Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичні рекомендації самост. КД_ 2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
604.16 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ЗАПОРОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

з дисципліни «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

для студентів денної форми коледжу напряму:

5.03050702 «Комерційна діяльність»

Запоріжжя

2012

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин, зміни в інституціональній структурі економіки України створили нове середовище для здійснення комерційних зусиль сучасних підприємств, як у виробничій, так і в невиробничій сферах.

Зростання потреб бізнесменів в адаптації до умов господарювання в умовах ринкових відносин викликало необхідність засвоєння всебічних знань практики ринку й комерції.

Важливою ланкою ринку є організація, спосіб діяльності якої визначає обличчя національної економіки, що ґрунтується на принципах вільного підприємництва. Це вимагає від працівників глибоких та систематичних знань конкретних ситуацій, що виникають на споживчому ринку, вміння ці ситуації ефективно розв'язувати.

Метою вивчення курсу комерційної діяльності є питання сутності й основних завдань комерційної діяльності, правові основи комерційної діяльності, роздержавлення, основних організаційно-правових форм господарювання. Розробка пропозицій щодо раціоналізації керування торгівлею, вирішення проблем підвищення ефективності організації технологічних процесів і обслуговування покупців не можливо без широкого використання пакету законодавчих актів, що формують юридичну базу застосування різних форм власності.

Основні завдання дисципліни:

  • надання студентам знань з проблем комерційної діяльності;

  • набування вмінь та навичок ведення комерційного процесу;

  • озброєння студентів методично систематизованим об'ємом необхідних знань в області комерції для успішного здійснення професійної діяльності;

  • ознайомлення з особливостями ведення комерційної діяльності торговельних підприємств в сучасних економічних умовах.

Предмет вивчення – комерційні процеси, що здійснюються в оптових та роздрібних організаціях сфери товарного обігу.

Студенти повинні знати:

Поняття та терміни: комерційна діяльність, товари, підприємство, товарообіг, фінансові й посередницькі інститути, суб'єкти комерційної діяльності, структура комерційних служб, маркетинг, функції комерційних служб підприємства, планування, матеріально-технічні ресурси, ринкові відносини, господарські зв'язки і вибір потенційного постачальника, планування матеріально-технічного забезпечення, умови постачання матеріальних ресурсів, розрахунки з постачальниками, банки, сегментація ринку, ризики, лізинг, оренда, лізингова угода, лізингодавець, лізингоотримувач, оперативний лізинг, прибуток, доходи, витрати, рентабельність, податки, економічна ефективність комерційної діяльності.

Студенти повинні вміти:

  • вирішувати практичні завдання, що пов’язані з функціонуванням комерційної діяльності;

  • вести активний пошук товарів постачальників, включаючи виробників товарів, за найбільш низькими цінами з урахуванням торгівельного попиту;

  • реалізовувати товари, використовуючи сучасні методи продажу та переконливу рекламу;

  • використовувати принципи комерційної роботи до покупців і постачальників; успішно здійснювати комерційну діяльність в нових економічних умовах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.