Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
354.82 Кб
Скачать

Тема 3. Основи суспільного виробництва

 1. Виберіть з наведених нижче визначень найбільш повне та конкретне визначення виробництва:

  1. Виробництво – це процес створення матеріальних благ.

  2. Виробництво – це цілеспрямована діяльність людей по перетворенню природи.

  3. Виробництво – це процес взаємодії людини з природою з метою створення матеріальних благ та послуг.

  4. Виробництво – це процес поєднання природних і трудових ресурсів.

 1. За характером економічної діяльності людей суспільне виробництво поділяють на:

  1. Доіндустріальне виробництво, індустріальне виробництво, постіндустріальне виробництво.

  2. Основне виробництво, виробнича інфраструктура, соціальна інфраструктура.

  3. Безпосереднє виробництво, розподіл, обмін, споживання.

  4. Матеріальне виробництво, сфера послуг.

 1. За структурою суспільне виробництво поділяють на:

  1. Основне виробництво, виробнича інфраструктура, соціальна інфраструктура.

  2. Доіндустріальне виробництво, індустріальне виробництво, постіндустріальне виробництво.

  3. Безпосереднє виробництво, розподіл, обмін, споживання.

  4. Матеріальне виробництво, сфера послуг.

 1. Предмети праці – це:

  1. Особливий вид людського капіталу.

  2. Товари тривалого користування, вироблені для виробництва інших товарів.

  3. Те, на що спрямовано працю людини.

  4. Річ або комплекс речей, за допомогою яких людина діє на зміну сили природи.

 1. Засоби праці – це:

  1. Особливий вид людського капіталу.

  2. Товари тривалого користування, вироблені для виробництва інших товарів.

  3. Те, на що спрямовано працю людини.

  4. Річ або комплекс речей, за допомогою яких людина діє на предмет праці.

 1. Оберіть найбільш придатний, з Вашої точки зору, перелік факторів виробництва в сучасній економіці:

  1. Земля, робоча сила, управління, капітал, гроші.

  2. Земля, праця, засоби виробництва, технологія, підприємницькі здібності, управління, капітал.

  3. Ресурси, капітал, технологія, праця, підприємницькі здібності.

  4. Земля, праця, капітал, підприємницькі здібності, інформація.

 1. Потреби – це:

  1. Усе, що нам необхідне.

  2. Усі речі, що нас оточують у побуті.

  3. Об’єктивна необхідність.

  4. Те, що людина бажає придбати над усе.

 1. Які потреби становлять основу “піраміди А.Маслоу”?

  1. Самореалізація.

  2. Фізіологічні.

  3. Намагання уникнути ризику.

  4. Потреби у визнанні.

 1. Економічні потреби – це:

  1. Потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання товарів або послуг.

  2. Блага, які необхідні людині.

  3. Речі та послуги, які ви можете придбати на обмежені ресурси.

  4. Природні ресурси, капітал та праця.

 1. До основних тенденцій, що обумовлюють зміну потреб, не можуть бути віднесені:

 1. Збільшення обсягів споживаних товарів та послуг.

 2. Зміна співвідношення потреб.

 3. Скорочення асортименту потреб.

 4. Правильна відповідь відсутня.

 1. Усвідомлення потреб означає появу:

 1. Стимулу.

 1. Інтересу.

 1. Дії.

 2. Нової потреби.

 1. Зазначте правильне визначення сутності економічних інтересів:

 1. Економічні інтереси – це намагання людини реалізувати свою мету.

 2. Економічні інтереси – це усвідомлені економічні потреби окремих людей, соціальних верств, груп та класів.

 3. Об’єктивна необхідність окремої людини, сім‘ї, колективу, держави в життєвих благах і послугах, духовних і культурних цінностях.

 4. Економічні інтереси – це внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між поставленою метою і зростанням особистих потреб людини.

 1. В якому з положень неправильно названі основні типи економічних інтересів?

 1. Приватні (індивідуальні).

 1. Колективні.

 1. Корпоративні.

 2. Суспільні.

 1. Коли економічні інтереси стають могутньою рушійною силою соціально-економічного прогресу?

 1. Коли домінують приватні інтереси.

 2. Коли має місце оптимальне поєднання приватних, колективних та суспільних інтересів.

 3. Коли переважають суспільні інтереси.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]