Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Latinska_mova.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
400.38 Кб
Скачать
 1. A casu ad casum – Від випадку до випадку.

 2. A posteriori – Зважаючи на досвід.

 3. A priori – З попереднього (відомого).

 4. Ab imo pectŏre – Від щирого серця.

 5. Absentem laedit, qui cum ebrio litĭgat – Хто сперечається з п’яним, той воює з відсутнім.

 6. Altissĭma flumĭna minĭmo sono labuntur – Найглибші ріки течуть із найменшим шумом.

 7. Amantes – amentesЗакохані – божевільні.

 8. Аmat victoria curam - Перемога любить сумлінність (немає перемоги без труднощів).

 9. Amicus meus alter ego – Мій товариш – друге я.

 10. Amor non est medicabĭlis herbis – Від любові немає зілля.

 11. Amor tussisque non celatur – Любов та кашель не приховаєш.

 12. Amor, ut lacrĭma, ab ocŭlo orĭtur, in pectus cadit – Любов, як сльоза, народжується в оці, западає в серце.

 13. Amore, more, ore, re verus amicus cognoscĭtur – Справжній друг пізнається в любові, звичках, розмовах та справах.

 14. Annum novum bonum felicem faustum fortunatumque! – Щасливого нового року!

 15. Arbor mala, mala mala – Погане дерево – погані плоди.

 16. Audiatur et altĕra pars – Нехай буде вислухана й інша сторона.

 17. Aurea mediocrĭtas – Золота середина.

 18. Aurei freni non faciunt equum meliorem – Золота вуздечка не робить коня кращим.

 19. Aut Caesar, aut nihil – Або Цезар, або ніхто.

 20. Aut cum scuto, aut in scuto – Зі щитом або на щиті.

 21. Bona valetudo melior est quam maxĭmae divitiae – Добре здоров’я краще, ніж найбільше багатство.

 22. Calamitate doctus sum – Біда мене навчила.

 23. Carior est auro iuvĕnis – Молодість дорожча за золото.

 24. Citius, altius, fortius! – Швидше, вище, сильніше!

 25. Cogitationes posteriors saepe sunt meliores – Пізніші думки часто кращі від попередніх.

 26. Cogĭto, ergo sum – Я мислю, отже існую.

 27. Conscientia – mille testes – Совість – тисяча свідків.

 28. Consultor homĭni tempus utilissĭmus – Час найкращий порадник для людини.

 29. De gustĭbus et colorĭbus non est disputandum – Про смаки та кольори не сперечаються.

 30. De nihĭlo nihil – З нічого нічого не виникає.

 31. Desunt inopiae multa, avaritiae omniaБідним людям багато дечого не вистачає, жадібним – усього.

 32. Dies ater – Чорний день.

 33. Dies diem dоcet – День навчає день.

 34. Dies levat luctum – День зменшує горе.

 35. Dixi et anĭmam levavi – Сказав і полегшив душу.

 36. Docendo discĭmus – Вчимося, навчаючи.

 37. Doctrina multiplex, verĭtas una – Наук багато, істина одна.

 38. Domus propria est dоmus optĭma – Власний дім – найкращий дім.

 39. Dura lex, sed lex – Закон суворий, але закон.

 40. E cantu dignoscĭtur avis – За співом розпізнається птах.

 41. E fructu arbor cognoscĭtur – За плодом дерево пізнається.

 42. Edĭmus, ut vivamus, non vivĭmus, ut edamus – Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти.

 43. Errare humanum est – Людині властиво помилятися.

 44. Est modus in rebus – Є міра в речах.

 45. Est quoque cunctarum novitas carissĭma rerum – Новизна – найдорожча річ із усіх речей.

 46. Facta loquuntur – Факти говорять.

 47. Feci, quod potui, faciant meliora potentes – Я зробив усе, що міг, нехай інші зроблять краще.

 48. Ferro et igne – Вогнем і мечем.

 49. Fortuna variabĭlis – Доля мінлива.

 50. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic vir fit doctus non vi, sed saepe studendo – Крапля камінь точить не силою, а частим падінням, так і людина вдосконалюється не силою, а старанно навчаючись.

