Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ для заочников.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
252.42 Кб
Скачать

Тема 1. Предмет, об’єкти і завдання економічного аналізу.

Поняття економічного аналізу і його роль за ринкових відносин. Зміст і завдання економічного аналізу. Предмет та об’єкти аналізу господарської діяльності. Проблеми і перспективи розвитку економічного аналізу.

Тема 2. Види аналізу та його інформаційне забезпечення.

Класифікація видів економічного аналізу за місцем проведення, об’єктами управління, методикою і обсягом дослідження. Особливості організації перспективного і ретроспективного аналізу. Зміст і завдання внутрішнього і зовнішнього аналізу. Основні напрямки управлінського і фінансового аналізу.

Інформаційне забезпечення економічного аналізу. Послідовність аналітичного процесу і характеристика його етапів. Форми організації та виконавці економічного аналізу. Основи організації комп’ютерної обробки економічної інформації для аналізу господарської діяльності.

Тема 3. Метод і методичні прийоми економічного аналізу.

Метод економічного аналізу і його особливості. Система показників, які використовуються в економічному аналізі, та їх класифікація. Поняття та групування факторів в економічному аналізі. Класифікація способів і технічних прийомів економічного аналізу.

Економіко-статистичні методи та прийоми економічного аналізу.

Використання порівнянь в економічному аналізі та їх форми. Прийоми групування та їх види. Використання в аналізі рядів динаміки та графічного способу. Сутність балансового методу. Особливості застосування прийомів елімінування.

Економіко-математичні методи в аналізі господарської діяльності.

Загальна характеристика економіко-математичних методів аналізу. Використання економіко-математичних методів для вирішення конкретних аналітичних завдань. Детерміноване факторне моделювання й аналіз факторних систем. Стохастичне моделювання й аналіз факторних систем.

Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємства.

Значення аналізу фінансового стану, його мета і зміст. Основні завдання, об’єкти та етапи аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення та методичні прийоми аналізу фінансового стану. Експрес-аналіз фінансової звітності підприємства. Види фінансування діяльності підприємств. Аналіз активів підприємства. Аналіз капіталу та зобов’язань підприємства. Аналіз ліквідності балансу підприємства. Аналіз платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Тема 5. Аналіз прибутку і рентабельності.

Значення, задачі, джерела інформації для аналізу. Показники фінансових результатів, які використовуються в економічному аналізі. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів. Факторний аналіз фінансового результату від операційної діяльності. Аналітична характеристика фінансових результатів від фінансової та іншої звичайної діяльності підприємства. Аналіз впливу факторів на зміну чистого прибутку (збитку).

Показники рентабельності, основні напрямки їх аналізу. Методика факторного аналізу найважливіших коефіцієнтів рентабельності.

Тема 6. Аналіз реалізації і виробництва продукції, робіт і послуг.

Значення аналізу реалізації і його основні напрямки. Особливості проведення маркетингового аналізу. Оцінка динаміки і виконання плану реалізації продукції. Аналіз виконання договірних зобов’язань щодо поставок продукції. Аналіз впливу факторів на зміну доходу (виручки) від реалізації продукції.

Значення, завдання і інформаційне забеспечення аналізу виробництва продукції. Оцінка динаміки і виконання плану виробництва продукції. Аналіз структури і асортименту випущеної продукції. Аналіз ритмічності виробництва. Методика аналізу якості продукції. Аналіз виробничого браку і рекламацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.