Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
завдання з правознавства.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
474.11 Кб
Скачать

Самостійна робота студента

_________________________________________________

Юридичне право, у свою чергу, має два значення:

Об’єктивне юридичне право……………………………………………………

Суб’єктивне юридичне право…………………………………………………..

Всі існуючі види норм(норма – це певне правило) можна умовно розділити на дві групи:

1)технічні – регулюють діяльність людини по використанню природних ресурсів (норми витрати палива, електроенергії, води та ін) і знарядь праці.

2)соціальні – регулюють ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Види соціальних норм за регулятивними особливостями:

1)……………………

2)норми права

3)…………………...

4)…………………...

Спільне в нормах праці і нормах моралі:

1.Є соціальними нормами

2. ………………………

3. ………………………

4………………………..

5. ………………………

Відмінності між нормами права і нормами моралі:

Норми моралі

1.За походженням - складаються в суспільстві на підставі уявлень людей про добро і зло, справедливість.

2.За сферою дії…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

3.За ступенем деталізації……………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………….

4.за формою вираження………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

5.За способом охорони від порушень………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

.

Самостійна робота студента

_________________________________________________

Норми права

1.За походженням – установлюються (закріплюються) державою як справедлива міра свободи, що сформувалася в суспільстві

2.За сферою дії……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

3.За ступенем деталізації………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

4.за формою вираження……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

5.За способом охорони від порушень…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Вплив норм моралі на право:

 1. Норми права створюються з урахуванням норм моралі, що панують у суспільстві, виступають як формально (офіційно) визначений вираз справедливості, і тому право в широкому розумінні є моральним явищем. Наприклад, заборона убивства – це насамперед моральна заборона. А потім уже правова

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……..........................................................................................................

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Вплив норм права на норми моралі:

 1. Норми права сприяють затвердженню прогресивних моральних уявлень. Наприклад, ст. 21 Конституції України затверджує гуманістичні засади справедливості: «Всі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах».

 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.

Самостійна робота студента

_________________________________________________

Основні ознаки, властивості, характерні риси права

1. Справедлива і рівна міра свободи

Справедливість - це баланс інтересів влади і громадянина, виробника і споживача і т.д. Рівною мірою право вимірює і оформляє саме свободу в людських взаєминах, свободу індивіда як у взаємовідносинах з іншим індивідом, так і з суспільством у цілому.

2. Нормативність

Складається з правових норм і принципів як основних (базових) елементів її будови

3. Системність

.................................................................................

……………………………………………………

4. Вольовий характер

…………………………………………………….

…………………………………………………….

5.Загальнообов’язковість

……………………………………………………..

……………………………………………………..

6.Формальна визначеність

……………………………………………………..

……………………………………………………

7.Державна забезпеченість (гарантованість)

……………………………………………………

……………………………………………………

.

Самостійна робота студента

Принципи

права – це……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Загальнолюдські (міжнародні)

принципи

Національні (внутрішньодержавні)

принципи

Гуманізму

Загальні: верховенство права,…………

……………………………………………

…………………………………

…………………………………

Міжгалузеві:……………………………

……………………………………………

…………………………………

…………………………………

Галузеві ……………………………………………

……………………………………………

…………………………………

…………………………………

Інституційні……………………………….

……………………………………………….

.

Самостійна робота студента

_________________________________________________

Об'єктивне та суб'єктивне право, їх співвідношення

Об’єктивне право-система діючих у державі правових норм і принципів.

Суб 'єктивне правоправові норми і принципи як певні юридично визнані можливості (свободи) суб'єкта права задовольняти власний інтерес.

Між двома значеннями терміна право існує тісний взаємозв’язок:

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

Ознаки норми права:

1.Правило поведінки регулятивного характеру:…………………………….

………………………………………………………………………………….

2. Загальнообов’язкове правило поведінки:…………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.

Самостійна робота студента

_________________________________________________

Класифікація норм права

1. За предметом правового регулювання (або за галузями права):

 • норми конституційного права;

 • норми адміністративного права;

 • ……………………………………

 • ……………………………………..

 • ……………………………………..

2. За методом правового регулювання:

- …………………………………………….

- …………………………………………….

3. За субординацією в правовому регулюванні (або за ступенем визначеності):

- …………………………………………….

- ……………………………………………

4. За суб'єктами правотворчості:

- норми органів представницької влади (законодавчої влади - в Україні це норми законів ВРУ);

- ………………………………………….

- …………………………………………

- …………………………………………

- …………………………………………..

- ………………………………………….

5.За дією в просторі:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

6 За дією в часі:

- ……………………………………….

- ………………………………………

- ………………………………………

7 За колом осіб

- ……………………………………….

