Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсач отчет на укр.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
3.32 Mб
Скачать

2.2.3 Повідомлення оператору

У програмі не передбачені повідомлення оператору, тому що в цьому немає необхідності.

ВИСНОВКИ

Під час написання курсового проекту я детальніше вивчив і отримав навички роботи в середовищі програмування Borland C + + Builder.

Система може працювати достатньо стабільно, була правильно обрана СУБД, що гарантує функціональність та безпека даних. Розроблен зручний та функціональний інтерфейс, використані різні довідкові матеріали, а також деякі нестандартні компоненти, програма наповнена різними функціями. Крім того, проект може бути розширено та на підставі того можливо створення потужної автоматизованої системи для масового використання.

При написані курсового проекту враховувались концептуальні вимоги до системи. Разраблена програма «Нарахування заробітної плати по засобах» дозволяє спростити роботу користувача при роботі з конкретними працівниками та нарахуванням їх заробітної плати за певний місяць певного року. Програма може бути використана як простим користувачем, так і впроваджена на підприємствах для нарахування заробітної плати працівників.

Використання графічного інтерфейсу програми дозволяє користувачу швидко зрозуміти, як функціонує програма, як її використовувати, тому що вона має наочний вигляд, проста в використанні, дані після завершення роботи користувача обновляються, інтерфейс супроводжується підказками. Перевагою такої програми є і те, що вся інформація зберігається в комп'ютері.

Під час написання програми вона була протестована. Всі помилки були виявлені і усунені під час тестування, тобто програма готова до використання.

Програма була виконана з частковим урахуванням всіх вимог і потреб користувача у відповідності з поставленою задачею. Не було реалізовано: немає коментарів у вихідному коді програми.

Під час розробка курсового проекту я досягла всіх поставлених цілей на початку: закріпила знання дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування», склала досить просту у використанні й працездатну автоматизовану систему. Закріпила навички роботи з текстовим редактором Word, навички оформлення звітів, навички розробки автоматизованих систем, а також роботи в середовищі об'єктно-орієнтованої мови програмування Borland C Builder.

Отже, підводячи підсумок курсового проекту можна сміливо сказати, що поставлені цілі були виконані.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

  • Архангельський А.Я. Програмування у C++ Builder –М.: Бином, 2003.– 1152 с.

  • Шамис В.А. Borland C++ Builder. Программирование на С++ без проб­лем – М.: “Нолидж”, 1997. – 266 с., с ил.

  • Микита Культин «C++ Builder в задачах и примерах» БХВ-Петербург 2005 р.

  • ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с.

ДОДАТОК А

Вихідний код програми

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

//---------------------------------------------------------------------------

USEFORM("Unit1.cpp", Form1);

USEFORM("Unit2.cpp", Form2);

USEFORM("Unit3.cpp", D3); /* TDataModule: File Type */

USEFORM("Unit4.cpp", Form4);

USEFORM("Unit5.cpp", Form5);

USEFORM("Unit6.cpp", Form6);

USEFORM("Unit7.cpp", Form7);

USEFORM("..\Unit8.cpp", Form8);

//---------------------------------------------------------------------------

WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)

{

try

{

Application->Initialize();

Application->CreateForm(__classid(TForm1), &Form1);

Application->CreateForm(__classid(TForm2), &Form2);

Application->CreateForm(__classid(TD3), &D3);

Application->CreateForm(__classid(TForm4), &Form4);

Application->CreateForm(__classid(TForm5), &Form5);

Application->CreateForm(__classid(TForm6), &Form6);

Application->CreateForm(__classid(TForm7), &Form7);

Application->CreateForm(__classid(TForm8), &Form8);

Application->Run();

}

catch (Exception &exception)

{

Application->ShowException(&exception);

}

catch (...)

{

try

{

throw Exception("");

}

catch (Exception &exception)

{

Application->ShowException(&exception);

}

}

return 0;

}

//---------------------------------------------------------------------------

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

#include "Unit2.h"

#include "Unit3.h"

#include "Unit4.h"

#include "Unit5.h"

#include "Unit6.h"

#include "Unit8.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N1Click(TObject *Sender)

{

Form2->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

Form2->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N2Click(TObject *Sender)

{

Form4->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

{

Form4->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)

{

Form5->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N3Click(TObject *Sender)

{

Form5->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N4Click(TObject *Sender)

{

Form6->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::SpeedButton1Click(TObject *Sender)

{

Form1->Close();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N6Click(TObject *Sender)

{

Form1->Close();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::SpeedButton2Click(TObject *Sender)

{

Form2->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)

{

Form8->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit1H

#define Unit1H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <jpeg.hpp>

#include <Menus.hpp>

#include <Buttons.hpp>

#include <Chart.hpp>

#include <TeEngine.hpp>

#include <TeeProcs.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm1 : public TForm

{

__published: // IDE-managed Components

TImage *Image1;

TLabel *Label1;

TMainMenu *MainMenu1;

