Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 2. Сталий розвиток і ФСД.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
124.42 Кб
Скачать

4. Фідуциарний обов'язок (обов'язок діяти чесно та грамотно в інтересах замовника) і міркування есу

Для посилення уваги інвестиційного співтовариства на питаннях сталого розвитку, Фінансова ініціатива в рамках Екологічної програми ООН (UNEPFІ) доручила в 2005 році юридичної компанії Freshfіelds Bruckhaus Derіnger (FBD) досліджувати питання, чи є припустимим, необхідним із правової точки зору, або скрутним через закони й регулювання прийняття міркувань ЕСУ для інвестиційної діяльності. FBD вивчила застосування законів у декількох юрисдикціях, включаючи ЄС, Францію, Німеччину, Великобританію, США, Японію й Австралію. У країнах із прецедентным законодавством, "фідуциарні обов'язки", які включають правило передбачливості інвестора, еволюціонували через створення прецедентів і зміни законодавства. Фідуциарні зобов'язання включають зобов'язання менеджера фонду або іншої людини, хто управляє інвестиційним портфелем фонду, використати його або її права (у тих випадках, коли він діє на власний розсуд) так, щоб діяти щонайкраще для інтересу бенефициаров портфеля (власників активів) відносно довіри й конфіденційності. Ці зобов'язання схожі з "обов'язком дотримувати обережності", що директори корпорацій повинні дотримувати відносно своєї компанії й акціонерів. У країнах без прецедентного права зобов'язання виглядають ідентичним образом, але вони виражені тільки в кодексах і законодавчих актах.

Звіт FBD підкреслював, що "немає зобов'язання максимізувати прибуток індивідуальних інвесторів, навпаки є обов'язок застосовувати загальну інвестиційну стратегію, що є раціональною і відповідає фонду". У висновку звіту сказано, що на відміну від широко розповсюдженої точки зору, питання ЕСУ насправді можна брати до уваги. Більше того, у деяких випадках вони обов'язково повинні враховуватися, зокрема, в тих, коли існує ймовірність того, що питання ЕСУ будуть мати матеріальний і фінансовий вплив на інвестиційні результати. Така точка зору більшою мірою вплинула на увагу до бізнес аспекту ЕСУ, ніж до етичного аспекту ЕСУ, відносно соціально відповідальних інвестицій. Тепер довірителі й фидуциары будуть змушені враховувати, як їм зменшити вплив на зміну клімату, тому що зміна клімату ймовірно набуде ефект на деякі їхні інвестиції, заподіюючи фізичні, регуляторні й правові ризики.

4. "М'яке законодавство" щодо сталого економічного розвитку

Тому що концепція сталого розвитку стала широко поширена після звіту Брундтланд, з'явилося багато рамкових документів на міжнародному рівні у формі необов'язкових до виконання із правової точки зору або прийнятих у формі "м'яких законів" - декларацій, кодексів поведінки та рекомендацій. Декларація Ріо, напевно, найвідоміший приклад такого "м'якого закону". Проте, Декларація Ріо не стосується проблеми корпорацій, інституціональних інвесторів і ФСБ. Тому міжнародне співтовариство прийняло кілька стандартів і зведених правил для КСВ, - таких, як ООН Global Compact і принципи ОЕСР для корпоративного управління, та вузькоспеціалізовані для мультинаціональних корпорацій - рекомендації ОЕСР для мультинаціональних корпорацій.

Global Compact, прийнятий в 2000 році, сьогодні нараховує 7700 учасників з 130 країн. Це стратегічна приватно-днржавна ініціатива, прийнята ООН для бизнесів, які приділяють увагу сталому розвитку. Довгострокове створення вартості в широкому розумінні включає прихильність 10 принципам Global Compact, пропонуючи основу для розвитку, впровадження й розкриття принципів і практик сталого розвитку, що стосуються прав людини, праці, екології та антикорупційної діяльності. Компанії, що підтримують ініціативу Global Compact, повинні щорічно подавати звіт про прогрес, досягнутий по імплементації компанією цих 10-ти принципів.

Рекомендації ОЕСР для мультинаціональних корпорацій - це добровільні рекомендації, адресовані урядами мультинаціональним компаніям. Ці рекомендації сфальцьовані на відповідальному веденні бізнесу відповідно до законів. Мети, обговорені в Преамбулі, що випливають:

" упевнитися, що операції, проведені цими компаніями не суперечать урядовій політиці;

" з базис взаємної довіри між корпораціями й суспільствами, у яких вони ведуть свою діяльність;

" допомогти поліпшити іноземний інвестиційний клімат;

" розширити внесок мультинациональных компаній у стійкий розвиток.

Далі в Преамбулі констатується, що:

"Мультинаціональні компанії мають можливість імплементувати кращі практичні політики для сталого розвитку, спрямовані на посилення взаємозв'язків між соціальними, екологічними й економічними цілями. Можливість мультинаціональних компаній просувати сталий розвиток значно розширюються, коли торгівля й інвестиції відбуваються у відкритому, конкурентному й адекватно регульованому ринку."

Відповідно до рекомендацій ОЕСР, компанії повинні впевнитися, що розкривається надійна й точна інформація розкривається про їхній діяльності, включаючи фінансову й нефінансову інформацію. Під нефінансовою інформацією мається на увазі звіт про екологію й соціальну діяльність.