- ………………………………………..

8. . За функціональною спрямованістю (за функціями права):

 • регулятивні (дозвільні, зобов'язуючі, заборонні);

 • охоронні (відновлювальні і каральні)

.

Самостійна робота студента

_________________________________________________

Структура правової норми : гіпотеза, диспозиція, санкція

Формула структури норми права:

Якщо………..,то………..,інакше………

1.Гіпотеза 2.Диспозиція 3.Санкція

│ (серцевина норми) │

(припущення) частина норми, що вказує, за яких обставин норма вступає в дію. Відповідає на питання: Де? Коли? У якому випадку?

(розпорядження)

Частина норми………

………………………….

………………………….

………………………….

(стягнення)

частина норми……………

………………………………

………………………………

Приклади:

1. Якщо продавець оформляє договір купівлі-продажу (гіпотеза), то він зобов'язаний при оформленні договору попередити про право третіх осіб (диспозиція), інакше до нього застосовувати­муться засоби впливу, спрямовані на захист прав покупця (санкція).

2 ст. 210ККУ

3……………….

 1. Поняття, форми та способи реалізації норм права

Реалізація права - втілення правових норм…………………………

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

Її можна розглядати як процес і як кінцевий результат.

За рівнем (глибиною) реалізації приписів, що містяться в нормативних актах, можливі наступні способи реалізації права:

 1. Реалізація загальних установлень – це ……………………………..

…………………………………………………………………………….

 1. Реалізація правових норм у конкретних правовідносинах………..

....................................................................................................................

 1. Реалізація загальних правових норм поза правовідносинами…….

……………………………………………………………………………

 • активна…………………………………………………………………

 • пасивна………………………………………………………………..

Додержання (заборон) – це……………………………………………

……………………………………………………………………………

Виконання (обов'язків) – це……………………………………………

……………………………………………………………………………

Використання (прав) – це……………………………………………..

……………………………………………………………………………

.

Самостійна робота студента

_________________________________________________

Взаємозв'язок норм права та правовідносин, структура (елементи) правовідносин

1. Правовідносини виникають і функціонують на основі норм права

…………………………………………………………………………….............

2. Правовідносини є формою реалізації норми права, впровадженням її в життя, нормою права в дії

……………………………………………………………………………………

3. Норма права і правовідносини - неодмінні складові елементи механізму правового регулювання.

…………………………………………………………………………………

4. Норма права містить у собі модель фактичних відносин та їх форми - правовідносин.

................................................................................................................................

Якщо звернутися до аналізу структури норми права, то можна побачити, що гіпотеза вказує на умови виникнення правовідносин, диспозиція - на права і обов'язки, а санкція - на можливі наслідки недодержання норми і правовідносин, що виникають на її підставі.

Ознаки правовідносин:

1………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Види суб’єктів правовідносин:

1.Фізичні особи (громадяни,…………………………………………………………………)

2.Юридичні особи (державні органи,………………………………………………………)

3.Держава (державні утворення: у федеративних державах – суб’єкти федерації; у регіональних державах – політичні автономії; адміністративно – територіальні одиниці)

4.Соціальні спільності (народ,………………………………………………………………)

Об'єкт правовідносин – це………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Розрізняють такі види об'єктів правовідносин:

 • …………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………

Людина не може бути об’єктом правовідносин.

.

Самостійна робота студента

_________________________________________________

Юридичні факти.

Юридичний фактце………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Види юридичних фактів:

1. За юридичними наслідками:

- правоутворюючі - юридичні факти, з якими норми права пов'я­зують виникнення правовідносин (наказ ректора про зарахуван­ня абітурієнта К. до вищого навчального закладу);

-…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. За вольовою ознакою:

- дія - вольова поведінка суб'єктів права, з якою пов'язані виник­нення, зміна та припинення правовідносин (угода, постанова слідчого, рішення суду);

-……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3.За відповідністю чи невідповідністю праву:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

.

Самостійна робота студента

_________________________________________________

Застосування права як форма його реалізації

Застосування права (право застосовна діяльність) – це………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Випадки, що вимагають правозастосування:

 1. ……………………………………………………………………………

 2. ……………………………………………………………………………

 3. ……………………………………………………………………………

 4. ……………………………………………………………………………

 5. ……………………………………………………………………………

1) встановлення фактичних обставин справи зводиться до

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2) встановлення юридичної основи справи - вибір і аналіз юридичних норм (інакше: юридична кваліфікація фактичних обставин) полягає в

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3) з'ясування змісту норми права, її тлумачення - це

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4) вирішення справи і документальне оформлення прийнятого рішення…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

.

Самостійна робота студента

_________________________________________________