Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л е к ц і ї.-укр.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.21 Mб
Скачать

1.2. Значення підвищення якості

У міру розвитку економічних реформ в Україні вся більша увага надається якості. В даний час однією з серйозних проблем для українських підприємств є створення системи якості, що дозволяє забезпечити виробництво конкурентоздатної продукції. Система якості важлива при проведенні переговорів із зарубіжними замовниками, що вважають обов'язковою умовою наявність у виробника системи якості і сертифіката на цю систему, виданого авторитетним сертифікуючим органом. Система якості повинна ураховувати особливості підприємства, забезпечувати мінімізацію витрат на розробку продукції і її упровадження. Споживач бажає мати упевненість, що якість продукції, що поставляється, буде стабільною і стійкою.

В теорії і практиці управління якістю виділено дві проблеми: якість продукції і менеджмент якості..

Забезпечення якості вимагає чималих витрат. До недавнього часу основна частка у витратах на якість доводилася на фізичну працю. Але сьогодні висока частка інтелектуальної праці. Проблема якості не може бути вирішена без участі вчених, інженерів, менеджерів. Повинна бути гармонія всіх складових професійного впливу на якість

Якість є важливим інструментом в боротьбі за ринки збуту. Саме якість забезпечує конкурентоспроможність товару. Воно складається з технічного рівня продукції і корисності товару для споживача через функціональні, соціальні, естетичні, ергономічні, екологічні властивості. При цьому конкурентоспроможність визначається сукупністю якісних і вартісних особливостей товару, які можуть задовольняти потреби споживача, а також витратами на придбання і споживання відповідного товару. Слід ураховувати, що серед продукції аналогічного призначення більшою конкурентоспроможністю володіє та, яка забезпечує щонайвищий корисний ефект по відношенню до сумарних витрат споживача. Безумовно, підвищення якості зв'язано з витратами. Проте вони окупляться завдяки отриманому прибутку. Заняття лідируючого положення на ринку неможливе без розробки і освоєння нових товарів (модифікованих, поліпшених)

Значення підвищення якості достатньо багатообразно. Рішення цієї проблеми на мікрорівні важливо і для економіки в цілому, оскільки дозволить встановити нові і прогресивні пропорції між її галузями і усередині галузей. Наприклад, між металургійною промисловістю і машинобудуванням. Забезпечення цих пропорцій може бути забезпечено шляхом вдосконалення технології виробництва машинобудівної продукції і підвищення її економічності. Підвищення ж якості продукції машинобудування має значення для автоматизації виробничих процесів в інших галузях.

Достатньо висока надійність придбаного споживачем устаткування забезпечить пропорційність виробничого процесу, що важливо для запобігання аварійних і позапланових виходів устаткування з ладу, виникнення “вузьких” місць.

Якщо не уділяти серйозної уваги якості, потрібно буде значні засоби на виправлення дефектів. Набагато більший ефект буде досягнутий шляхом розробки довгострокових програм по запобіганню дефектів.

До недавнього часу вважалося, що якістю повинні займатися спеціальні підрозділи. Перехід до ринкової економіки обумовлює необхідність вивчення досвіду провідних фірм миру по досягненню високої якості. Провідні фірми країн з розвинутою ринковою економікою вважають, що на досягнення якості повинні бути націлені всі служби. Ключову роль в підвищенні якості грають вимоги споживачів, інформація про несправності, прорахунки і помилки, оцінки споживачів.

Японський аспект в управлінні якістю. Японські стандарти якості. В Японії виникло нове поняття “культура якості”. Культура якості – комплексне поняття, що включає якість сервісного обслуговування, якість звітної документації, якість виконання виробничих операцій і ін. Японія стала родоначальником нової методології діяльності підприємства і перейшла до тотального контролю якості. Нова система виходь за рамки мікрорівня і включає контроль ринку збуту продукції, аналіз ринкової кон'юнктури, післяпродажне обслуговування. При цьому традиційне управління якістю не усувається, а удосконалюється. Значення ж тотального контролю якості полягає в тому, що він усилює дію запитів споживачів на якість продукції. Крім того, тотальна якість входить до числа критеріїв оцінки роботи менеджерів. Менеджери компаній відносяться до підвищення якості не як до одного з рядових моментів управління, а віддають йому пріоритетне значення. Споживачів цікавлять надійність, зручність в експлуатації, довговічність, естетичні властивості продукції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.