Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kriminalno_vikonavchogo_prava.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
185.28 Кб
Скачать

3. Методи кримінально-виконавчого права.

Оскільки покарання являє собою форму державного примусу, то його виконання визначає характер основного методу правового регулю­вання — імперативного, що припускає нерівність суб'єктів виконання й відбування покарання.

з лекції:

методи к/в права:

- імперативний – застосування владних юр. приписів, що не допускають відступів від встановлених нормативним актом правил поведінки.

- диспозитивний – надання засудженим у певних випадках варіанта вибору поведінки ,якщо це передбачено з-ном – скарги, заяви, пропозиції.

- заохочення – стимулює позивну соціальну поведінку осіб, які відбувають покарання – напр., умовно досторокове звільнення

4. Мета кримінально-виконавчого права.

ст.1 КВК

Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому,що принижує гідність, поводженню із засудженими.

5. Завдання кримінально-виконавчого права.

ст.1 КВК

Завданнями кримінально-виконавчого законодавства України є визначення:

- принципів виконання кримінальних покарань, правового статусу засуджених, гарантій захисту їхніх прав, законних інтересів та обов'язків;

- порядку застосування до них заходів впливу з метою виправлення і профілактики асоціальної поведінки;

- системи органів і установ виконання покарань, їх функцій та порядку діяльності;

- нагляду і контролю за виконанням кримінальних покарань, участі громадськості в цьому процесі;

- а також регламентація порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань;

- звільнення від відбування покарання, допомоги особам, звільненим від покарання, контролю і нагляду за ними.

6. Система кримінально- виконавчого права.

з лекції:

Загальна частина розглядає поняття, предмет, методи, принципи, джерела к/в права, правовий статус засуджених, систему та повновадення орг. та уст. виконання покар., завдання к/в права, участь громадськості у виправленні засудж.

Особлива частина регулювання порядку та умов відбування конкретних видів крим. покарань та діяльності орг. та уст.викон. покарань в процесі виконання покарань.

іноді ще виділяють Спеціальну частину де проводиться порівняння з міжнародним досвідом.

7. Кримінально-виконавче право і суміжні галузі права. Зв'язок і відмінність між ними.

з лекції:

- крим. право щодо к/в права є базовим, оскільки маючи з ним спільні інститути воно визначає їх матеріальний зміст, а к/в – процедурний.

- к/в тісно пов’яз.крим-процес по лінії виконання вироків суду. крим-процес. покликане забезпечити здійснення правосуддя, а к/в забезпечити реалізацію результатів правосуддя.

- з труд.правом з пит. охорони праці засудж.

- з правом соц.забез. щодо пенс. забезпеч. засудж.

- з конст. правом – регулювання правового статусу засудж.

- з сімейним правом – спрощений порядок розірвання шлюбу

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]