Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pod_sist_metodichka.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Практичне заняття 25. Неподаткові платежі

Питання для обговорення (за кожне – 2 бали)

 1. 1. Опрацювати взаємозв’язки та взаємозалежності між групами та видами неподаткових бюджетних платежів.

 2. 2. Сутність штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату податків.

Практичне заняття 26. Неподаткові платежі

 1. 1.   Проаналізувати перелік податкових платежів і визначити питому вагу у доходах бюджету за минулий рік. Зробити висновок про доцільність такого переліку.

 2. 2.   Порівняти існуючий порядок стягнення штрафних санкцій з попередніми та вказати переваги та недоліки.

Практичне завдання (за кожне – 3 бали)

1. Мале приватне підприємство подало декларацію з податку на додану вартість за травень 2006 р до податкової інспекції 18 вересня цього ж року. Податкова заборгованість з податку склала 12 000 грн. Визначити штрафні санкції, пеню та пояснити умови та строки подання звітності та сплати податку на додану вартість.

2. Обчислити штрафні санкції та пеню за несвоєчасне перера­хування в бюджет податку на прибуток та подання податкової звіт­ності, що виявлено в результаті перевірки. Обсяги прихованого прибутку, який підлягав оподаткуванню склали 148 тис. грн. Про­строчка платежу становила: 29 днів, 87 дні, 167 дні.

3. У вересні 2007 р. працівниками податкової інспекції була проведена планова перевірка МП «Сяйво» за період з 01.05.2006 р. по 30.08.2007 р. При цьому виявлені такі порушення:

  •     у жовтні 2006 р. несвоєчасно подано звітність з податку на прибуток за квартал;

  •     у грудні 2006 р. не в повному обсязі сплачено податок на прибуток, сума недоїмки склала 9 800 грн;

  •     у лютому 2007 р. завищено податковий кредит з податку на додану вартість на 7 400 грн.

Визначити суму штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

4. Платник акцизного збору свідомо не сплатив до бюджету 820,0 тис. грн, а перерахував їх на 56 днів пізніше граничного строку та подав у ДПІ Розрахунок акцизного збору із запізненням. Документальною перевіркою встановлені зазначені порушення. Обчислити штрафні санкції та нарахувати пеню.

5. Платник податків до початку документальної перевірки подат­ковою інспекцією самостійно виявив факт заниження свого подат­кового зобов’язання на 42 000 грн.

Вкажіть дії платника, за яких до нього не будуть застосовані штрафні санкції. Виконайте розрахунок.

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

 1. 1.   Ознайомитися з переліком неподаткових платежів.

 2. 2.   Питома вага у доходах бюджету та їх динаміка.

 3. 3.   Особливості застосування штрафних санкцій у різних країнах.

 4. 4.   Неподання податкових декларацій з окремих видів податків.

 5. 5.   Особливості непроведення розрахунків з бюджетом у вста­новлені терміни.

Термінологічний словник

Недоїмка – сума податків та інших обов’язкових платежів, не внесені в установлений термін.

Пеня – фінансова санкція, що стягується з платників за порушення встановлених термінів сплати податків та обов’язкових платежів.

Посвідчення на перевірку – документ, що надає право на проведення перевірки; засвідчує посадову особу податкового органу, яка уповноважена здійснювати перевірку, встановлює перелік об’єктів, які доручається перевіряти.

Фінансові санкції – штрафи та пені, які стягуються з платників податків за порушення податкового законодавства.

Штрафні санкції – плата у фіксованій сумі або у вигляді процентів від суми податкового зобов’язання, без урахування пені та штрафних санкцій, яка справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами.

Література: 8; 9; 12; 18; 21; 40; 44; 49; 51; 57; 67;77.

 

РОЗДІЛ ІV

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО- ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Модуль І. Теоретичні основи оподаткування

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]