TMenuItem *N1;

TMenuItem *N2;

TMenuItem *N3;

TMenuItem *N4;

TButton *Button1;

TButton *Button2;

TButton *Button3;

TSpeedButton *SpeedButton1;

TMenuItem *N5;

TMenuItem *N6;

TButton *Button4;

void __fastcall N1Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

void __fastcall N2Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button2Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button3Click(TObject *Sender);

void __fastcall N3Click(TObject *Sender);

void __fastcall N4Click(TObject *Sender);

void __fastcall SpeedButton1Click(TObject *Sender);

void __fastcall N6Click(TObject *Sender);

void __fastcall SpeedButton2Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button4Click(TObject *Sender);

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TForm1(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif //---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit2.h"

#include "Unit1.h"

#include "Unit3.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm2 *Form2;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm2::TForm2(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Button1Click(TObject *Sender)

{

D3->Album->Filtered=false;

D3->Album->Filter="Tip_Alboma='"+Edit1->Text+"'";

D3->Album->Filtered=true;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Button3Click(TObject *Sender)

{

D3->Album->Filtered=false;

}

//---------------------------------------------------------------------------

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit2H

#define Unit2H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <DBCtrls.hpp>

#include <DBGrids.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <Grids.hpp>

#include <jpeg.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm2 : public TForm

{

__published: // IDE-managed Components

TImage *Image1;

TDBGrid *DBGrid1;

TDBNavigator *DBNavigator1;

TImage *Image2;

TDBNavigator *DBNavigator2;

TDBGrid *DBGrid2;

TDBImage *DBImage1;

TButton *Button3;

TButton *Button1;

TEdit *Edit1;

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button3Click(TObject *Sender);

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TForm2(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm2 *Form2;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit3.h"

#include "Unit1.h"

#include "Unit2.h"

#include "Unit4.h"

#include "Unit5.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TD3 *D3;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TD3::TD3(TComponent* Owner)

: TDataModule(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit3H

#define Unit3H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <DB.hpp>

#include <DBTables.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TD3 : public TDataModule

{

__published: // IDE-managed Components

TDatabase *DataBase;

TTable *Photo;

TTable *Tema;

TTable *Chas;

TDataSource *SoursAlbum;

TDataSource *SoursPhoto;

TDataSource *SoursTema;

TDataSource *SoursChas;

TTable *Album;

TAutoIncField *TemaUK_Temi;

TStringField *TemaNazvanie_temi;

TAutoIncField *ChasUK_Chasovoy_Period;

TDateField *ChasNachalo_perioda;

TDateField *ChasKonec_perioda;

TTable *Photo2;

TDataSource *SoursPhoto2;

TTable *Photo3;

TDataSource *SoursPhoto3;

TStringField *PhotoChas;

TAutoIncField *AlbumUK_Alboma;

TIntegerField *AlbumKolichestvo_foto;

TStringField *AlbumTip_Alboma;

TDateField *AlbumData_sozdaniya;

TStringField *AlbumFIOVlasnika;

TStringField *AlbumAdresa_vlasnika;

TAutoIncField *PhotoUK_foto;

TIntegerField *PhotoUK_Alboma;

TIntegerField *PhotoUK_temi;

TIntegerField *PhotoUK_chasov_per;

TStringField *PhotoNazvanie;

TStringField *PhotoFIO_Fotografa;

TDateField *PhotoData_snimka;

TStringField *PhotoRazmer_foto;

TStringField *PhotoKachesrvo_foto;

TStringField *PhotoOpisannya_foto;

TAutoIncField *Photo2UK_foto;

TIntegerField *Photo2UK_Alboma;

TIntegerField *Photo2UK_temi;

TIntegerField *Photo2UK_chasov_per;

TStringField *Photo2Nazvanie;

TStringField *Photo2FIO_Fotografa;

TDateField *Photo2Data_snimka;

TStringField *Photo2Razmer_foto;

TStringField *Photo2Kachesrvo_foto;

TStringField *Photo2Opisannya_foto;

TAutoIncField *Photo3UK_foto;

TIntegerField *Photo3UK_Alboma;

TIntegerField *Photo3UK_temi;

TIntegerField *Photo3UK_chasov_per;

TStringField *Photo3Nazvanie;

TStringField *Photo3FIO_Fotografa;

TDateField *Photo3Data_snimka;

TStringField *Photo3Razmer_foto;

TStringField *Photo3Kachesrvo_foto;

TStringField *Photo3Opisannya_foto;

TStringField *PhotoTema;

TStringField *Photo2Chas;

TStringField *Photo2Alb;

TStringField *Photo3Tema;

TStringField *Photo3Alb;

TGraphicField *PhotoPhoto;

TGraphicField *Photo2Photo;

TGraphicField *Photo3Photo;

TTable *Table1;

TAutoIncField *AutoIncField1;

TIntegerField *IntegerField1;

TIntegerField *IntegerField2;

TIntegerField *IntegerField3;

TStringField *StringField1;

