Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ для заочников.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
252.42 Кб
Скачать
  1. Програма курсу “економічний аналіз” Структура дисципліни

Таблиця 1

Шифр

спеціальності

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі

Форма контролю

Лекцій

Практичних занять

Самостійна робота

ПМК

Іспит

030504

Заочна

III

VI

108

6

5

97

*

-

Теми оглядових лекцій та практичних занять дисципліни

Таблиця 2

Найменування заняття, його короткий зміст

Обсяг годин

Форми

контролю

Лек

Пр

Сам

Лекція 1. Предмет, об’єкти і завдання економічного аналізу.

Зміст і завдання економічного аналізу. Предмет та об’єкти аналізу господарської діяльності. Групування факторів в економічному аналізі. Технологія аналітичного процесу.

2

4

Лекція 2. Метод і методика економічного аналізу.

Метод економічного аналізу, його характерні риси. Розрахунково-аналітичні прийоми економічного аналізу. Методика факторного аналізу.

2

10

Лекція 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Загальна оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз майна підприємства. Аналіз капіталу та зобов’язань підприємства. Аналіз платоспроможності та фінансової стабільності підприємства.

2

20

Практичне заняття 1. Методика економічного аналізу.

Економіко-статистичні методи економічного аналізу: порівняння, групування, ряди динаміки, графічний спосіб, балансовий метод. Прийоми елімінування.

2

4

Опитування, розв’язування задач.

Практичне заняття 2. Аналіз виробничих ресурсів підприємства.

Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці. Аналіз ефективності використання довгострокових активів підприємства. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства.

3

6

Розв’язу-вання задач, захист контрольної роботи.

ВСЬОГО

6

5

44

Самостійна робота студентів – заочників

Для самостійного вивчення студентам заочної форми навчання пропонуються наступні теми (табл.3)

Таблиця 3

Тема

Годин

Джерела

2. Види аналізу та його інформаційне забезпечення.

8

25,с. 91-121

12,с.45-51,126-157

13,с.28-37,168-178

5. Аналіз прибутку і рентабельності

10

12,с.170-203

13,с.299-376

6. Аналіз реалізації і виробництва продукції

10

10,с.314-376

11,с.377-425

7. Аналіз ресурсів підприємства.

15

10,с.377-453

11,с.426-517

8. Аналіз витрат на виробництво продукції.

10

10,с.454-500

11,с.518-549

Разом

53

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.