Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Polonskiy_O.M._ta_in._Ekonomika_pratsi_i_sots.-...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
624.64 Кб
Скачать

0

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Кафедра прикладної економіки

Полонський О.М., Протопопова В.О., Веремейчик О.Ф., Рошка М.С.

Економіка праці і соціально-трудові відносини практикум для студентів економічних спеціальностей

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри прикладної економіки

Протокол № 2 від 8.09.2008 р.

УЗГОДЖЕНО:

Методичною Радою університету

Протокол № від

Донецьк – 2008

ББК 65.24я73

Е 40

УДК 331 (076.5)

Рецензенти:

Бакунов О.О., кандидат економічних наук, доцент кафедри прикладної економіки;

Корнілова О.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини [текст] : практикум для студентів економічних спеціальностей / Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, кафедра прикладної економіки ; Полонський О. М., Протопопова В. О., Веремейчик О. Ф., Рошка М. С. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. - 66 с.

Практикум з «Економіки праці і соціально-трудових відносин» являє собою збірник практичних завдань з елементами господарських ситуацій, які виникають в процесі управління працею та трудовими ресурсами, та короткого викладення методики їх розв’язання.

Практикум призначений для індивідуальної роботи студентів, практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини».

Для студентів економічних спеціальностей.

ББК 65.24я73

Полонський О.М., Протопопова В.О., Веремейчик О.Ф., Рошка М.С., 2008

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2008

ЗМІСТ

Передмова 4

  1. Трудові ресурси держави, регіонів та підприємств 5

  2. Зайнятість населення та безробіття 11

  3. Ринок праці 15

  4. Організація праці та її нормування 17

  5. Продуктивність та ефективність праці 21

  6. Організація оплати праці 31

  7. Комплексне завдання 49

  8. Економічні кросворди 52

Література 66

Передмова

«Економіка праці і соціально-трудові відносини» - в учбових планах підготовки студентів економічних спеціальностей нормативна дисципліна.

Однією з найбільш важливих задач дисципліни є формування практичних навичок та вмінь до управління працею.

Практикум з «Економіки праці і соціально-трудових відносин» являє собою збірник практичних завдань з елементами господарських ситуацій, які виникають в процесі управління працею та трудовими ресурсами.

Метою даного учбового посібника є підвищення рівня знань, розвитку самостійності в вирішенні господарських ситуацій у практиці управління соціально-трудовими відносинами, формування вмінь добре володіти методами багатоваріантних планово-економічних розрахунків аналітичних узагальнень, формулювання висновків та стратегічних рекомендацій.

Зміст Практикума відповідає робочій програмі дисципліни, підготовленої в Донецькому національному університеті економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

В збірник входять завдання різного ступеня складності, що дозволяє використовувати їх не тільки для аудиторних занять, але й для індивідуальної роботи зі студентами з урахуванням їх підготовленості.

При складанні практикума використані навчальний посібник Г.Т.Завіновської «Економіка праці» та інших авторів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]