Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ для заочников.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
252.42 Кб
Скачать

Тема 7. Аналіз ресурсів підприємства.

Значення аналізу ресурсів підприємства і його основні напрямки. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, складу та руху робочої сили. Аналіз використання фонду робочого часу, трудомісткості продукції та продуктивності праці. Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на обсяг виробництва. Аналіз фонду оплати праці.

Аналіз складу, динаміки, структури і технічного стану основних фондів. Аналіз ефективності використання основних фондів. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства. Аналіз впливу ефективності використання основних фондів на випуск продукції.

Показники ефективності використання матеріальних ресурсів та методика їх аналізу. Аналіз впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на узагальнюючі показники діяльності підприємства.

Тема 8. Аналіз витрат на виробництво продукції.

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу витрат на виробництво продукції. Аналіз загальної суми та структури витрат на виробництво продукції. Особливості аналізу прямих та непрямих витрат в собівартості продукції. Аналіз загальної суми витрат на 1 грн. товарної продукції. Характеристика комплексних статей витрат та їх факторний аналіз. Зведений підрахунок резервів зниження собівартості продукції.

2. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи

У встановлений деканатом термін студенти надають письмову контрольного роботу з даного курсу відповідно до приведеного нижче розподілу варіантів. Після заліку по контрольній роботі вони допускаються до здачі заліку.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і практичного завдання.

При викладі відповідей на теоретичні питання студентам варто керуватися програмою курсу і рекомендованим переліком літератури.

Виконання практичного завдання предбачає рішення задач. При виконанні практичного завдання необхідно зробити відповідні розрахунки, оформити аналітичні таблиці, скласти висновки.

Передбачено 15 варіантів контрольної роботи. Студенти вибирають свій варіант відповідно до порядкового номера у журналі групи.

Контрольна робота повинна бути написана акуратно, розбірливо, грамотно. Варто пронумерувати сторінки і залишити поля для зауважень викладача. Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури.

3. Теоретичні питання для виконання контрольної роботи

ВАРІАНТ 1

 1. Предмет, об’єкти, задачі економічного аналізу

 2. Аналіз якості випущеної продукції

ВАРІАНТ 2

 1. Основні категорії економічного аналізу (ресурси, фактори, резерви)

 2. Аналіз виконання договірних зобов’язань щодо поставок продукції

ВАРІАНТ 3

 1. Економічний аналіз в системі управління підприємством

 2. Аналіз ритмичності виробництва

ВАРІАНТ 4

 1. Зміст і завдання економічного аналізу

 2. Аналіз структури і асортименту випущеної продукції

ВАРІАНТ 5

 1. Роль економічного аналізу за ринкових відносин

2. Аналіз впливу факторів на зміну доходу (виручки) від реалізації продукції.

ВАРІАНТ 6

 1. Мета і завдання економічного аналізу

 2. Аналіз обсягу і динаміки виробництва продукції

ВАРІАНТ 7

 1. Класифікація факторів виробництва у економічному аналізі

 2. Аналіз виробничого браку і рекламацій

ВАРІАНТ 8

 1. Резерви підвищення ефективності виробництва, їх класифікація і методика розрахунку

 2. Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили

ВАРІАНТ 9

 1. Види і напрямки економічного аналізу

 2. Аналіз трудомісткості продукції

ВАРІАНТ 10

 1. Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа

 2. Аналіз продуктивності праці

ВАРІАНТ 11

 1. Особливості використання прийому порівняння в економічних дослідженнях

 2. Аналіз впливу трудових факторів на випуск продукції

ВАРІАНТ 12

 1. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація

 2. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

ВАРІАНТ 13

 1. Використання в економічному аналізі середніх, відносних величин та коефіцієнтів

 2. Аналіз складу, динаміки і структури основних засобів

ВАРІАНТ 14

 1. Використання в економічному аналізі рядів динаміки

 2. Аналіз технічного стану і руху основних засобів

ВАРІАНТ 15

 1. Особливості способу ланцюгових підстановок

 2. Аналіз впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на показники діяльності підприємства

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.