Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Діагностика системи запалювання двигуна.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
599.55 Кб
Скачать

Міністерство освіти України

Житомирський інженерно-технологічний інститут

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри

"Автомобілів і механіки технічних систем"

Протокол N 1 від 31.08.98

Методичні вказівки

до лабораторної роботи з курсу

«ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ АВТОМОБІЛІВ»

спеціальності 7.090258 «Автомобілі і автомобільне господарство»

за темою «Діагностика системи запалювання двигуна

ЗІЛ-130 за допомогою стробоскопу».

Житомир-1998

Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Основи технічної діагностики автомобілів» спеціальності 7.090258 «Автомобілі і автомобільне господарство» за темою «Діагностика системи запалювання двигуна зіл-130 за допомогою стробоскопу».

Укладач: ассистент

ІЛБЧЕНКОА.В.

Рецензент: д.т.н., професор

ГРАБАР І.Г.

РВВ ЖІТІ, Житомир 1998 Тираж: 100 прим.

ТЕМА: «ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ ДВИГУНА ЗІЛ-130 ЗА ДОПОМОГОЮ СТРОБОСКОПУ».

Мета роботи:

  1. Вивчити основні діагностичні параметри системи запалювання двигуна.

  2. Одержати практичні навики в діагностуванні початкового кута випередження запалювання і регуляторів кута випередження запалювання системи запалювання двигуна ЗІЛ-130 за допомогою стробоскопа.

  3. Навчитися оцінювати технічний стан системи запалювання ЗІЛ-130 за допомогою стробоскопу СТБ-01.

Прибори та матеріали:

  1. Двигун ЗІЛ-130.

  2. Стробоскоп автомобільний СТБ-01.

  3. Тестер автомобільний типу 43102-М2

Теоретичні передумови

На класичну (батарейну) систему запалювання припадає більше 40% всіх відмовлень двигуна автомобіля, несправності (особливо неправильне регулювання) системи запалювання у 80% випадків є причиною підвищення витрат пального (до 6-8%) і падіння потужності двигуна.

До основних несправностей системи запалювання відносяться: порушення ізоляції проводів низької і високої напруги, замикання їх на масу, порушення контакту в місцях з'єднання, обгоряння (окислення) контактів переривача, зношення осі рухомого контакту, послаблення пружини рухомого контакту, люфт валу переривача-розподільника, пробої конденсатора, зайва накип і забризкування мастилом свічок запалення, зміни зазору між електродами свічок, міжвиткове замикання обмоток котушки (особливо первинного ланцюга, що веде до перегорання обмоток), неправильне встановлення кута випередження запалювання та несправності відцентрового і вакуумного регуляторів.

Найефективніше проводити діагностику системи запалювання за допомогою осцилоскопів (осцилографів з електронно-променевою трубкою). Такі прилади дають можливість зареєструвати процеси в системі запалювання навіть з невеликим часом перебігу (0,005-0,2 сек.).Через високу ціну застосування осцилоскопа можливе в АТП з великою кількістю автомобілів. В умовах малих підпримств з невеликим парком автомобілів застосовуються найбільш прості засоби діагностики, іх можливості не такі вже й широкі, вони дають можливість діагностувати обмежений перелік несправностей і не потребують великих капітальних затрат.

Стробоскоп (Рис.1) дає можливість проводити перевірку і установку моменту запалювання, а також оцінити роботу відцентрового і вакуумного регуляторів кута випередження запалювання.

Принцип роботи стробоскопа базується на так званому стробоскопічному ефекті, який полягає в тому, що коли в суворо визначені миті часу відносно кута повертання деталі, що обертається, освітлювати її коротким імпульсом світла (біля 1/5000 сек.), то внаслідок фізіологічної інерції людського ока, деталь здаватиметься нерухомою.

На маховику чи на шківі колінчатого валу двигуна є мітки, які дають можливість встановити поршень першого циліндру в положення такту стискування у верхню мертву точку (ВМТ). Такт стискування визначається при вивернутій свічці першого циліндру по стискуванню повітря при закритті отвору для встановлення свічки запалювання.

Зажим "+"

Зажим "-"

Рис. 1. Стробоскоп автомобільний СТБ-01.

На шківі (маховику) біля точки, що відповідає ВМТ, є поділки для встановлення початкового кута випередження запалювання, для ЗіЛ-130 цей кут складає 9°, для ГАЗ-66 - 4° (мітки є на маховику). Лампа стробоскопа освітлює шків з поділками. Оскільки спалах лампи відбувається в момент подачі іскри в перший циліндр, то є можливість провірити встановлення кута випередження запалювання на працюючому двигуні.

Рис. 2. Схеми установки ВМТ: а) на двигуні автомобіля ЗІЛ-130; б) на двигуні автомобіля ГАЗ-53; в) на двигуні автомобіля ГАЗ-24; І - установка поршня у ВМТ; і і -установка отвору на шківі навпроти риски 9 на показнику; II! - установка за рисками приводу розподільника запалення; 1 - шків колінчатого валу; 2 - показник; 3 -риска; 4 - верхній фланець; 5 - паз; 6 - нижній фланець.

Перевірка і установка моменту запалювання за допомогою стробоскопу СТБ-01

Технічна характеристика стробоскопу СТБ-01 наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Параметр

Величина

Джерело живлення - бортова мережа автомобіля, В

13-15

Використовувана потужність, Вт, не більше

18

Режим роботи -повторно-короткочасний, хв.

5 - робота, 10 -пауза

Габарити, мм

275 х 43 х 49

Вага, кг, не більше

0,7