 51. Hodie mihi, cras tibi – Сьогодні мені, а завтра тобі.

 52. Homĭnem ex operĭbus eius cognoscĕreЛюдину пізнають за її вчинками.

 53. Homĭnem te esse memento! – Пам’ятай, що ти людина!

 54. Homĭnes, dum docent, discunt (Suetonius)Люди поки вчать (інших), самі вчаться.

 55. Honores mutant mоres, sed raro in meliores – Почесті змінюють звички, але рідко – на кращі.

 56. Ibi victoria, ubi concordia – Там перемога, де злагода.

 57. Ignorantia non est argumentum – Незнання – не доказ.

 58. Imago anĭmi vultus est – Обличчя – це відображення душі.

 59. In memoriam – На згадку.

 60. In omnia paratus Готовий до всього.

 61. In Venĕre semper certat dolor et gaudium - У любові завжди змагаються біль і радість.

 62. In vino verĭtas, in aqua sanĭtas – Істина у вині, здоров’я у воді.

 63. Inter arma musae silent – Серед війни музи мовчать.

 64. Labor et patientia omnia vincunt – Праця й терпіння все переможуть.

 65. Legem brevem esse oportet – Закон має бути коротким.

 66. Lupus in fabŭlis – Про вовка помовка.

 67. Manu propria – Власною рукою.

 68. Mare interbibĕre – Випити море.

 69. Mare verborum – gutta rerum – Море слів – крапля справ.

 70. Melius est prudenter tacere, quam inanĭter loqui – Краще розумно мовчати, ніж нерозумно говорити.

 71. Melius sero, quam nunquam – Краще пізно, ніж ніколи.

 72. Mendacem memŏrem esse oportet – У брехуна має бути гарна пам’ять.

 73. Mens sana in corpŏre sano – В здоровому тілі – здоровий дух.

 74. Modus vivendi – Спосіб життя.

 75. Multa paucis – Багато в декількох словах.

 76. Nec sibi, nec altĕri – Ні собі, ні іншим.

 77. Nemo sine vitiis est – Немає нікого без вад.

 78. Nihil lacrĭma citius arescitНіщо не висихає швидше від сліз.

 79. Nihil sine rationе faciendum est – Все треба робити з розумом.

 80. Nolitte mittĕre margaritas ante porcos – Не кидайте перли перед свинями.

 81. Non est fumus absque igne – Немає диму без вогню.

 82. Non omne, quod nitet, aurum est – Не все те золото, що блищить.

 83. Non progrĕdi est regrĕdiНе йти вперед – значить іти назад.

 84. Non rex est lex, sed lex est rexНе цар – закон, а закон – цар.

 85. Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum – Не одяг прикрашає воїна, а воїн – одяг.

