Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсач отчет на укр.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
3.32 Mб
Скачать

46

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

Розробити прикладення

«Кулінарна книга»

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Пояснювальна записка

КП.05010301.9.034.42.00ПЗ

Розробив Студент групи ОК 44/09

Рогозіна О.Є.

Керівник проекту Івлієва Н.В.

Лосева Т.В

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

Завдання на курсовий проект

з дисципліни: «Об’єктно - орієнтоване програмування»

спеціальності 5.05010301 «Розробка программного забезпечення»

студенту III курсу групи ОК-50 МММК ДВНЗ «ПГТУ»

Перепелиці Олександру Анатолійовичу

1 Тема проекту: Розробити прикладення «Кулінарна книга»

2 Дата сдачі студентом завершеного проекту: 04.05.2012 р.

.

3 Початкові дані для проекту:

Перелік таблиць: Блюдо», «Склад блюда», «Продукти», «Тип харчування».

4 Зміст пояснювальної записки:

Реферат

Зміст

Вступ

1 Специфікація проекту

1.1 Призначення розробки та основи для її виконання

1.2 Постановка задачі

1.3 Вимоги до програми

1.4 Вимоги до програмної документації

1.5 Структура програми

2 Програмна документація

2.1 Керівництво системного програміста

2.1.1 Архітектура програми

2.1.2 Встановлення і перевірка програми

2.2 Керівництво користувача

2.2.1 Призначення програми

2.2.2 Виконання програми

2.2.3 Повідомлення оператору

Висновки

Перелік використаних джерел

Додатки

Рекомендована література

Основна:

  • Архангельський А.Я. Програмування у C++ Builder –М.: Бином, 2003.– 1152 с.

  • ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с.

Додаткова:

  • Чарли Калверт. Borland C++ Builder. Энциклопедия пользователя: Пер. с англ./ – К.: Издательство «ДиаСофт», 1997. – 848 с.

  • Шамис В.А. Borland C++ Builder. Программирование на С++ без проб­лем – М.: “Нолидж”, 1997. – 266 с., с ил.

Ресурсы сети Internet

  • http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx - база знаний Microsoft Developer Network (на русском языке)

  • www.functionx.com – материалы по C++ (на английском языке)

  • www.intuit.ru – Internet-институт информационных технологий

  • www.rsdn.ru – материалы по C++ (на русском языке)

Календарний план виконання курсового проекту

Назва етапу роботи

Приблизний обсяг роботи, %

Срок виконання

Узгодження загальної постановки задачі. Розробка чернетки введення, специфікації проекту

35

29.03-10.04

Деталізація завдань курсового проектування. Уточнення архітектури програми. Розробка підсумкового варіанту специфікації проекту

10

13.03-22.03

Програмна реалізація, налагодження та тестування програми. Розробка чернетки програмної документації, висновки, додатки

35

23.03.-29.04

Підсумкове налагодження та тестування програми. Розробка підсумкового варіанту програмної документації, висновків, додатків.

10

30.04-01.05

Розробка підсумкового варіанту пояснювальної записки.

10

02.05-03.05

Дата видачі 02.02.2012 р.

Термін закінчення 04.05.2012 р.

Завдання прийняла __________________ Рогозіна О.Є.

Керівник проекту __________________ Івлієва Н.В.

Голова циклової комісії __________________ Красковська Н. О.

РЕФЕРАТ

Тема курсового проекту: «Розробити прикладення «Кулінарна книга». Метою курсового проекту є створення програми «Кулінарна книга» в середовищі програмування Borland C++ Builder.

Пояснювальна записка до курсового проекту складається з наступних розділів: вступ, специфікація проекту, програмна документація, висновки, перелік використаних джерел та додатків.

У вступі розкривається необхідність використання комп’ютерної техніки, позначена важливість використання інформаційних систем в сучасних умовах, їх роль в предметній галузі «Кулінарна книга», роль засобів зберігання даних в інформаційних системах. Крім того, вказані ціль та задачі курсового проекту, відомості о розроблюваній програмі (призначення, що дозволить автоматизувати, технології та язик програмування, які будуть використані під час розробки програми.

У першій частині «Специфікація проекту» викладено призначення розробки та підстави для її виконання, дана постановка завдання з описом того, що повинна виконувати майбутня програма, описані взаємозв'язки між таблицями і подано фізичний опис моделі. Крім того, розглянуто вимоги до програми і програмної документації. Описані структура програми, тобто використовувані класи і розробляється графічний інтерфейс.

У другій частині курсового проекту «Програмна документація» подані інструкції для системного програміста – проектні рішення, архітектура розробленої програми, відомості про призначення, настроювання і перевірку програми, також приведена UML-діаграма класів з описом призначення форм та класів, а також опис апаратних та програмних засобів, необхідних для функціонування розробленої програми, дії по інсталяції програми ПК користувача, способи перевірки, які дають можливість зробити загальні висновки про працездатність програми. У керівництві користувача містяться відомості о використанні програми за призначенням, її функціях, подано опис повідомлень користувачу у процесі роботи програми, вказана послідовність дій оператора по роботі з програмним забезпеченням, можлива реакція програми на дії оператора з видами форм програми.

В висновках приведена оцінка отриманих результатів роботи, а також тих, які не були реалізовані. Наведено перелік використаних джерел, використаних при написання курсового проекту. Додаток А містить вихідний код розробленої програми. Проект містить 20 малюнків, 7 таблиць, виконаний в обсязі 38 аркушів.

ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ, C++ BUILDER, АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА, ПРОГРАММА, БАЗА ДАНИХ, UML-ДІАГРАМА, МЕТОД, КЛАС, ПРОГРАМНИЙ КОД, ІНТЕРФЕЙС

ЗМІСТ

Стор.

