Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции WIndows 1-8.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
3.5 Mб
Скачать

3. Робота з програмою avp

Програма AVP є 32-розрядним додатком для роботи в середовищі ОС Windows, має зручний інтер­фейс, а також одну з найбільших у світі антивірусну базу. Ця програма здійснює пошук і вилучення найрізно­манітніших вірусів, у тому числі:

• поліморфних, або вірусів, що самошифруются;

• стелс-вірусів, або вірусів-невидимок;

• нових вірусів для Windows;

• макровірусів, що заражають документи Word і таб­лиці Excel.

У процесі виконання програми AVP перевіряються оперативна пам'ять, файли, системні та завантажувальний сектори, а також таблиця розбиття диска.

Програма AVP здійснює пошук вірусів усередині упа­кованих й архівних файлів, на гнучких, локальних, ме-режних і CD-ROM дисках.

Крім того, програма AVP здійснює контроль файлових операцій в системі у фоновому режимі, виявляє вірус до моменту реального зараження системи, а також визначає невідомі віруси за допомогою евристичного модуля.

Для пуску програми AVP необхідно двічі клацнути ми­шею на значку застосування AVP або на його ярлику. Під час пуску програми AVP завантажуються антивірусні бази даних, тестуються оперативна пам'ять й основний файл додатка AVP32.EXE на наявність у них вірусів. Після за­вантаження програми в нижньому рядку її головного вікна відображається повідомлення «Антивирусньїе базьі загруженьї. Известньїх вирусов: ххххх», де ххххх — кількість вірусів.

Головне вікно програми AVP за структурою схоже на вікно Windows. Воно містить рядки заголовка і меню, п'ять вкладок, кнопку «Пуск» (під час перевірки змінюється на кнопку «Стоп») і вікно перегляду «Обь-ект—Результат» (мал 24).

4. Основні елементи головного вікна:

Рядок заголовка включає заголовок програми і кноп­ки системного меню «Свернуть», «Развернуть», «Закрьіть».

Рядок меню містить пункти «Файл», «Поиск вирусов», «Сервис» і «?».

«Файл» включає команди збереження, завантаження та настройки програми AVP, а також виходу з неї.

Мал. 24. Головне вікно (активна вкладка Область)

«Поиск вирусов» містить команди пуску програми AVP для пошуку вірусів та її зупину.

«Сервис» включає команду для автоматичного понов­лення антивірусних баз із файлів або через мережу Internet.

Пункт «?» забезпечує доступ до довідкової системи програми AVP.

У головному вікні знаходяться вкладки «Область», «Обьектьі», «Действия», «Настройки» і «Статистика».

Вкладка «Область» містить список дисків, що пе­ревіряються (див. мал. 24).

Вкладка «Обьектьі» задає список об'єктів і типи файлів для перевірки (мал. 25).

Об'єктами є пам'ять, сектори, файли, упаковані об'єкти й архіви, створені архіваторами ARJ, ZIP, RAR і LHA (лікування архівних файлів не вико­нується). До типів файлів належать файли ОС MS DOS (.COM, .EXE і .SYS), Windows (.EXE, .VxD, .DLL) і фай­ли, що мають формат документів та таблиць MS Office, a також файли з розширеннями .ВАТ, .OV*, .BIN і .PRG.

Вкладка «Действия» задає дії під час виявлення зара­жених і/або підозрілих об'єктів (мал. 26).

До таких дій належать:

• звіт про знайдені віруси, що виводиться у вікні «Обьект—Результат» й у файлі звіту (див. мал. 26);

• запит на лікування, при якому відкривається діало­гове вікно «Зараженими обьект» (мал. 27);

Мал.. 25 Головне вікно (вкладка Объекты)

Мал. 26. Головне вікно (вкладка Действия)

  • Лікування всіх заражених об’ектів без запиту;

  • Вилучення всіх заражених об’ектів без запиту;

  • Копіювання в окрему папку заражених і/або підозрілих об’єктів

Мал 27. Вікно «Зараженный объект»

Вкладка «Настройка» виконує настройку програми AVP на різні режими перевірки: попередження, виявлення невідомого вірусу, звіт про чисті (без вірусів) об’єкти , звукові ефекти під час виявлення віруів, створення файла звіту та ін. (мал. 28)

Мал. 28. Головне вікно (вкладка «Настройки»)

Вкладка «Статистика» відображає результати роботи програми AVP (мал. 29). Ця вкладка стає активною після закінчення перевірки програми.

Мал. 29 Головне вікно (вкладка «Статистика»)

Вкладка складається з двох частин:

Проверено. У ній відображаються кількість перевірених секторів, файлів, папок, архівних і упакованих файлів, а також час перевірки зазначених об'єктів.

Найдено. У ній відображається кількість відомих вірусів, знайдених їхніх тіл, вилікуваних об'єктів, попере­джень, підозр на вірус, зіпсованих об'єктів і помилок вве­дення/виведення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]