 86. Nulla aetas ad discendum sera – Ніколи не пізно вчитися.

 87. Omnia mea mecum porto – Все своє ношу з собою.

 88. Omnia vincunt amor et nos cedamus amori – Все перемагає любов, скорімося ж і ми любові.

 89. Otium post negotiumВідпочинок після праці.

 90. Pacta servanda sunt – Договорів слід дотримуватись.

 91. Per aspĕra ad astra – Через терни до зірок.

 92. Pericŭlum est in mora – Небезпека в зволіканні.

 93. Prime facie – З першого погляду.

 94. Pro et contra – За і проти.

 95. Pro publĭco bonoДля загального добра.

 96. Quae volŭmus, id libenter credĭmus – Охоче віримо в те, чого бажаємо.

 97. Querĭte et invenietis! – Шукайте і знайдете!

 98. Qui bene amat, bene castĭgat Хто щиро любить, той суворо карає.

 99. Qui quaeritrepĕrit – Хто шукає, той знаходить.

 100. Qui semĭnat mala, metet malaХто сіє зло, той зло пожинатиме.

 101. Qui tacetconsentit – Хто мовчить, той погоджується.

 102. Quisque suae fоrtunae faber est – Кожен є ковалем своєї долі.

 103. Quod licet Iovi, non licet bovi – Що дозволено Юпітеру, те не дозволено бику.

 104. Remedium irae est mora – Ліками від гніву є час

 105. Saepe certatur de lana capraeЧасто сперечаються (воюють) через вовну кози.

 106. Sapientis anĭmis nunquam tumetРозумний ніколи не зазнається.

 107. Scio me nihil scire – Я знаю, що нічого не знаю.

 108. Si vis amari, ama – Якщо хочеш, щоб тебе кохали, кохай сам.

 109. Si vis pacem, para bellum – Хочеш миру – готуйся до війни.

 110. Sic fata voluerunt – Так забажала доля.

 111. Simĭlis simĭli gaudet – Подібний подібному радіє.

 112. Simplex sigillum veriПростота – ознака щирості.

 113. Sine ira et studioБез гніву та пристрасті.

 114. Sine labore non erit panis in ore – Без праці не буде й хліба в роті.

 115. Sol lucet omnĭbus – Сонце світить всім.

 116. Sub rosa – Таємниче. По секрету.

 117. Tempŏra mutantur et nos mutamur in illіs – Часи змінюются і ми змінюємося разом із ними.

 118. Tempus vulnĕra sanat – Час лікує рани.

 119. Terra incognĭta – Невідома земля.

 120. Tertium non datur – Третього не дано.

 121. Umbram suam metuit– Він боїться своєї тіні ( у страху великі очі).

 122. Unum castigabis centum emendabis – Одного покараєш, сотню виправиш.

 123. Unus pro omnĭbus et omnis pro uno – Один за всіх і всі за одного.

 124. Verum amicum pecunia non parabis – Справжнього друга за гроші не купиш.

 125. Vi victa vis – Сила перемагається силою.

 126. Vita brevis, ars longa – Життя коротке, мистецтво вічне.

 127. Vivĕre est cogitare – Жити означає мислити.

 128. Vivĕre est militare – Жити значить боротися.

 129. Vivĭmus non, ut volŭmus, sed ut possŭmus – Живемо не як хочемо, а як можемо.

 130. Vox clamantis in deserto – Голос волаючого в пустелі.

Варіант контрольної роботи обирається за порядковим номером зі списку студентів.

Варіант 1

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: arbĭter, accusāre, acer, actio, actor, adesse, adulescens, certatio, municipium, syngrapha.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, перекласти та написати початкову форму: accusātores, bella, arbĭtri, cursum, absentiae.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: familia, ae f - родина , felix, ĭcis – щасливий, а, е.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: acceptus, а, um; criminālis, e; longus, а, um; lucrōsus, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти та визначити основу інфекта: abdūco, duxi, ductum, ěre; castĭgo, āvi, ātum, āre; censeo, censui, censum, ēre; impedio, īvi, ītum, īre; capio, cepi, captum, ĕre; pronuntio, āvi, ātum, āre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: protĕgo, texi, tectum, ĕre – покривати, укривати; punio, īvi, ītum, īre – карати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: адвокат, депортація, юрист, консолідація, референдум, делікт, конституція, узурпація, нотаріат, процент.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Звільненя від суду.

 2. До справи (долучити).

 3. Штрафний завдаток.

 4. Війна усіх проти усіх.

 5. Захищатися в суді.

 6. Склад злочину.

 7. Правопорушення.

 8. Злий намір.

 9. Позов не виникає на незаконній підставі.

10) Бажано, чинно і прийнято.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 2

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: commŏdum, constitutio, contraho, bellum, benedictio, censeo, censēre chirogrăphum, consilium, theologia.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, перекласти та написати початкову форму: permissĭbus, constitutiones, instrumenta, iurisprudentiā, aciē.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: discipŭlus,i (m) – учень, docĭlis, e – старанний.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: acer, acris, acre; creber, bra, brum; locuples, plētis; luctuōsus, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: abicio , iēci, iectum, ĕre; cedo, cessi, cessum, ĕre; cito, avi, atum, āre; impertio, īvi, ītum, īre; cohaereo, haesi, haesum, ēre; promitto, mīsi, missum, ĕre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: quaero, quaesīvi, quaesītum, ĕre – запитувати, шукати; recūso, āvi, ātum, āre – відхиляти, відмовляти.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аболіція, акредитація, віза, вердикт, факт, кримінал, резолюція, цивільний, легальний, кондемнація.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. При сумніві перемога – на боці фактичного власника.

 2. Вступ (тобто втручання) третьої особи.

 3. Право ведення торгівлі.

 4. Міжнародне торгівельне право.

 5. Право судноплавства.

 6. Правосуддя – фундамент держави.

 7. Обвинувальний вирок.

 8. Місце для печатки.

 9. Спосіб набуття права власності.

 10. В порядку заперечення.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 3

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: beneficium, bonĭtas, bonus, brevis, brevĭtas, caedes, caelum, calamĭtas, merces, suprēmus.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, перекласти та написати початкову форму: consilii, iudĭcum, memoriae, consulātuum, faciem.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: fames,is f – голод, asper,era, erum – лютий.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: acerbus, а, um; difficĭlis, e; lautus, a, um; malignus, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: abněgo, āvi, ātum, āre; caveo, cavi, cautum, ēre; clepo, clepsi, cleptum, ĕre; innutrio, īvi, ītum, īre; condūco, duxi, ductum, ĕre; prohibeo, bui, bĭtum, ēre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: reformo, āvi, ātum, āre – перетворювати; recondo, dĭdi, dĭtum, ĕre – ховати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аргумент, аудієнція, емісія, компенсація, вето, кандидат, кардинальний, ліберальний, легітимація, мандат.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. В зв'язку з упертою неявкою відповідача.

 2. Слідчий.

 3. Зведення до абсурду.

 4. Речі, вилучені з торгового обороту.

 5. Благо народу – найвищий закон.

 6. Переписувач, секретар.

 7. Без оскарження.

 8. Нічийна земля.

 9. Один очевидець вартий десяти тих, що чули.

 10. Право користування чужою річчю і одержання прибутків з неї.

 1. Виписати та вивчити напам’ять виразів з юридичної фразеології.

