Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
354.82 Кб
Скачать
 1. Коли гроші перетворюються на скарб?

  1. Коли їх використовують для збагачення.

  2. Коли їх використовують для зберігання багатства.

  3. Коли їх використовують для придбання нерухомості й коштовних речей тривалого користування

  4. Правильна відповідь відсутня.

 1. За яких умов гроші стають світовими грошима?

  1. Коли їх купують і продають на світових валютних ринках.

  2. Коли гроші вільно конвертуються в іноземну валюту.

  3. Коли обслуговують міжнародні економічні зв’язки.

  4. Правильна відповідь відсутня.

 1. Що виконує функцію світових грошей у наш час?

 1. Золото.

 1. Національна валюта кожної країни.

 1. Валюта економічно найрозвинутіших країн світу.

 2. Всі відповіді правильні.

 1. Грошовий обіг – це:

 1. Види державних грошових знаків.

 2. Сукупність грошей у всіх функціях, які вони виконують.

 3. Форма організації грошових систем.

 4. Рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві.

 1. Грошова система – це:

 1. Види державних грошових знаків.

 2. Форма організації грошового обігу.

 3. Сукупність грошей у всіх функціях, які вони виконують.

 4. Сума всіх грошей, що обертаються в національній економіці.

 1. Що таке кредитні гроші?

 1. це особлива форма позики.

 2. це сукупність певних цінних паперів.

 3. це форма грошей, символ вартості, що виникає з розвитком кредитних відносин.

 4. це знаки, символи вартості, що не мають золотого забезпечення, білети державної скарбниці.

 1. В якому з положень дається правильне визначення сутності чека?

 1. Чек – це банківський цінний папір.

 2. Чек – це розпорядження власника банківського рахунку перераховувати певну суму пред’явника чека.

 3. Чек – це складений за встановленою формою документ для розрахунків між банками.

 4. Всі відповіді правильні.

 1. Що таке кредитна картка?

 1. Це певний вид боргового зобов’язання.

 2. Це платіжно-розрахунковий засіб, який видає банк клієнту для здійснення оплати товарів і послуг, проданих у кредит.

 3. Це банківський документ, в якому фіксуються всі надходження і витрати грошей клієнта.

 4. Це складений за встановленою формою документ для розрахунків між банками.

 1. Від яких факторів прямо не залежить купівельна спроможність грошей?

  1. Інфляція.

  2. Кількість грошей в обігу.

  3. Кількість банків у країні.

  4. Дефляція.

 1. Кількість паперових грошей, необхідних для обігу, при збільшенні швидкості обігу грошової одиниці:

  1. Збільшиться.

  2. Зменшиться.

  3. Залишиться без змін.

  4. Залежності між цими двома величинами не існує.

 1. Купівельна спроможність грошей:

  1. Зростає разом із зростанням цін.

  2. Може зростати або зменшуватися.

  3. Завжди залишається постійною.

  4. Обов'язково зростає разом із зростанням доходів.

 1. Які з перерахованих нижче елементів не є частиною М1:

  1. Монети

  2. Паперові гроші

  3. Ощадні внески

  4. Внески до запитання

 1. Який з наведених нижче виразів, що характеризує співвідношення показників грошової маси, не може бути помилковим:

  1. М2 < М1

  2. М2 = М1 + М3

  3. М3 > М1 + М4

  4. М4 > М3

 1. Що таке інфляція?

  1. Це різке підвищення цін.

  2. Це підвищення цін на всі види товарів і послуг.

  3. Це підвищення цін на комунальні послуги.

  4. Це знецінення грошей внаслідок перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в обігу, суми цін товарів.

 1. Купівельна спроможність грошей в умовах інфляції:

  1. Зменшується.

  2. Збільшується.

  3. Не зазнає змін.

  4. Може як збільшуватися, так і зменшуватися.

 1. Високий рівень інфляції в країні:

  1. Веде до знецінення національної валюти.

  2. Підвищує цінність національної валюти.

  3. Не впливає на валютний курс.

  4. Або знижує, або підвищує валютний курс.

 1. Які зовнішні ознаки має інфляція в економіці країни:

  1. Зростання реальних доходів населення.

  2. Зростання середнього рівня цін.

  3. Зростання цін тільки на споживчі товари.

  4. Зростання ціни робочої сили, скорочення пропозиції товарів.

 1. Яка з функцій грошей найуразливіша для інфляції?

  1. Засіб обігу.

  2. Міра вартості.

  3. Засіб заощадження.

  4. Засіб платежу.

 1. За темпами інфляцію поділяють на:

  1. Повзучу (помірну), галопуючу та гіперінфляцію.

  2. Очікувану та не передбачувану.

  3. Інфляцію витрат та інфляцію попиту.

  4. За темпами інфляцію взагалі не поділяють на види.

 1. Не передбачувана інфляція, як правило, супроводжується:

  1. Відсутністю будь-яких економічних втрат.

  2. Зниженням ефективності економіки.

  3. Перерозподілом багатства і доходу.

  4. Правильними є відповіді b) і c).

 1. Від не передбачуваної інфляції менше всього постраждають:

  1. Ті, хто отримує фіксований номінальний дохід.

  2. Ті, в кого номінальний дохід зростає, але повільніше, ніж зростає рівень цін.

  3. Ті, хто має заощадження в грошовій формі.

  4. Ті, хто став боржником раніше, коли рівень цін був нижчий.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]