Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlja_prakt._rob.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
1.45 Mб
Скачать

Тема 2. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі

Максимальна сума балів – 1 бал.

Завдання 1. Дати відповідь на графічний диктант.

1. Найпростіший засіб, який дає змогу швидко провести розрахунки – це електронні таблиці.

2. Найслабше місце комп'ютерних систем — це введення даних, у процесі чого дані про господарські операції переносять із вихідних документів на машинозчитувальні пристрої. Якщо введено перекручені дані, то вони можуть пройти обробку невиявленими, а при подальшому виявленні їх коригування буде досить складним.

3. Аудитор не повинен занадто довіряти комп'ютерним процедурним перевіркам.

4. Головна проблема, властива будь-якій комп'ютерній бухгалтерській системі, в тому, що її серйозна відмова може зруйнувати всю систему бухгалтерського обліку підприємства.

5. Аудиторські програмні засоби можна використо­вувати для тестування точності розрахунків і виконання аналітичних процедур оцін­ки правильності сальдо рахунків.

6. Той факт, що аудитор не має можливості безпосереднього візуального спостереження за первинною інформацією, що вводиться, не впливає на підвищення імовірності пропуску помилок і неточностей.

7. Застосування автоматизованих систем обліку дозволяє скоротити час на виконання однотипних облікових операцій.

8. За умови застосування КСОД підприємством-замовником система внутрішнього контролю може вважатися абсолютно надійною.

9. Застосування автоматизованих систем обліку підприємством-клієнтом полегшує проведення аудитором процедур документальної перевірки.

10. При застосуванні комп’ютерних технологій підвищуються вимоги до кваліфікації облікового персоналу.

Завдання 2. Скласти тест аудиту в умовах автоматизованої обробки інформації або підготувати письмове повідомлення обсягом не менше 3-х сторінок комп’ютерного тексту на тему: „Помилки і шахрайство в комп’ютерному середовищі”.

Завдання 3. Розкрити поняття „фішинг” та „скімінг”.

Завдання 4. Охарактеризуйте наступні фактори, які необхідно враховувати, оцінюючи ризик:

  • відсутність слідів операцій;

  • однакова обробка інформації;

  • відсутність розподілу функцій;

  • можливість несанкціонованого доступу чи зміни даних без очевидних доказів;

  • зменшення кількості осіб, що беруть участь в обробці даних;

  • автоматичне ініціювання та схвалення операцій.

Тема 3. Методика аудиту установчих документів і капіталу та оформлення робочих документів в ході аудиту

Максимальна сума балів – 2 бала.

Завдання 1. Необхідно скласти програму проведення аудиту статутного капіталу (табл. 3.2). На основі наведених в таблиці 3.1 даних визначити помилки і порушення в бухгалтерському обліку та скласти робочий документ аудитора (табл. 3.3). Розробити рекомендації з виправлення помилок у бухгалтерському обліку підприємства.

Таблиця 3.1

Виявлені операції під час здійснення аудиторської перевірки засновницьких документів ВАТ «Обрій»

Господарська операція

Варіанти

1

2

3

4

5

1) Відповідно до засновницьких документів статутний капітал ВАТ «Обрій» становить, тис грн

2540

2623

2709

2797

2888

2) Номінальна вартість акції становить, грн

15

16

17

18

19

3) Протягом поточного року підприємством було викуплено за номінальною вартістю акцій, шт

440

601

820

264

361

з них: анульовано

52

51

52

49

48

повторно розміщено

220

222

224

226

228

4) Ціна повторного розміщення, грн

18,00

20,50

23,00

25,50

28,00

5) В бухгалтерському обліку підприємства розрахунки за соціальним страхуванням відображено так:

Дт 45 Кт 31

6600

9612

13943

4749

6866

Дт 40 Кт 45

6600

9612

13943

4749

6866

Дт 31 Кт 685

3960

3552

5152

4068

6384

Дт 685 Кт 45

3960

3552

5152

4068

6384

Таблиця 3.2

Аудиторська фірма _______________

Підприємство ____________________

Період перевірки _________________

Програма проведення аудиту статутного капіталу

№ п/п

Мета і завдання аудиту

Методи і процедури аудиту

Аудиторські докази

Термін виконання

Виконавець

Примітки

Виконав _____________________

Перевірив _____________________

Таблиця 3.3

Аудиторська фірма _______________

Підприємство ____________________

Період перевірки _________________

Відомість перевірки правильності відображення в обліку операцій з капіталом

№ п/п

Зміст господарської операції

Відображено в обліку

Рекомендовано аудитором

Примітки

дебет

кредит

сума, грн

дебет

кредит

сума, грн

Виконав _____________________

Перевірив _____________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.