Варіант 4

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: captivus, caput, causa, centum, charta, difficĭlis, domĭnus, duodĕcim, duplex, singŭlus.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: consulto, notārum, parentes, fidei, casuum.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: caput,ĭtis n – голова, sapiens, ntis – розумний, а, е.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: altus, а, um; debĭlis, e; latus, a, um; malltiosus, а, um.

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: aboleo, lēvi, lĭtum, ēre; capto, āvi, ātum, āre; collĭgo, lēgi, lectum, ĕre; insanio, īvi (ii), ītum, īre; consěro, serui, sertum, ěre; procūro, āvi, ātum, āre.

 2. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: repello, reppŭli, repulsum, ĕre – відштовхувати, відкидати; relēgo, āvi, ātum, āre – виганяти, засилати.

 3. Визначити, від яких латинських основ походять слова: маніфест, мінімальний, норматив, нотаріус, диктатор, партія, презумпція, соціальний, формальний, юстиція.

 4. Записати латинською мовою вирази:

 1. З перевищенням повноважень.

 2. Допитувати свідків.

 3. Винести рішення.

 4. Відповідач, підсудний.

 5. Відвести суддю.

 6. Одне замість іншого.

 7. Після зробленого.

 8. До розгляду скарги.

 9. Угоди треба дотримуватись.

 10. Діяти законним чином.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 5

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: chronĭca, cito, civīlis, civĭtas, clarus, commercium, labor, laedĕre, solvĕre, voluntarius.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: consultis, opĕrā, paupertātis, pernicie, statum.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: civĭtas, atis f – держава, noster,tra,trum – наш, наша, наше.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: amabĭlis, e; cupĭdus, а, um; levis, e; malus, a, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: abrŏgo, āvi, ātum, āre; capio, cepi, captum, ĕre; coёrceo, cui, cĭtum, ēre; intervenio, vēni, ventum, īre; curro, cucurri, cursum, ĕre; privo, āvi, ātum, āre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: relinquo, līqui, lictum, ĕre – залишати; retineo, tinui, tentum, ēre – утримувати, затримувати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: юриспруденція, федеральний, муніципальний, територія, кореспонденція, стипендія, пенсія, корупція, регіон, стимуляція.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Особа без громадянства.

 2. Пакт – це згода і угода двох сторін.

 3. Особа бажана, дипломат.

 4. Думка права народів.

 5. Не карати двічі за одне й те ж.

 6. Образ дії.

 7. Точка зору.

 8. Апеляційна скарга.

 9. Місце печатки.

 10. Закон завжди точний.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 6

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: conventio, curricŭlum, cyclus, descrībĕre, dignĭtas, diligenter, nuntiāre, transigĕre, vendĭtor, vultus.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: credĭto, patriam, seriei, ambĭtu, auctōris.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: collegium,i,n – товариство, noster,tra,trum – наш, наша, наше.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: amens, amentis; damnōsus, а, um; laetus, a, um; magnificus, a, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: accēdo, cessi, cessum, ĕre; calo, āvi, ātum, āre; conscio, scīvi, scītum, īre; iubeo, iussi, iussum, ēre; damno, āvi, ātum, āre; praevenio, vēni, ventum, īre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: salvo, āvi, ātum, āre – рятувати; rumpo, rupi, ruptum, ĕre - рвати, знищувати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: регулярний, ревокація, нотаріальний, монета, максимальний, копія, концесія, конспірація, екскурс, дискусія.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Право життя і смерті.

 2. Закон і країна.

 3. Приватне право.

 4. Міжнародне право, право народів.

 5. Знавець права.

 6. Попередня ухвала (постанова).

 7. Звід права.

 8. Відкласти оголошення рішення.

 9. Позивач.

 10. Відмовити у прийнятті позовної заяви.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 7

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: chorda, damnum, decĭmus, deesse, nuntius, invenīre, iudex, iurisdictio, obsistĕre, pulcher.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: contractuum, pecuniae, cognitiōni, incursui, series.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: conscientia,ae,f – совість, tuus,a,um – твій, твоя, твоє.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: amplus, а, um; dilĭgens, entis; laboriōsus, a, um; magnus, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: accipio, cēpi, ceptum, ĕre; cado, cecĭdi, casūrum, ĕre; cogĭto, āvi, ātum, āre; maneo, mansi, mansum, ēre; decerno, crēvi, crētum, ĕre; praesto, stĭti, stĭtum, āre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: scio, ītum, īre – знати, уміти; signifĭco, āvi, ātum, āre – позначати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: апеляція, протест, репатріація, абсолютний, кримінальний, апробація, асигнації, транспорт, консолідація, прогресивний.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Внести виправлення в протокол.

 2. На роздум.

 3. Адвокат диявола, затятий обвинувачував.

 4. Найсекретніша частина договору.

