Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Національна економіка (Кавценюк).doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
293.38 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економічної теорії

Рег. №_____________________

Методичні рекомендації

і контрольні завдання до виконання практичних (семінарських) занять

з дисципліни «Національна економіка»

ВСТУП

В умовах становлення й розвитку ринкових відносин для наукового обґрунтування радикальних економічних реформ, що відбуваються в країні, виникає необхідність підготовки спеціалістів нової формації, глибоко розуміючих організацію виробництва та сутність принципів і закономірностей розміщення продуктивних сил і основ регіональної економіки.

Програма дисципліни “Національна економіка” передбачає вивчення основних закономірностей і проблем розміщення господарства та продуктивних сил України. Матеріали дисципліни повинні допомагати формуванню цілісних фахових знань та навичок, необхідних для їх раціонального використання на виробництві. В дисципліні висвітлюються проблеми територіальної організації галузей народного господарства, ресурсного, виробничого та експортного потенціалу України і її окремих регіонів. “Національна економіка” знайомить студентів з перспективними сферами застосування господарської ініціативи в сучасних умовах.

Під час вивчення курсу студенти повинні ознайомитися з економічними законами та категоріями, основними ознаками сучасної ринкової економіки, умовами переходу України до ринкової системи господарювання, перспективами економічного розвитку України.

Оволодіти методами аналізу економічної ситуації в країні, навчитися характеризувати економічні закони та категорії.

Метою проведення семінарських занять є перевірка засвоєння студентами лекційного матеріалу, організація самостійної роботи студентів, контроль за результативністю самостійної роботи та досягнення відповідності набутих студентами знань учбовій програмі та основній спеціальності.

Учбовий час семінару /80 хвилин/ використовується наступним чином: 15-20 хвилин - опитування студентів з лекційного матеріалу, 20-30 хвилин - реферативні виступи /2-3 виступи по 10 хвилин/, 10-15 хвилин – обговорення студентами проблем, висвітлених в реферативних виступах /по 3-5 хвилин на 1 виступ/; 10-20 хвилин - експрес опитування, тестування або контрольна робота, 5 хвилин - аналіз роботи та оголошення оцінок: 5-10 хвилин - обговорення поточних економічних проблем України стосовно проблематики дисципліни, 5 хвилин - відповіді на запитання студентів та визначення завдання по підготовці до наступного семінару. На першому практичному /семінарському/ занятті заплановано ознайомлення студентів із цілями та завданнями індивідуальної та самостійної робіт.

На останньому семінарі заплановано проведення модульної контрольної роботи та підведення підсумків роботи студентів із засвоєння програми дисципліни.

При підготовці реферативних виступів студенти можуть використати рекомендовану літературу, а також повинні самостійно додатково залу­чати економічну літературу та періодичні видання згідно з затвердженою темою виступу. Виступ відбувається в формі доповіді з до­вільним використанням ілюстративного матеріалу. Група обговорює доповіді задаючи питання доповідачу та нада­ючи власні доповнення. Активність при обговоренні оцінюється викладачем і впливає на остаточну відмітку /оцінку/ за семінар. Такий підхід вимагає від всієї групи ознайомлення з рекомендованою літе­ратурою й одночасно допомагає набути знання, необхідні для опану­вання всіх питань учбової програми шляхом колективного навчання.

Нижче наведено плани практичних (семінарських) занять з питаннями до самостійної роботи і рекомендовану літературу.