Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Географія населення, відповіді на тести.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
678.4 Кб
Скачать

Відповіді на питання, в яких вимагається подати числові значення й коефіцієнти оновлені відповідно до навчально-методичного посібникаГеографія населення за 2012 рік (дані за 2011 рік). Активно використовувалися таблиці 2.1, 5.1 та 8.2. Відповіді на запитання, де вимагається позначити визначення терміном, дати визначення й т.п. теорію я особливо не перевіряв. Помилки можливі, буду вдячний, якщо ви їх помітите й дасте мені знати=)

P.S. Запитання, у правильності відповідей на які я сумніваюсь позначені позначкою “(???)”

1. Теоретичні основи, історія становлення та джерельна база „Географії населення"

 1. Географія населення — це одна із основних дисциплін:

1) економічної і соціальної географії;

2) соціальної географії;

3) демогеографії;

4) Суспільної географії;

5) соціології.

 1. Що вивчає географія населення? Вкажіть найбільш повну відповідь.

1) історичні особливості формування, розміщення і розвитку населення у світі, в окремих регіонах та країнах;

2) Територіальні закономірності формування, розміщення і розвитку населення у певному природному та соціально- економічному середовищі;

3) соціально-економічний розвиток населення;

4) господарську діяльність та форми розселення населення.

  1. Природно та історично складена і безперервно відновлювана сукупність людей — це:

1) населення; 2) країна; 3) народ; 4) нація.

  1. Що є об 'єктом дослідження географії населення?

1)народи; 2)населення; 3)нації; 4)етноси; 5)країни.

5. Геопросторова організація населення - це ...

1) предмет дослідження географії населення;

2) об'єкт дослідження географії населення;

3) мета дослідження географії населення;

4) зміст географії населення.

6. Які групи наукових дисциплін виділяє професор Шаблій О.І. у складі географії населення?-

1) галузеві; 3) економіко-географічні;

2) демографічні; 4) просторові.

7. Група галузевих дисциплін в складі географії населення (за проф. Шаблієм 0.І.) включає:

1) географію розселення;

2) мікрогеографію населених пунктів;

3) демо- і етнорегіоналістику;

4) демогеографію;

5) етногеографію;

6) демо- і етноглобалістику;

7) географію трудових ресурсів;

8) демографічне країнознавство.

     1. За яким принципом виділяють групу галузевих дисциплін в географії населення?

1) за предметом дослідження;

2) за об'єктом дослідження;

3) за рівнями територіального охоплення об'єкту дослідження;

     1. Група просторових наукових дисциплін в складі географії населення (за проф. Шаблієм О.І.) включає:

1) географію розселення;

2) мікрогеографію неселених пунктів;

3) демо- і етнорегіоналістику;

4) демогеографію;

5) етногеографію;

6) демо- і етноглобалістику;

7) географію трудових ресурсів;

8) демографічне країнознавство.

     1. За яким принципом виділяють групу просторових наукових дисциплін в географії населення?

1) за предметом дослідження;

2) за об'єктом дослідження;

3) за рівнями територіального охоплення об'єкту дослідження.

     1. Як називається наука, що вивчає міста і міське розселення?

1) георуралістика; 2) геоурбаністика;

2) геодемографія; 4) геоекологія.

     1. Як називається наука, що вивчає територіальне розміщення і закономірності відтворення трудових ресурсів, їх кваліфікаційний, освітній рівень, зайнятість, стан здоров 'я?

      1. медична географія; 3) географія трудових ресурсів;

      2. соціальна географія; 4) економічна географія.

     2. Як називається наукова дисципліна, що вивчає закономірності розміщення населення і формування поселень?

1) географія розселення; 4) геоурбаністика;

 1. географія системи розселення; 5) георуралістика.

 2. географія населення;

  1. Як називається наука, що вивчає сільське розселення?

1) георуралістика; 3) геоурбаністика;

2) геодемографія; 4) демогеографія.

  1. Як називається наука, що вивчає особливості культури та побуту народів, їхнє походження і розселення, процеси етнокультурної взаємодії у географічному просторі?

1) етнологія; 3) етнографія;

2) етногеографія; 4) етнокраїнознавство.

  1. Як називається наука про відтворення населення у територіальному аспекті?

   1. географія населення; 3) демографія;

   2. демографічне країнознавство; 4) демогеографія.

  2. Які форми руху (змін) населення розрізняють у демогеографії?

   1. соціальний, механічний, міждержавний, природний;

2) природний, механічний, технологічний;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.