 5. Дійсний, справжній.

 6. Подати апеляцію.

 7. Програти справу.

 8. Подавати позов.

 9. Відмовитися від позову.

 10. З точки зору чинного закону.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 8

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: carĭtas, castigatio, cetěrus, chaos, donatio, dubius, dux , eměre, iunior, iussus.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: conventu, decrēta, perseverantiam, rem, indictiōne.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: сliens, entis m – клієнт, alius, a, ud – інший, а, е.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: angustus, а, um; dissimĭlis, e; iustus, а, um; mendax, ācis.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: accūso, āvi, ātum, āre; benedīco, dixi, dictum, ěre; compleo, ēvi, ētum, ēre; nescio, scīvi, scītum, īre; decipio, cēpi, cepium, ĕre; praebeo, bui, bĭtum, ēre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: servo, āvi, ātum, āre – зберігати; subiungo, iunxi, iunctum, ĕre – підкоряти.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: валюта, аліменти, акредитив, візитація, еміграція, регламент, легітимація, ліцензія, ратифікація, юридичний.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Тяжка провина.

 2. Відмінити засідання.

 3. Насправді ,фактично.

 4. За договором.

 5. Приклад, копія.

 6. Нерозкрита крадіжка.

 7. За зачиненими дверима.

 8. Судочинство.

 9. Занести до протоколу.

 10. Ще не прийнятий спадок.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 9

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: exigěfelix, fortuĭtus, gens, gracĭlis, gravĭter, habĭlis, homo, hostis, iam, iusiurandum.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: рoenārum, cursuum, damnis, incursibus, re.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: mare,is,nморе, turbatus,a,umбурхливий, а, е.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: antiquus, а, um; dives, divĭtis; inutĭlis, e; matūrus, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: absolvo, solvi, solūtum, ĕre; augeo, auxi, auctum, ēre; confirmo, āvi, ātum, āre; pervenio, vēni, ventum, īre; defendo, fendi, fensum, ĕre; possideo, sēdi, sessum, ēre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: subiungo, iunxi, iunctum, ĕre – підкоряти; terreo, ui, ĭtum, ēre – лякати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: референдум, фіск, прокурор, репатріація, приватний, нотифікація, ліцензія, кримінологія, консул, цивілістика.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Вина конкретної особи.

 2. Згода народів.

 3. З інших рівних умов.

 4. З'явитися до суду.

 5. Речовий позов.

 6. Проти факту немає доказу.

 7. Законне обґрунтування.

 8. Відповідач звільняється за умови не доведення позивачем позова.

 9. За правом, юридично.

 10. Цивільне право.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 10

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: absolutio, aedīlis, efficĕre, emigratio, emittĕre, felicĭtas, interdum, iucundus, iuvĕnis, persuadēre.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: praevalentiam, decursum, debĭtis, serie, itinĕris.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: amicus,i,m – друг, fidelis,e – вірний.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: directus, а, um; dulcis, e; inverecundus, a, um; mirabĭlis, e.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adhibeo, bui, bĭtum, ēre; aspicio, spexi, spectum, ĕre; colo, colui, cultum, ĕre; permūto, āvi, ātum, āre; delinquo, liqui, lictum, ĕre; porto, āvi, ātum, āre.

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: trado, tradĭdi, tradĭtum, ĕre – передавати; вважати; video, vidi, visum, ēre – бачити, вбачати.

 2. Визначити, від яких латинських основ походять слова: рецидив, секвестр, статут, суб’єкт, терорист, апеляція, узурпатор, ультиматум, факт, фіктивний.

 3. Записати латинською мовою вирази:

 1. Право повної власності, право розпоряджатися.

 2. Людське право.

 3. Судова медицина.

 4. Договір найму.

 5. Перший у часі – сильніший у праві.

 6. Найсуворіший ультиматум.

 7. Держава в державі.

 8. Не все, що дозволяється, гідне поваги.

 9. Глава сімейства.

 10. Спосіб життя. Тимчасова угода.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 11

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: collum, comitium, lapis, libertas, longus, lux, maior, malĭtas, meridies, plurĭmus.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: delicto, rapīnārum, contemptum, spe, lăbōris.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: temporris,nчас, crudelis,eжорстокий.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: assimĭlis, e; durus, а, um; intolerabĭlis, e; miser, sĕra, sĕrum.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adiicio, iēci, iectum, ĕre; avŏco, āvi, ātum, āre; cognosco, nōvi, nĭtum, ĕre; permaneo, mansi, mansum, ēre; deminuo, nui, nūtum, ĕre; postŭlo, āvi, ātum, āre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: verto, verti, versurn, ĕre – повертати; abněgo, āvi, ātum, āre – заперечувати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: абдикція, абітурієнт, балістика, вакантний, генеральний, еволюція, вандал, інтервал, фірма, юрисдикція.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Публічне право.

