Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пз1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
193.54 Кб
Скачать

Державний департамент з питань зв’язку та інформації

Міністерство освіти і науки України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультету інформаційних технологій

Методична розробка

Для проведення практичного заняття з навчальної дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”

Модуль 1 Основи телекомунікаційних та інформаційних мереж (ТІМ)

Тема 1 “Загальні відомості про тім”

Практичне заняття 1:“Розрахунки основних показників ефективності ТІМ.”

КИЇВ – 2006

Державний департамент з питань зв’язку та інформації

Міністерство освіти і науки України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультету інформаційних технологій

«ЗАТВЕРДЖУЮ» .

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ІТ

к.т.н. доцент М. Гніденко

Методична розробка

Для проведення практичного заняття з навчальної дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”

Модуль 1 Основи телекомунікаційних та інформаційних мереж (ТІМ)

Тема 1 “Загальні відомості про тім”

Практичне заняття 1:“Розрахунки основних показників ефективності ТІМ.”

Обговорена на засіданні ПМК

Протокол № від

«___» серпня 2006р. .

КИЇВ – 2006

НАВЧАЛЬНІ ТА ВИХОВНІ ЦІЛІ

1. Отримати навички в розрахунках основних показників ефективності ТІМ.

2. Навчитись виконувати уточнення технічних вимог до мережі доступу (МД), що проектується, та складання індивідуального завдання на її проектування при створенні нового об’єкту зв’язку за показниками надійності та іншими початковими даними.

3. Виховувати відповідальність слухачів за виконання робіт та розрахунків при проектуванні МД

ЧАС: 2 навчальних години

МІСЦЕ: ауд 213 (218).

Учбово-матеріальне забезпечення

1.Комплект документації, що містить в собі:

- методичні вказівки для студентів денної та заочної форми навчання на курсове проектування МД;

-ДСТУ 34.601. Інформациона технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадии створення;

-ДСТУ 34.602. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи.

Розподіл часу заняття

Вступна частина 5 хв.

Перевірка підготовки студентів до заняття 10 хв.

Навчальні питання

1. Визначення та математичне представлення показників ефективності ТІМ. 30 хв.

2. Приклади розрахунків основних показників ефективності. 20 хв.

3. Складання технічного завдання (ТЗ) на учбовий проект мережі доступу міста. Розділи ТЗ. 20 хв.

Висновок 3 хв.

Завдання на СРС 2 хв.

Виконати самостійне завдання № 4.

Оформити розроблене технічне завдання.

Література:

1. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Телекомунікаційні мережі. Київ, “Техніка”, 2001-с.13-15

2. -ДСТУ 34.601. Інформациона технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадии створення с.1-5

3.-ДСТУ 34.602. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи. с.1-11

4. Методичний посібник до лабораторних занять з дисципліни ТІМ. ДУІКТ, 2004. с.3-4

Вступна частина

Висока вартість протяжних каналів передачі даних та складність підвищення швидкості передачі за рахунок прокладки додаткових кабелів обумовлює дуже економне відношення до пропускної спроможності каналів особливо в глобальних мережах. Для нормального функціонування кінцевого обладнання та прикладень ЕОМ в таких умовах вимагається застосування методів забезпечення якості обслуговування (Quality of Service, QoS). Іншим стимулом застосування механізмів QoS є потяг до передачі по пакетних мережах усіх типів інформації в тому числі мультімедійної – голоса, зображення, відео. Трафік таких прикладень відрізняється чутливістю до затримок – одному з параметрів, що регулюється за допомогою механізмів QoS. Тому більшість технологій глобальних мереж (Frame Relay, ATM) – мають вбудовані механізми QoS.

Просте підвищення пропускної спроможності мережі не є гарантією того, що різноманітні прикладення отримують обслуговування яке їх задовольнить. Екстенсивний шлях заміни каналів та комутаційного обладнання на інше більш потужне, продуктивніше – дає бажаний результат та затримки стають невідчутні.

Але з часом кількість користувачів зростає, змінюються прикладення (стають більш ресурсоємними) і мережа починає перевантажуватись. Тому необхідні нові механізми обслуговування , які враховують різноманітність вимог користувачів і надають бажаний рівень якості обслуговування, чи той, що обумовлений погодженням об якості обслуговування між користувачем та оператором мережі. Механізми в составі служби QoS є свого роду «распорядителем» пропускної спроможності та ресурсу комутаційного обладнання, контролює і регулює користування мережі трафіком кожного або групи користувачів. Для їх нормального функціонування необхідні такі показники ефективності ТІМ, які могли би реально оцінювати стан мережі, якість надання послуг, цінову складову, напрямки подальшого розвитку, модернізації або взагалі заміни де якового обладнання.

В лекції № 2 доводились основні показники ефективності ТІМ.

Перевірка підготовки студентів до заняття

  1. Перелічити основні показники ефективності ТІМ.

  2. Пояснити коефіцієнт використання каналу.

  3. Спроможність мережі доставляти повідомлення?

  4. Реальна потужність мережі?

  5. Продуктивність мережі?

  6. Якість передачі?

Навчальні питання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.