Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1_new.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
166.4 Кб
Скачать

1.2 Вказівки щодо підготовки до заняття

Для успішного виконання лабораторної роботи необхідно розглянути методику визначення передавального коефіцієнта ланок і їх з’єднань, що наведена далі в прикладах.

Приклад 1.2.1 Визначити коефіцієнт підсилення електронного підсилювача на основі даних, приведених в табл. 1.1

Таблиця 1.1 – Дані для побудови статичної характеристики електронного підсилювача

Uвх, В

0

0,5

2,0

5,0

8,0

10,0

Uвих, мВ

0

5

20

50

79,5

99,1

Розв’язок: будуємо статичну характеристику Uвих= f(Uвх) електронного підсилювача в ПП „Mathcad” (рис.1.5). Статичною характеристикою є залежність Uvux від Uvx. Як бачимо, статична характеристика є лінійною. Вибираємо на ній будь-яку ділянку, наприклад АВ, і розраховуємо зміну вхідної та вихідної величин на цій ділянці:

Визначаємо передавальний коефіцієнт:

Рисунок 1.5 – Статична характеристика електронного підсилювача

Висновок: електронний підсилювач має безрозмірний коефіцієнт підсилення 0,01.

Приклад 1.2.2 Визначити передавальний коефіціент магнітного підсилювача, який має статичну характеристику, наведену на рис.1.6.

Розв’язок: визначаємо передавальний коефіціент на лінійній частині характеристики. Для цього знаходимо значення змін вхідної (струм) та вихідної (напруга) величин:

Івх = (20 – 10) мА = 10 мА;

Uвих = (75 – 25)В = 50 В.

Розрахуємо передавальний коефіціент:

.

Рисунок 1.6 – Статична характеристика магнітного підсилювача

Висновок: магнітний підсилювач має передавальний коефіцієнт, рівний 5000 В/А.

Приклад 1.2.3 Визначити передавальні коефіцієнти на нелінійній статичній характеристиці, наведеній на рис. 1.7.

.

Рисунок 1.7 – Нелінійна статична характеристика

Розв'язок: проводимо дотичні в точках А і В, визначаємо пере­давальні коефіцієнти, використовуючи методику попередніх прикладів.

Приклад 1.2.4 Визначити еквівалентний передавальний коефіцієнт системи керування за її структурною схемою (рис.1.8) і передавальними коефіцієнтами ланок:

Рисунок 1.8 – Структурна схема системи керування

Розв’язок:

Приклад 1.2.5 Визначити передавальний коефіцієнт системи керування за її структурною схемою (рис. 1.9) і для таких значень передавальних коефіцієнтів ланок:

Рисунок 1.8 – Структурна схема системи керування

Розв’язок:

1.3 Опис лабораторної установки

Для виконання лабораторної роботи використовуються

комп’ютери, які знаходяться в комп’ютерному класі.

1.4 Порядок виконання роботи

1.4.1. За даними, виданими викладачем, побудувати статичну характеристику в ПП „Mathcad”.

1.4.2 Визначити передавальний коефіцієнт досліджуваної ланки.

1.4.3 Визначити передавальний коефіцієнт алгоритмічної структури АСК, заданої викладачем.

1.4.4 Дати відповідь на одне з контрольних питань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]