 2. Настанови права такі: чесно жити, нікому не шкодити, надавати кожному належне.

 3. З порушення права не народжується право.

 4. Не вносячи в засідання.

 5. Попередження про відповідальність за неправдиве показання.

 6. Особистий позов.

 7. Вивчати справу.

 8. Нарада.

 9. За випадок ніхто не відповідає.

 10. Офіційні консультації.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 12

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: iurāre, laetus, legĕre, licentia, militaris, mittěre, mixtio, natio, necessarius, nobĭlis.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: reаm, deposĭta, dilectus, dierum, mentiōnibus.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: nox,ctis,f – ніч, niger,gra,grumчорний,а,е.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: ater, atra, atrum; inops, ŏpis; invīsus, а, um; mobĭlis, e.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adĭmo,ēmi,emptum,ĕre; audio, īvi, ītum, īre; congrĕgo, āvi, ātum, āre; pertineo, tinui, -, ēre; depello, pŭli, pulsum, ĕre; perficio, fēci, fectum, ĕre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: abrŏgo, āvi, ātum, āre – відміняти, знищувати; absolvo, solvi, solūtum, ĕre – звільняти.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аболіціонізм, амністія, базис, вандалізм, варіант, генерація, гуманний, дебет, документ, юрисконсульт.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Писане право.

 2. Подати заяву начальникові.

 3. Право одержувати прибуткию

 4. Голос народу – голос бога.

 5. Останній засіб.

 6. Порушувати порядок судового засідання.

 7. Вступ (тобто втручання) третьої особи.

 8. Секретар.

 9. Ніхто не може бути покараний двічі за одне й те саме правопорушення.

 10. Законний римський шлюб.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 13

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: loquor, obligare, odium, oratio, passus, patior, patientia, pericŭlum, permissum, postulatio.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: doli, lapsu, regŭlas, mercatōrem, die.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: meridies,ei,m – полудень, aestuosus,a,um – спекотний.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: atrox, atrōcis; doctus, а, um; invidiōsus, а, um; modernus, a, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: addīco, dixi, dictum, ĕre; audeo, ausus sum, ēre; condemno, āvi, ātum, āre; percipio, cēpi, ceptum, ĕre; depello, pŭli, pulsum, ĕre; polio, īvi, ītum, īre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: adflīgo, flixi, flictum, ěre –ударяти; adrŏgo, āvi, ātum, āre – запитувати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аболіція, аброгація, бенефіціарій, інтервенція, варіювати, вердикт, номінальний, нумізмат, оратор, плебісцит.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Немає злочину, немає покарання, якщо вони не передбачені законом.

 2. Очевидне не потребує доказу.

 3. Погроза.

 4. Виграти справу.

 5. Цивільна смерть. Позбавлення громадських прав.

 6. Втрачена вигода.

 7. Будь-яке право встановлюється для людей.

 8. Судоустрій.

 9. Усунути з посади.

 10. Непоборна сила, нездоланна сила.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 14

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: consequentia, consequentia, deiectio, discēdĕre, pessĭmus, poena, pontĭfex, praeceptum, praedicatio, praedium.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: domĭnos, effectū, reverentiam, rerum, munĕri.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: dux,ducis,mвождь, fortis,e – хоробрий.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: audax, ācis; dolōsus, а, um; inquiētus, a, um; molestus, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adiudĭco, āvi, ātum, āre; attingo, tĭgi, tactum, ěre; contineo, tinui, tentum, ēre; reperio, reppĕri, repertum, īre; edūco, āvi, ātum, āre; persuadeo, suāsi, suāsum, ēre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: adiŭvo, iūvi, iūtum, āre – допомагати; alo, alui, alĭtum (altum), ěre – годувати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: абсентеїзм, абсолютний, бонітарний, гентільний, нотифікація, банкнота, нобілітет, предіальний, прецедент, ультиматум.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Судовий розсильний.

 2. Позов проти погрози.

 3. Список суддів.

 4. Право володіння.

 5. Передати спір на вирішення арбітра.

 6. Купівля-продаж.

 7. З точки зору майбутнього закону.

 8. Справу призупинено.

 9. До повідомлення, до розгляду.

 10. Шлюб укладається угодою.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 15

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: mаeror, nuncupatio, oppĭdum, ponĕre, producěre, proxǐmus, quadraginta, quaerĕre, qualǐtas, theatrum.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: eventuum , exilio, scientiārum, mutatiōnes, diebus.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: mos,moris,m – звичай, antiquus,a,um – давній.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: bonus, а, um; egens, entis; instabĭlis, e; mollis, e.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adiungo, iunxi, iunctum, ĕre; attineo, tenui, tentum, ēre; communĭco, āvi, ātum, āre; rescio, scīvi, scītum, īre; effugio, fūgi, fugitūrus, ĕre; particĭpo, āvi, ātum, āre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти дієслівні форми: appello, āvi, ātum, āre – називати; assentio, sensi, sensum, īre – погоджуватися.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: нотаріат, кодифікація, абсолюція, ад’юдикація, бенефіс, вердикт, гранд, герб, ексгумація, юрист.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Немає злочину, немає покарання, якщо вони не передбачені законом.

