Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Географія населення, відповіді на тести.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
678.4 Кб
Скачать

2) Північна Америка; 4) Європа; 6) Австралія.

  1. Яке явище часто проявляється на третій фазі демографічного переходу?

1) демографічна революція; 4) переворот у народжуваності;

2) демографічне старіння; 5) стабілізація населення;

3) депопуляція; 6) депортація.

  1. Який історичний тип відтворення населення характерний для епохи привласнювальної економіки?

1) сучасний; 3) традиційний; 5) постіндустріальний;

2) архетип; 4) доісторичний; 6) індустріальний.

  1. Який історичний тип відтворення населення характерний для аграрної епохи?

1) сучасний; 3) традиційний; 5) постіндустріальний;

2) архетип; 4) доісторичний; 6) індустріальний.

  1. Який історичний тип відтворення населення характерний для епохи індустріального і постіндустріального суспільства?

1) сучасний; 3) традиційний; 5) постіндустріальний; 2) архетип; 4) доісторичний; 6) індустріальний.

  1. Якому історичному типу відтворення населення характерна висока тривалість життя і повільне зростання людності?

1) сучасний; 3) традиційний; 5) постіндустріальний; 2) архетип; 4) доісторичний; 6) індустріальний.

  1. Якому історичному типу відтворення населення характерна коротка тривалість життя, висока народжуваність і смертність, повільне зростання населення?

1) сучасний; 3) традиційний; 5) постіндустріальний;

2) архетнп; 2) доісторичний; 6) індустріальний.

  1. Яке з означень "демографічного переходу " є вірним?

1) це процес поступового зростання народжуваності і зниження смертності у зв'язку з соціально-економічним розвитком країн;

2) це процес зниження народжуваності, смертності і зростання природного приросту внаслідок соціально-економічного розвитку;

3) Це процес послідовної зміни народжуваності, смертності і природного приросту населення у зв'язку з соціально-економічним розвитком країн;

4) це процес хвилеподібного зростання народжуваності, смертності та природного приросту внаслідок проведення демографічної політики.

     1. Який головний чинник зниження смертності на першій фазі демографічного переходу?

1) покращення екологічної ситуації;

2) Прогрес у медичній сфері;

3) ліквідація соціальних негараздів в країні;

4) демократизація суспільства;

5) зміна демографічної поведінки населення внаслідок соціально-економічного прогресу;

6) деформація вікової структури населення.

 1. Який головний чинник зниження народжуваності на другій фазі демографічного переходу?

1) покращення екологічної ситуації;

2) прогрес у медичній сфері;

3) ліквідація соціальних негараздів в країні;

4) демократизація суспільства;

5) Зміна демографічної поведінки населення внаслідок соціально-економічного прогресу

6) деформація вікової структури населення.

 1. Який головний чинник депопуляції населення на третій фазі демографічного переходу ?

1) покращення екологічної ситуації;

2) прогрес у медичній сфері;

3) ліквідація соціальних негараздів в країні;

4) демократизація суспільства;

5) зміна демографічної поведінки населення внаслідок соціально-економічного прогресу;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.