Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК Анал. жанри.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
184.83 Кб
Скачать

Семінар № 6. Відкритий лист

Студенти визначають тему матеріалу в жанрі відкритого листа, розробляють її, пишуть власний епістолярний твір, здійснюють літературно–стилістичну правку тексту.

Проводиться ділова гра – редакційна літучка. Оцінюється якість написаних листів (відбувається взаємне рецензування робіт, обговорення недоліків і позитивних рис авторських текстів, пропозицій щодо вдосконалення розглянутих матеріалів, посилення їхньої актуальності та ефективності).

Ключові поняття, терміни, словосполучення: епістолярна аналітика, інтегрування фактів і подій, аналітичний аспект, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, відкритий лист, лист-інвектива, адресат, адресант, коментування й оцінювання, обґрунтованість, критичність, експресивна насиченість тексту, науковість доказів, концепція, проблематика, масштабність, суспільно заангажований суб’єктивізм, прихований і відкритий полемізм, апелювання до певних осіб або інстанцій, архітектоніка матеріалу, тема, фактологічна база, процес переходу подій у явище, анатомія явища, індивідуальна інтерпретація, виведення тенденції, експозиція, постановка проблеми, аргументація, рекомендація, узагальнена оцінка, літературне опрацювання тексту, архівація, досьє, заголовочний комплекс, рубрикація, мовностилістичні засоби.

Реферати

 1. Виникнення і формування епістолярної публіцистики.

 2. Відкритий лист на сторінках сучасної української преси.

 3. Епістолярна форма викладу життєвого матеріалу в літературі і журналістиці.

Завдання для самостійної роботи

 1. Виріжте з поточної української преси зразки кількох відкритих листів, проаналізуйте їх з точки зору дотримання жанрових вимог і закладіть у жанрове досьє.

 2. Напишіть власний відкритий лист (наприклад, до Президента, міністра освіти, ректора університету). Обґрунтуйте свою концепцію.

Питання для самоконтролю.

 1. Що означає “епістолярна аналітика”?

 2. Дайте повне визначення жанру відкритого листа.

 3. Чим відрізняється відкритий лист від інших жанрів аналітики?

 4. У яких виданнях можна знайти зразки відкритого листа?

 5. Які види відкритих листів ви знаєте?

Рекомендована література Основна

 1. Аналитические жанры газеты: Хрестоматия. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 236 с.

 2. Вартанов Г.І. Система жанрів журналістики: Посібник для студентів. – К.: МІЛП, 1997. – 55 с.

 3. Кривошея Г.П. Довідник журналіста: Навчальний посібник / Г.П. Кривошея; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2006. – 74 с.

 4. Кривошея Г.П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці: Для студентів факультетів та відділень журналістики університетів / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2003. – 302 с.

 5. Кривошея Г.П. Журналістика: поняття, терміни / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2004. – 202 с

 6. Кривошея Г.П. Соціологія журналістики. Навчальний посібник. – К.: МІЛП, 2000. – 94 с.

 7. Кривошея Г.П. Теорія і практика журналістики: Навч. посібник / Г.П. Кривошея; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2007. – 218 с.

 8. Стилистика газетных жанров. / Под ред. Д.Э. Розенталя. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 230 с.

 9. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 312 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.