 2. Поділяй і володарюй!

 3. Право вступати в шлюб з римською громадянкою.

 4. Преторське право.

 5. Рівний проти рівного не має юрисдикції.

 6. Надійшла скарга.

 7. За відсутності відповідача.

 8. Відмовитися від посади.

 9. Скарга.

 10. Позовна заява.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 16

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: collusio, collatio, civilĭter, mancipatio, neglegentia, plerīque, tertius, timĭdus, tribuěre, schola.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: falso, fetu, scribis, superficie, nomĭna.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: ordonis mзвання, ряд, honestus,a,umпочесний.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: brevis, e; excelsus, а, um; insignis, e; mundus, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adiŭvo, iūvi, iūtum, āre; arguo, ui, ūtum, ĕre; expedio, īvi, ītum, īre; retineo, tinui, tentum, ēre; elĭgo, lēgi, lectum, ĕre; pario, pepĕri, partum, ĕre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: avŏco, āvi, ātum, āre – відзивати; benedīco, dixi, dictum, ěre – благословляти.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: абстиненція, афект, боніфікація, версія, віза, губернатор, градація, протекторат, нотаріальний, протест.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Через виголошення.

 2. Батьком є той, на кого показує шлюб.

 3. У судовому засіданні.

 4. Постанова суду приймається за істину.

 5. Доки обставини не змінилися.

 6. Перший серед рівних.

 7. Договір найму.

 8. Наступний закон відміняє попередній.

 9. Посилення санкції при відміні вироку по скарзі засудженого.

 10. В силу закону.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 17

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: petitio, quindĕcim, radix, recipĕre, repetĕre, repetundae, requirĕre, solēre, servĭtus, thesaurus.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: agri, fletuum, sententiis, iniquĭtātis, specie.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: fructus,us,m – плід, dulcis,eсолодкий,а,е.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: capax, ācis; exiguus, а, um; innumerabĭlis, e; morigĕrus, a, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adscrībo, scripsi, scriptum, ĕre; apprŏbo, āvi, ātum, āre; evenio, vēni, ventum, īre

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: caedo, cecīdi, caesum, ěre – бити; castĭgo, āvi, ātum, āre – карати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: абстракція, абсурд, бонусний, вестибюль, віндикаційний, габітація, геральдика, цивільний, вето, легалізація.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Проголошувати право, вершити суд, розбирати справу.

 2. Меморандум.

 3. Вступ третьої особи із самостійним позовом.

 4. Я даю, щоб ти дав, я роблю, щоб ти зробив.

 5. На дослідування.

 6. Термін для подання позову минає (закінчується).

 7. Кому вигідно? Кому на користь?

 8. Вступ третьої особи із самостійним позовом.

 9. Закрите море.

 10. Давати висновки, складати документи, виступати в суді (три види діяльності юриста).

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 18

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: philosŏphus, plebeius, relegatio, risus, separātim, sequens, torquēre, usuarius, verĭtas, vulgāris.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: flexuum, fora, servas, iurĭbus, serie.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: fossa,ae,f – рів, profundus,a,um – глибокий.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: calamitōsus, а, um; evĭdens, entis; innocens, centis; munītus, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adsevĕro, āvi, ātum, āre; assentio, sensi, sensum, īre; consěro, serui, sertum, ěre; sedeo, sedi, sessum, ēre; eripio, ripui, reptum, ĕre; opto, āvi, ātum, āre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: capio, cepi, captum, ĕre – брати, захвачувати; capto, āvi, ātum, āre – хватати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: акциз, авторитет, аукціон, вексель, гонор, табель, суїцид, сустиненція, реверанс, реверсивний.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. До повідомлення, до розгляду.

 2. Підкуп виборців.

 3. Привід до війни.

 4. Привід до війни.

 5. Істотна умова договору.

 6. Я даю, щоб ти дав, я роблю, щоб ти зробив.

 7. Незнання не є доказом.

 8. Судова стадія, яка проходила у претора.

 9. Право є мистецтво добра і справедливості.

