Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METOD1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
84.99 Кб
Скачать

1.3.Диференціюючі операційні підсилювачі.

Для виконання операції диференціювання ОП включають по схемі зображеній на рис.1.3.Струм  що проходить через резистор R визначається виразом 

і = Uвих / R = - C dUвх/dt

звідки

Uвих = - RC dUвх/dt (1.6)

Із отриманого виразу випливає що вихідна величина підсилювача пропорційна похідній від вхідної величини.

R

C

Uвх Uвих

Рис.1.3.Диференціюючий ОП

1.4.Інтегруючий операційний підсилювач.

Операція інтегрування виконується по схемі включення ОП (рис.1.4).

На основі першої та другої властивостей ОП можемо записати

Uвих = - Uc та Uвх = UR . тоді стум і можна визначити із виразу 

i = UR / R = Uвх / R .

Цей же струм заряджає конденсатор  так як вихідний струм підсилювача рівний нулю. Напруга на конденсаторі  і відповідно і на виході схеми 

Uвих = - Uc = - 1/C  idt = - 1/RC  Uвхdt = - Kn  Uвхdt  (1.7)

де Kn = 1/RC –коефіцієнт передачі інтегруючого підсилювача.

Із виразу (1.7) видно  що такий підсилювач інтегрує вхідну напругу.

C

R

Uвх Uвих

Рис.1.4.Інтегруючий ОП

При наявності декількох входів (рис.1.5) схема інтегруватиме алгебраїчну суму напруг Uвх =U1 + U2 + U3  кожна із яких помножуватиметься на відповідний коефіцієнт передачі  тобто 

Uвих = -  ((1/R1C)U1 + (1/R2C)U2 + (1/R3C)U3)dt (1.8)

В еличина  =RC визначає постійну часу інтегруючого операційного підсилювача.

C

R1

U1

R2

U2

R3

U3

Рис.1.5.Інтегросумуюючий ОП

Зрозуміло що для створення аналогової обчислювальної машини перелік вище перерахованих пристроїв був би недостатнім. Так як аналогова обчислювальна машина використовується для розвязку диференційних рівнянь та для математичного моделювання різних процесів виникає необхідність у існуванні таких пристроїв як блоки формування часових залежностей та функціональних перетворювачів. Саме такі блоки дають можливість отримання тих функціональних залежностей дії над якими і виконуватимуть описані вище операційні підсилювачі.

1.5.Інші складові аналогової еом.

В склад аналогової ЕОМ входять ще такі пристрої

· функціональні перетворювачі

· пристрої генерації часової залежності

· пристрої множення та ділення

Для прикладу приведемо принцип отримання часової залежності.

Визначальний характер процесу досліджуваного за допомогою аналогової ЕОМ носить часові залежності. Для отримання необхідної функції часу Uвих = f(t) можна використовувати операційний підсилювач що виконує інтегруючу дію та функціональний перетворювач ФП що відтворює залежність Uвих = f(Uвх) яка відповідає заданій функції.

При замиканні контактів реле Р1 (рис.1.6) напруга на вході інтегруючого ОП змінюється скачкоподібно. В результаті інтегрування даного скачка на виході підсилювача а відповідно і на вході функціонального перетворювача отримується напруга пропорційна часу тобто Uвх = Kt. При цьому а вході функціонального перетворювача отримується

Uвих = f(Uвх) = f(Kt) (1.9)

Тобто завдання функції.

C

Uвх=Kt

R P1 Uвих

- Е

Рис.1.6.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]