Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДІ Як стати менеджером.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
330.24 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Організаційно-діяльнісна гра

ЯК СТАТИ МЕНЕДЖЕРОМ”

для студентів І та IV курсів, слухачів СФПК спеціальності «Менеджмент організацій»

Одеса ОДЕУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Організаційно-діяльнісна гра

ЯК СТАТИ МЕНЕДЖЕРОМ”

для студентів І та IV курсів, слухачів СФПК спеціальності «Менеджмент організацій»

Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту

організацій та ЗЕД

Протокол № 8

від «28» березня 2011 р.

Одеса ОДЕУ 2011

Організаційно-діяльнісна гра «Як стати менеджером» для студентів І та IV курсів, слухачів СФПК спеціальності «Менеджмент організацій» (Уклад.

Г. М. Козлова. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт 2011 р. – 12 с.)

Укладач: Г. М. Козлова, канд. екон. наук, професор

Рецензенти: О. В. Обнявко, канд. екон. наук, доцент

(зовнішній рецензент)

С. І. Пучкова, канд. екон. наук, доцент

І. Ф. Кошелупов, канд. екон. наук, доцент

Коректор: А. О. Ковальова

Мета ОДГ „Як стати менеджером”| — формування загального бачення професійного образу менеджера і осмислення власного потенціалу в контексті сучасних вимог до майбутньої професії управління.

Етапи проведення гри|

1. «Ким бути?»

Створення психологічного портрета «ідеального» менеджера.

2. «Бути чи не бути?»

Визначення психологічних обмежень, що знижують ефективність професійної діяльності менеджера, а також сильних сторін, що сприяють досягненню успіху в цій діяльності.

3. «Що робити?»

Створення загальної стратегії професійного становлення у галузі управлінської діяльності.

С труктура ігрового комплексу:

  1. Е

Етап 1 « Ким бути?»

СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТА

«ІДЕАЛЬНОГО» МЕНЕДЖЕРА

1. Питання для обговорення:

1.1. Особливості професійної діяльності менеджера.

1.2. Професійні вимоги та особисті якості менеджера.

2. Завдання для роботи в МГ:

2.1. Розробити соціально-психологічний портрет «ідеального» менеджера, виділити 15 якостей. Звернути увагу на необхідність віддзеркалення в «портреті» всіх складових професійної моделі: функціональної, соціальної, інтелектуальної та ситуативної (чинником, що визначає ситуацію, врахувати загальну специфіку роботи в ринковому середовищі).

Кожна МГ розробляє та презентує свій варіант портрета «ідеального» менеджера, надає його у формі таблиці 1.

Таблиця 1

Професійна модель «ідеального» менеджера

Перелік якостей менеджера

Найменування складової

професійної моделі

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2.2. Показати, як змінюються «ранги» окремих якостей у соціально-психологічному портреті:

а) менеджера - керівника державного підприємства;

б) менеджера - підприємця;

в) менеджера - агента торгівельної фірми.

2.3. На основі поданих МГ варіантів моделей скласти загальне бачення професійного портрета менеджера.

З цією метою експерти заповнюють оцінні листи (див. таблицю 2), в яких дають індивідуальну оцінку значущості кожному із запропонованих МГ якостей.

Таблиця 2

Оцінний лист

експерт

Перелік якостей менеджера

Індивідуальна

оцінка К і *(0:5)

Примітка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

і т.д.

Значущість визначається за 5 – бальною шкалою:

0 – немає значення;

1 – відносно важливо;

2 – також важливо;

3 - важливо;

5 - надзвичайно важливо;

4 - дуже важливо;

Зведена оцінка експертів подається у формі матриці ухвалення рішень (див. таблицю 3.)

Таблиця 3

Матриця прийняття| рішень

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.