Вступ………………………………………………………………………………….6

1 Специфікація проекту.…………………………………………………………….7

1.1 Призначення розробки та підстави для її виконання.......………………….7

1.2 Постановка завдання…………………………………………………………7

1.3 Вимоги до програми………………………………………………………….9

1.4 Вимоги до програмної документації……….……………………………...10

1.5 Структура програми...………………………………………………………10

2 Програмна документація….……………………………………………………..12

2.1 Керівництво системного програміста...…………………………………...12

2.1.1 Архітектура програми ………………………………………………12

2.1.2 Установка і перевірка програми……………………………………16

2.2 Керівництво користувача.………………………………………………….21

2.2.1 Призначення програми.……………………………………………..22

2.2.2 Виконання програми….……………………………………………..22

2.2.3 Повідомлення оператору………………………………………........28

Висновки……………………………………………………………………………28

Перелік використаних джерел……….……………………………………………30

Додаток А Вихідний код програми……..………………………………………...31

ВСТУП

Обчислювальні системи все більше використовують практично в усіх галузях діяльності людей. Вони пришвидшують, спрощують та підвищують ефективність робочого процесу. Тому в цей час, знання та навички у використанні обчислювальних систем потрібні як ніколи.

З ходом часу об‘єм інформації збільшується та потребує взаємозв‘язку та систематизації. Для організації цього з‘явилося поняття інформаційної системи.

Через розвиток обчислювальної техніки з‘явилася потреба у ефективних засобах розробки програмного забезпечення. Це призвело до появи систем програмування, орієнтованих на так звану «швидку розробку». В основі систем швидкої розробки (RAD-систем, Rapid Application Development – швидка розробка прикладень) лежить технологія візуального проектування і подієвого програмування, суть якої полягає у тому, що середовище розробки бере на себе більшу частину рутини, залишаючи програмісту роботу по конструюванню інтерфейсу та створенню функцій обробки подій. Ефектом цієї технології є колосальний приріст продуктивності програміста.

Borland C++ Builder – одна з широко використовуваних RAD-систем, що дозволяє створювати широкий спектр програм: від найпростіших одновіконних прикладень до програм управління розподіленими базами даних. Мова програмування середовища – С++.

Тема даного курсового проекту є розробка прикладення «Кулінарна книга».

Мета курсового проекту – вивчити мову програмування та середовище розробки С++ Builder для автоматизації процесу вирішення конкретних завдань з різних областей застосування та придбання практичних навичок програмування.

1 Спеціфікація проекту

1.1 Призначення розробки та основи для її виконання

Програма, яке розробляється у курсовому проекті, має назву «Кулінарна книга».

Вона призначена для автоматизованої роботи з даними по зберіганню альбомів та фотографій в них – введення, редагування, видалення довідкових даних про фотографії, альбоми, типи альбомів, кількість фото в них, тематику фотографії, якість фото, інформацію про фотографа. Програма дозволяє у зручному вигляді переглядати та обробляти інформацію, а також забезпечує швидкий пошук, введених раніше даних, та, крім того, формування звітної інформації у вигляді звіту по фотографіям та часовому періоду.

Документом, на підставі якого ведеться розробка програмного забезпечення, є завдання для курсового проекту, видане керівником проекту та узгоджене головою циклової комісії «Розробка програмного забезпечення». Тематика курсового проекту розглянута і затверджена на засіданні циклової комісії.

1.2 Постановка завдання

Розробити автоматизовану програму «Альбом».

Програмне забезпечення повинно забезпечувати роботу з базою даних альбомів та фотографій, що в них містяться, тобто роботу з даними про альбоми та фотографії, датами їх створення, інформацією про якість, розмірами, темами та типами. Також повинні бути передбачені пошук по даті створення альбому, по кінцю часового періода, фільтрація за датою знімку, за типом альбому, за кінцем періода, за назвою теми та відфільтрованим записом звіту про фотографію та часовий період.

База даних складається з чотирьох таблиць: «Блюдо», «Склад блюда», «Продукти», «Тип харчування».

Взаємозв’язок між таблицями «Альбом» та «Фотографія» «один до багатьох», так як кожний Альбом містить у собі кілька фотографій, один часовий період також може містити бігіто фотографій та багато фотографій може відноситись до однієй теми. Аналогічні взаємозв’язки між таблицями «Фотографія» та «Часовий період», «Тема» та «Альбом».

Фізичний опис бази даних представлено в таблицях 1-4.

Таблиця 1 –Блюдо(bludo)

Назва поля

Атрибут

Тип поля

Обмеження

UK_Bluda

Код блюда

Лічильник

Nazva

Назва

Текстовий

Tip_xarchuvannia

Тип альбому

Текстовий

Таблица 2 – Склад блюда (sklad bluda)

Назва поля

Атрибут

Тип поля

Обмеження

UK_skladu_bluda

Код складу блюда

Лічильник

Recept

Рецепт

Текстовий

Uk_bluda

Код блюда

Лічильник

UK_producta

Код продукта

Лічильник

Kilkist_productu

Кількість продукта

Числовий

Таблица 3 –Продукти (producti)

Назва поля

Атрибут

Тип поля

Обмеження

UK_producta

Код

Лічильник

Nazvanie

Назва

Текстовий

Kalorii

Калорії

Числовий

Vidsotok_jirnosti

Відсоток жирності

Числовий

Ed_izmerenia

Одиниці вимірювання

Текстовий

Таблица 4 – Тип харчування (tip_xarchuvannia)

Назва поля

Атрибут

Тип поля

Обмеження

UK_tipu_xarchuvannia

Код типу харчування

Лічильник

Tip_ xarchuvannia

Тип харчування

Текстовий

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.