TStringField *StringField2;

TDateField *DateField1;

TStringField *StringField3;

TStringField *StringField4;

TStringField *StringField5;

TStringField *StringField6;

TStringField *StringField7;

TGraphicField *GraphicField1;

TDataSource *DataSource1;

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TD3(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TD3 *D3;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit4.h"

#include "Unit1.h"

#include "Unit2.h"

#include "Unit3.h"

#include "Unit7.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm4 *Form4;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm4::TForm4(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm4::Button1Click(TObject *Sender)

{

D3->Tema->Filtered=false;

D3->Tema->Filter="Nazvanie_temi='"+Edit1->Text+"'";

D3->Tema->Filtered=true;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm4::Button3Click(TObject *Sender)

{

D3->Tema->Filtered=false;

}

//---------------------------------------------------------------------------

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit4H

#define Unit4H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <DBCtrls.hpp>

#include <DBGrids.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <Grids.hpp>

#include <jpeg.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm4 : public TForm

{

__published: // IDE-managed Components

TImage *Image1;

TDBGrid *DBGrid1;

TDBNavigator *DBNavigator2;

TDBGrid *DBGrid2;

TEdit *Edit1;

TButton *Button1;

TButton *Button3;

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button3Click(TObject *Sender);

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TForm4(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm4 *Form4;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif //---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit5.h"

#include "Unit1.h"

#include "Unit2.h"

#include "Unit3.h"

#include "Unit4.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm5 *Form5;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm5::TForm5(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm5::Button1Click(TObject *Sender)

{

D3->Chas->Filtered=false;

D3->Chas->Filter="Nachalo_perioda='"+Edit1->Text+"'";

D3->Chas->Filtered=true;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm5::Button3Click(TObject *Sender)

{

D3->Chas->Filtered=false;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm5::Button2Click(TObject *Sender)

{

D3->Chas->Filtered=false;

D3->Chas->Filter="Konec_perioda='"+Edit1->Text+"'";

D3->Chas->Filtered=true;

}

//---------------------------------------------------------------------------

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit5H

#define Unit5H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <DBCtrls.hpp>

#include <DBGrids.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <Grids.hpp>

#include <jpeg.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm5 : public TForm

{

__published: // IDE-managed Components

TImage *Image1;

TDBGrid *DBGrid1;

TDBNavigator *DBNavigator1;

TDBGrid *DBGrid2;

TDBNavigator *DBNavigator2;

TEdit *Edit1;

TButton *Button1;

TButton *Button2;

TButton *Button3;

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button3Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button2Click(TObject *Sender);

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TForm5(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm5 *Form5;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit6.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm6 *Form6;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm6::TForm6(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit6H

#define Unit6H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <jpeg.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm6 : public TForm

{

__published: // IDE-managed Components

TImage *Image1;

TLabel *Label1;

TLabel *Label2;

TLabel *Label3;

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TForm6(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm6 *Form6;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit7.h"

#include "Unit1.h"

#include "Unit2.h"

#include "Unit3.h"

#include "Unit4.h"

#include "Unit5.h"

#include "Unit8.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm7 *Form7;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm7::TForm7(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit7H

#define Unit7H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <QRCtrls.hpp>

#include <QuickRpt.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm7 : public TForm

{

__published: // IDE-managed Components

TQuickRep *QuickRep1;

TQRBand *QRBand1;

TQRLabel *QRLabel1;

TQRBand *QRBand2;

TQRBand *QRBand3;

TQRDBText *QRDBText1;

TQRDBText *QRDBText2;

TQRDBText *QRDBText4;

TQRDBImage *QRDBImage1;

TQRLabel *QRLabel4;

TQRLabel *QRLabel8;

TQRLabel *QRLabel9;

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TForm7(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm7 *Form7;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit8.h"

#include "Unit3.h"

#include "Unit7.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm8 *Form8;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm8::TForm8(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm8::Button1Click(TObject *Sender)

{

D3->Table1->Filtered=false;

D3->Table1->Filter="Data_snimka='"+Edit1->Text+"'";

D3->Table1->Filtered=true;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm8::Button2Click(TObject *Sender)

{

D3->Table1->Filtered=false;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm8::Button3Click(TObject *Sender)

{

AnsiString poisk;

poisk=(Edit2->Text);

TVarRec vrec = poisk;

D3->Table1->FindNearest(&vrec, 0);

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm8::Button4Click(TObject *Sender)

{

Form7->QuickRep1->Preview();

}

//---------------------------------------------------------------------------

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit8H

#define Unit8H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <DBGrids.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <Grids.hpp>

#include <jpeg.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm8 : public TForm

{

__published: // IDE-managed Components

TImage *Image1;

TDBGrid *DBGrid1;

TButton *Button1;

TEdit *Edit1;

TButton *Button2;

TEdit *Edit2;

TButton *Button3;

TButton *Button4;

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button2Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button3Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button4Click(TObject *Sender);

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TForm8(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm8 *Form8;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.