Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по акушерству (нормальному и патологи...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
8.59 Mб
Скачать

151

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені академіка Богомольця О.О.

кафедра акушерства і гінекології № 1

А К У Ш Е Р С Т В О

(учбовий посібник для студентів медичних факультетів)

Київ - 2009

Список скорочень

АЛТ аланинамінотрансферази

АСТ аспартатамінотрансферази

АЧТЧ активований частковий трормбіновий час

БПП біофізичний профіль плода

БЧСС базальна частота серцевих скорочень

ВДМ висота стояння дна матки

ВУІ внутрішньоутробне інфікування плода

ДІ довірчий інтервал

ДМ доказова медицина

ДРП дихальні рухи плода

ІАП індекс амніотичної рідини

КТГ кардіотокографія

МП маса плода

НСТ нестресовий тест

ОВ обвід живота

ОЦК об’єму крові, що циркулює

ПІ перинатальні інфекції

ПЛ плацентарний лактоген

ПЧ протромбінівий час

РДС респіраторний дистрес-синдром

СТГ соматотропний гормон

ТЧ тромбіновий час

УЗД ультразвукове дослідження

ХГЛ хоріонічний гонадотропін людини

ХОС хвилинний об’єм серця

ЦВТ центральний венозний тиск

ЧД частота дихань

ЧСС частоти серцевих скорочень

Використання критеріїв оцінки достовірності клінічних доказів ( рівнів доказовості):

А - рекомендації цього рівня є найбільш вірогідними і науково обґрунтованими;

В - рекомендації цього рівня мають високий рівень вірогідності;

С - рекомендації цього рівня використовуються для обґрунтування певних клінічних вирішень за відсутності доказів рівня А і В;

D - рекомендації цього рівня використовуються для прийняття клінічних рішень, якщо дослідження рівня А, В, С не проводилися.

ЗМІСТ

Фізіологічні вагітність, пологи та післяпологовий період

Розділ 1. Структура і організація роботи акушерської служби 4

Розділ 2. Пологові шляхи жінки. Плід як об’єкт пологів 12

Розділ 3. Фізіологічні зміни в організмі матері під час вагітності 19

Розділ 4. Діагностика вагітності в ранні строки 27

Розділ 5. Методи дослідження вагітних пізніх строків 29

Розділ 6. Біомеханізм пологів при передньому і задньому видах

потиличного передлежання 39

Розділ 7. Клінічний перебіг та ведення фізіологічних пологів 41

Розділ 8. Фізіологічний післяпологовий період 61

Патологчна вагітність

Розділ 1. Ранні гестози. Рідкісні форми гестозів. 65

Розділ 2. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. 68

Розділ 3. Ізоімунний конфлікт при вагітності. 78

Розділ 4. Багатоплідна вагітність. Патологія навколоплідного середовища. 85

Розділ 5. Великий плід. 92

Розділ 6. Тазове передлежання плода. 94

Розділ 7. Неправильні положення плода під час вагітності та в пологах. 99

Розділ 8. Екстрагенітальна патологія при вагітності. 103

Розділ 9. Перинатальні інфекції. 128

Розділ 10. Плацентарна недостатність. Затримка росту плода. 139

Розділ 11. Дистрес плода при вагітності та під час пологів. 146

Розділ 12. Невиношування вагітності. Самовільний аборт. 153

Розділ 13. Переношена вагітність. 164

Розділ 14. Позаматкова вагітність. 167

Патологічні пологи та післяпологовий період

Розділ 1. Передчасні пологи. 176

Розділ 2. Аномалії пологової діяльності. 181

Розділ 3. Вузький таз. 193

Розділ 4. Розгинальне вставлення голівки плода. 198

Розділ 5. Кровотечі в другій половині вагітності та під час пологів 200

Розділ 6. Кровотечі в третьому періоду пологів та після пологові. 208

Розділ 7. Геморагічний шок та ДВЗ-синдром в акушерстві. 215

Розділ 8. Емболія амніотичною рідиною. 227

Розділ 9. Акушерські щипці. Вакуум-екстракція плода. 231

Розділ 10. Витягання плода за тазовий кінець. 241

Розділ 11. Плодоруйнівні операції. 243

Розділ 12. Кесарів розтин. 247

Розділ 13. Акушерський травматизм. 252

Розділ 14. Післяпологові інфекційні захворювання. 264

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.