Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Географія населення, відповіді на тести.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
678.4 Кб
Скачать

1) Ментальність;

2) Мова;

3) Регіон компактного розміщення;

4) людність.

   1. Коли було введено у науковий обіг термін "етнологія"?

1) XVI; 2) XVII; 3) XVIII; 4) XIX.

   1. З якого часу українські вчені послуговуються терміном "етнологія "?

1) XVI; 2) XVII; 3) XVIII; 5) XIX.

   1. Назва, що дається етносу представниками інших етносів — це:

1) ментальність; 2) самоідентифікація; 3) етнонім; 4) екзоетнонім.

   1. Самоназва етносу - це:

1) ментальність; 2) самоідентифікація; 3)етнонім; 4) екзоетнонім.

   1. Особливі риси характеру, психічного складу, традиційного світогляду, світовідчуття і світосприйняття, якими володіють представники етносу, — це:

1) ментальність; 2) самоідентифікація; 3) етнонім; 4) екзоетнонім.

   1. Вкажіть невірне твердження.

1) Етнічні стереотипи дуже швидко змінюються;

2) етнічні стереотипи важко піддаються змінам;

3) етнічні стереотипи формувалися здавна в процесі етногенезу;

4) перелік етнічних стереотипів значний.

  1. Усвідомлення себе членом етнічної спільноти - це:

1) ментальність; 2) самоідентифікація; 3) етнонім; 4) екзоетнонім.

Як називається наука про етноси, їх культуру і побут, етнічні стереотипи, механізми виникнення, функціонування і взаємодію етнічних спільнот?

   1. етнодемографія; 3) етнологія;

   2. етнополітологія; 4) етногеографія.

  1. Виберіть різновиди етнооб'єднавчих процесів:

1) інтеґрація; 6) сепарація;

2) Конвергенція; 7) міксація;

3) парціація; 8) дисперсизація;

4) Асиміляція; 9) консолідація.

5) Дифузія;

  1. Виберіть різновиди етнорозмежувальних процесів:

1) інтеграція; 6) сепарація;

2) конвергенція; 7) міксація;

3) парціація; 8) дисперсизація;

4) асиміляція; 9) консолідація.

5) дифузія;

     1. Як називається наука, що вивчає територіальні закономірності розвитку етносів, етнічний склад населення окремих регіонів і країн, просторові зв'язки етносів, особливості розселення і господарського освоєння території?

1) етнодемографія; 3) етнологія;

2) етнополітологія; 4) етногеографія.

     1. На якому підході до розуміння сутності етносів базується дане визначення: Етноси — це стійкі міжпоколінні природно та історично сформовані на певних територіях динамічні людські спільноти, що маючи самоназву і усвідомлюючи свою єдність, протиставляють себе всім іншим аналогічним утворенням і відрізняються від них стійкими і своєрідними рисами культури, способом життя, етнічними стереотипами "?

1) соціально-історичний; 3) біосоціальний;

2) біологічний; 4) психологічний.

16. На якому підході до розуміння сутності етносів базується дане визначення: "Етноси — це спільноти, що склались на певних територіях серед людей, які перебувають в реальних економічних взаємозв'язках, говорять однією мовою, зберігають культурно- побутову специфіку і усвідомлюють себе самостійною соціальною групою "?

1) соціально-історичний; 3) біосоціальний;

2) біологічний; 4) психологічний.

       1. На якому підході до розуміння сутності етносів базується дане визначення: "Етноси — це біологічні спільноти. Поділ людства на етноси - це один із способів їх адаптації до природно- географічних ландшафтів".

1) соціально-історичний; 3) біосоціальний;

2 )біологічний; 4) психологічний.

       1. Який етнос не належить до групи найбільших за людністю (понад 100млн осіб)?

1) японці; 3) бразильці; 5) росіяни;

2) мексиканці; 4) бенгальці; 6) панджабці.

       1. Який етнос не належить до групи найбільших за людністю (понад 100млн осіб)?

1) німці; 3) китайці; 5) японці;

2) хіндустанці; 4) росіяни; 6) панджабці.

       1. Які етноси належать до групи із людністю від 50 до 100 млн осіб?

1) мексиканці; 3) китайці; 5) бенгальці;

2) українці; 4) німці; 6) яванці.

       1. Які етноси належать до групи з людністю від 50 до 100 млн осіб?

1) поляки; 3) італійці; 5) англічани;

2) корейці; 4) в'єти; 6) росіяни.

       1. Які етноси належать до групи із людністю від 50 до 100 млн осіб?

1) французи; 3) турки; 5) маратхі;

2) біхарці; 4) панджабці; 6) таміли.

       1. Які етноси належать до групи із людністю від 50 до 100 млн осіб?

1) німці; 3) українці; 5) французи;

2) японці; 4) єгиптяни; 6) турки.

  1. Вкажіть регіон розселення етносів дравідійськоїмовної сім "і?

1) Східна Азія; 4) Балканський п-ів;

2) Аравійський п-ів; 5) Карибський регіон;

3) п-ів Індостан; 6) гори Анди.

  1. Вкажіть країни, де переважають етноси германської мовної групи:

1) Нідерланди; 3) Велика Британія; 5) Нова Зеландія;

2) Фінляндія; 4) Канада; 6) США. (???)

  1. До якої мовної сім "і відноситься єврейська мова?

1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

  1. До якої мовної сім "і відноситься китайська мова?

1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська,

  1. Які мовні групи входять до складу ніло-сахарської мовної сім 'ї ?

1) сахарська; 4) шарі-нільська; 7) індонезійська;

2) кордофанська; 5) сонгаї; 8) полінезійська.

3) ніґер-конґо; 6) тібето-бірманська;

  1. Вкажіть регіон розселення етносів кавказької мовної сім 'ї ?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.