Спеціально фокусируясь на інституціональних інвесторах, принципи ООН про відповідальне інвестування (UN Prіncіples for Responsіble Іnvestment, UN PRІ), прийняті в 2006 році під егідою ООН Global Compact й UNEPFІ, є зводом шести добровільних стандартів для інвесторів, з метою інкорпорувати питання ЕСУ в мейнстрим інвестиційного прийняття рішень і практики власності. Ці принципи стали результатом визнання, що збільшується, професійними інвесторами, що проблему ЕСУ можуть впливати на результативність інвестиційних портфелів. Вони допомагають інвесторам правильно враховувати ЕСУ проблеми при виконанні своїх фидуциарных й інших правових зобов'язань, і в такий спосіб поліпшуючи довгострокову віддачу для бенефициариев. Преамбула до принципів ООН про відповідальне інвестування (UN Prіncіples for Responsіble Іnvestment, UN PRІ) говорить:

"Як інституціональні інвестори, у нас їсти обов'язок діяти в довгострокових інтересах наших выгодополучателей (бенефициаров). У цієї фидуциарной ролі, ми переконані, що екологічні, соціальні питання й питання корпоративного керування (ЕСУ) можуть вплинути на результативність інвестиційного портфеля (розрізняючись сильно по ступені впливу по компаніях, секторах, регіонах, класам активів і протягом часу). Ми також визнаємо, що ці Принципи можуть допомогти інвесторам більшою мірою служити суспільним інтересам."

Хоча Принципи й не містять якихось істотних екологічних або соціальних стандартів діяльності, їхнє прийняття приведе до більше повного розуміння деяких фінансових і матеріальних питань, які в результаті приведуть до збільшення доходу й зменшенню ризиків. Принцип 3 фіксує, що інвестори "...будуть домагатися розкриття питань ЕСУ в компаніях, у яких вони інвестують)." На сьогодні, 804 власника активів, інвестиційних менеджера й професійних провайдера послуг підписали ці Принципи ООН. Принципи підписали 2 ФСБ: Норвезький GPFG і Новозеландський Superannuatіon Fund.

Інша ініціатива, спрямована на приватний аспект питань ЕСУ, а саме - на зміну клімату, - це розкриття інформації про виділення вуглекислого газу (Carbon Dіsclosure Project (CDP). Заснована в 2000 р., CPD ставить своєю метою мотивування інвесторів, корпорації й політичних лідерів "запобігти небезпечним змінам клімату" шляхом збору й поширення інформації про те, які саме дії почали корпорації (на даний момент, 2500) для рішення проблеми зміни клімату.

Норвезький урядовий пенсійний фонд Глобал (GPFG) - це фонд суверенного добробуту (ФСБ). Більшість ФСБ купують і володіють значними активами для того, щоб надавати замінник прибутку, коли інше джерело прибутку закінчиться. У цьому контексті, вони формально є суверенними, однак функціонують як приватні інвестори, як і будь-який інвестиційний фонд. Гарним прикладом може бути Постійний фонд Аляски (Alaska Permanent Fund), що спеціально був заснований конституційним актом, щоб трансформувати частина непоновлюваного багатства від нафти в поновлювані джерела добробуту для майбутніх поколінь жителів Аляски за допомогою довгострокових інвестицій.

Причиною підстави норвезького GPFG була уникнути короткострокової економічної нестабільності й забезпечити довгострокові міркування зменшення нафтових резервів й установити окремий фонд для вигоди майбутніх поколінь, беручи до уваги стабільно, що підвищуються витрати, Норвегії на пенсійне забезпечення через старіюче населення. На шляху забезпечення вигоди для майбутніх поколінь, GPFG може розглядатися як трастовый фонд, чия мета - консервувати капітал фонду для процвітання, використовуючи його доходи лише частково для дійсного покоління. По ефекті, така ціль відбиває принцип межпоколенческого рівності.

За щасливим збігом обставин, ці нафтові резерви перебувають у континентальному шельфі Норвегії, однак як непоновлювані з вони понизять загальний капітал Норвегії в наступні 15 років. Як заявила Кристин Халворсен, міністр фінансів, "сьогоднішнє покоління не має права "пропалювати" нафтові резерви майбутніх поколінь, і повинне залишити щось для майбутніх поколінь. Це досягається шляхом обмеження реального доходу GPFG, якому можна передавати в національний бюджет до 4 %, і в такий спосіб трансформуючи зменшувані непоновлювані ресурси в постійний фонд, поновлюваний джерело добробуту. Це називається фіскальне правило.

Фіскальне правило було прийняте в 2001 році, спеціально для уникнення "голандської хвороби". Остання виникає тоді, коли економіка захлинається нафтовими грошима, що призводить до інфляції та економічної нестабільності. Ця теорія виникла внаслідок економічної ситуації в Нідерландах в 1960-х роках, коли в країні було виявлено запаси нафти і природного газу. Уряд спрямував додаткові доходи на збільшення соціальних витрат, послабляючи інші сектори економіки, особливо експортно-орієнтовані. «Нафтове прокляття» торкнулося багатьох країн, а особливо тих, що розвиваються. Суть його полягає в тому, що країни, які володіють конкретними невідновлюваними природними ресурсами, деформуються, як тільки ресурси вичерпуються. Особливо відчутним це стає з перегрівом економіки та нестійким її розвитком: швидко погіршуються основні показники таких країн, і вони опиняються у гіршій ситуації, аніж інші, які ніколи не мали унікальних природних ресурсів, і тому були вимушені розвивати інтелектуальний потенціал своєї держави, створюючи унікальні інноваційні продукти та технології.

Правова й інституціональна основа

Діяльність щодо рішення питань сталого розвитку й етики

Екологічний фонд

Розглянути етапи формування екологічного фонду, обґрунтування й осмислення його потреби, роки й обсяги фінансування.

Етичні принципи, як саме і що треба робити, - проти дитячої праці, експлуатації та низької оплати праці жінок і т.і. Саме такі принципи діяльності компаній, з якими працюватимуть ФСД, розробляє сьогодні норвезький фонд Глобал.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]