювати кола зворотнього звязку (рис.1.1) які будуть стабілізувати роботу підсилювача.

Rзв

Rвх

Uвх Uвх Uвих

Рис.1.1.Структурна схема ОП

Для підсилювача  зображеного на рис.1.1 можна записати 

Uвих = - КUвх (1.1)

де К – коефіцієнт підсилення підсилювача без зворотнього звязку.

Головними властивостями операційних підсилювачів є 

1)Для контура  створеного UвхURзв та Uвих на основі другого закону Кірхгофа можна записати 

Uвх=Uвих + Uзв (1.2)

Так як К>>1 то із виразу (1.2) випливає що Uвих>>Uвх тобто величина Uвх значно менша величини Uвих і нею можна знехтувати. Тоді отримуємо 

Uвих  - Uзв (1.3)

Даний вираз і є першою властивістю операційних підсилювачів яке формулюється так  вихідна напруга операційного підсилювача рівна напрузі на елементі зворотнього звязку взятому із оберненим знаком.

2) Для контура з напругами Uвх  UR1 UR0  Uвих по другому закону Кірхгофа маємо Uвх = UR1 + Uзв + Uвих .Виходячи із умов  що дозволили отримати вираз (1.3)  можна записати Uвх  UR1 .

Таким чином вхідна напруга операційного підсилювача майже повністю виділяється на його вхідному елементі. Це друга властивість ОП.

Розглянемо далі основні схеми операційних підсилювачів.

1.2.Суматорні операційні підсилювачі.

Схема суматора приведена на рис 1.2.

Rзв

R1

U1 Uвих

R2

U2

R3

U3

Рис.1.2.Суматор

Струм ізв що протікає через резистор Rзв  рівний на основі першого закону Кірхгофа сумі струмів які протікають через резистори підключені до входу 

І0 = І1 + І2 + І3 + Іn (1.4)

У відповідності із першою та другою властивостями ОП можна записати 

Uвих = - Uзв  U1 = UR1  . . .  Un = URn

Тоді  використавши закон Ома  та підставивши (1.2) значення струмів (1.3)  отримаємо 

  • Uвих / Rзв = U1/ R1 + U2/ R2 + U3/ R3

Звідки

Uвих = - ( (Rзв/R1)U1 + (Rзв/R2)U2 + (Rзв/R3)U3) =

= - (Kn1U1 + Kn2U2 + Kn3U3 )  (1.5)

де Knn – коефіцієнти передачі підсилювача по відповідному входу.

Якщо такий операційний підсилювач володіє одним входом і виконується умова Rзв = R1  то Uвих = - U1 і такий підсилювач називають інвертором.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]