 10. Право користуватися.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 19

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: accessio, exsequi, divitiae, inchoātus, maiestas, rustĭcus, tyrannus, suadēre, susceptio, usurpatio.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: fructĭbus, furtōrum, herēdi, tabŭlis, speciem.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: verĭtas,atis, f - істина, aeternus,a,um – вічний,а,е.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: capitālis, e; extraordinarius, а, um; ingeniōsus, а, um; nefarius, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: administro, āvi, ātum, āre; antepōno, posui, posĭtum, ĕre; consentio, sensi, sensum, īre; spondeo, spopondi, sponsum, ēre; evinco, vici, victum, ĕre; offendo, fendi, fensum, ĕre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: celo, āvi, ātum, āre – ховати, приховувати; cognosco, nōvi, nĭtum, ĕre – пізнавати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: рецепція, реставрація, акцесорний, акцент, візуальний, гонорар, гуманізм, пеня, репутація, публічний.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Право захищати.

 2. Закон не має зворотної сили.

 3. Форма угоди визначається місцем (її укладання).

 4. Батьком є той, на кого показує шлюб.

 5. Справа ще у провадженні.

 6. Як ви володієте (володійте і надалі).

 7. Забороняю.

 8. Просити про перенесення до іншого суду.

 9. По доповіді голови.

 10. Речі, що знаходяться в торговому обороті.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 20

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: chorus, contumacia, edūcĕre, divortium, specificatio, stipendium, supĕri, suus, tabŭla, termĭnus.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: heredĭtātem, iactū, indicii, terris, spem.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: res,ei,fсправа, simplex,icisпростий.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: celer, celĕris, celĕre; extrēmus, а, um; inculpātus, a, um; naturālis, e.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adsigno, avi, atum, аre; antepōno, posui, posĭtum, ĕre; congrĕgo, āvi, ātum, āre; emaneo, mansi, mansum, ēre; saepio, saepsi, saeptum, īre; excipio, cēpi, ceptum, ĕre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: colo, colui, cultum, ĕre – доглядати, обробляти; commūto, āvi, ātum, āre – змінювати, перетворювати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аб’юрація, делікт, депозитарій, екзекуція, експатріація, інспектор, конфронтація, кредит, патент, секвестр.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Оголосити рішення.

 2. Протокол допиту.

 3. Оголошувати показання.

 4. Архів.

 5. Відкрите море.

 6. Арешт кораблів.

 7. По ознайомленні з обставинами справи.

 8. Міжнародна чемність.

 9. Відати судовою частиною.

 10. Право, що примушує.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 21

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: aequalĭtas, deiectio, dolōsus, inquiētus, noxa, triginta, tristitia, ubique, ulterior, ultĭmus.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: impĕtui, initia, tutēlae, superficies, superstĭtis.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: civis,is,m – громадянин, liber, ěrarum – вільний.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: carus, а, um; facĭlis, e; iners, inertis; necessarius, a, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: admitto, mīsi, missum, ěre; apprŏbo, āvi, ātum, āre; doceo, cui, ctum, ēre; sarcio, sarsi, sartum, īre; exquīro, quisīvi, quisītum, ěre; repudio, āvi, ātum, āre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: definio, īvi, ītum, īre – визначати, обмежувати; revŏco, āvi, ātum, āre – кликати назад, утримувати; відзивати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: адендум, делегація, депонент, екзекватура, експеримент, інспекція, конфірмація, криміналістика, паритет. репресалії.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Неписане право.

 2. Закон має бути коротким.

 3. Книжка, письмова заява.

 4. Той, хто тримає місце.

 5. Спеціальний закон виключає дію загального закону.

 6. Право крові.

 7. Покажчик, виписка.

 8. На чужій землі.

 9. Викласти обставини справи.

 10. В кабінеті, не вносячи в засідання.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 22

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: abolitio, caecĭtas, defensio, exspectatio, labyrinthus, umquam, unusquisque, usuarius, vacatio, velocĭtas.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: incursum, iudiciis, iudĭces, veniā, rem.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: vestis,is,f – одяг, elegans,antis – вишуканий.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: certus, а, um; frequens, entis; ineptus, а, um; nobĭlis, e.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: admoneo, ui, ĭtum, ēre; appello, āvi, ātum, āre; constituo, stitui, stitūtum, ěre; servio, īvi, ītum, īre; exstinguo, stinxi, stinctum, ěre; revŏco, āvi, ātum, āre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: demitto, mīsi, missum, ĕre – відпускати, звільняти; demonstro, āvi, ātum, āre – показувати, указувати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: акредитація, депортація, еміграція, інтердикт, клієнт, контракт, конфіденційний, кримінальний, оригінал, ратифікація.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Заочно.

 2. Судова стадія, яка проходила у суді.

 3. Право користування чужою міською землею.

 4. Право голосування.

 5. Закон не має зворотної сили.

 6. Свобода є можливість роботи те, що дозволено по праву.

 7. Звичай править законом.

 8. Заволодіння нічиєю річчю.

 9. До закінчення судового провадження.

 10. Повний доказ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]