Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pod_sist_metodichka.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Тема 7. Мито Методичні поради до вивчення теми

Мито – це непрямий податок, який стягується з товарів (інших предметів), які переміщуються через митний кордон України, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом.

Ознаки мита:

  •     як непрямий, цей податок стягується безпосередньо при митно­му оформленні транспортних засобів, товарів та інших предметів. Процес ввезення-вивезення (перетин державного кордону) є практич­но не обмеженим у часі та стабільним, що забезпечує безперервність справлення мита. Тому Державний бюджет поповнюється безпере­бійно та у значних обсягах;

  •     мито – це допоміжний інструмент регулювання зовнішньої торгівлі. Він збалансовує експортні та імпортні операції, оскільки, як непрямий податок, є ціноутворюючим фактором;

  •     використання конкретних видів мита (ввізне, вивізне, сезонне, антидемпінгове, спеціальне, компенсаційне) і умов застосування кож­ного з них дозволяє регулювати митну політику з точки зору захисту прав вітчизняних виробників, розширення ринків збуту товарів українського виробництва, захисту загальнодержавних інтересів у випадку дискримінаційних по відношенню до України дій іноземних держав – торговельних партнерів.

Механізм оподаткування митом наведений на рис. 7:

Р ис. 7. Структурно-логічна схема мита

ФВ – фактурна вартість; ТВ – транспортні витрати;

СП – страхові послуги; Ві – витрати інші (навантаження, розвантаження, інші витрати, понесені платником до перетину митного кордону, перераховані за офіційним курсом НБУ)

Платниками мита є:

Р ис. 8. Структурно-логічна схема платників мита

Юридичні або фізичні особи здійснюють операції з імпорту та експорту товарів (робіт, послуг). Кожна угода передбачає укладання договору (контракту), у якому обов’язково відображається ціна і за­гальна вартість товару на підставі рахунку-фактури. Фактурна вар­тість – це вартість товарів, яка фактично сплачена чи підлягає сплаті або повинна компенсуватися зустрічними поставками товарів та зазначається в рахунку-фактурі відповідно до умов зовнішньотор­говельної угоди купівлі-продажу.

Об’єктом оподаткування є митна вартість або фізична одиниця товару, що імпортується. Митна вартість товару – це сума, яку фактично сплачено або яка підлягає сплаті за товар на момент пере­тину митного кордону держави (тобто, коли, всі належні формаль­ності щодо ввезення товару в країну чи його вивезення з неї виконані).

Відмінності між фактурною вартістю та митною вартістю поля­гають у тому, що фактурна вартість складається з ціни товару, яка відображена в рахунку-фактурі іноземного контрагента або у договорі (контракті), а при обчисленні митної вартості, до неї включається ціна товару, відображена у рахунку-фактурі (фактурна вартість), а також фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунку-фактури: на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України (комісійні та брокерські послуги).

При визначенні митної вартості іноземна валюта перераховується у гривні за офіційним курсом НБУ на дату оформлення вантажно-митної декларації (ВМД).

Митний збір – це вид митних платежів, що підлягають сплаті до бюджету громадянами, які є суб’єктами зовнішньоекономічної діяль­ності за роботу, виконану по відношенню до них митними органами.

Платником митного збору є юридична чи фізична особа, що здійснює митне оформлення.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]