Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказ по СФ для МАТЕМАТ 2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
42.79 Кб
Скачать

4. Вимоги до написання письмової роботи (Індивідуальне навчально-дослідне завдання (індз))

  1. (Працюючи над ІНДЗ , студент повинен самостійно показати актуальність проблеми та сформулювати новизну власного підходу, використавши не менше 5-ти джерел.). Робота складається з таких частин:

НА 1 стор.: МОНмолодьспорту України, ОНУ імені І.І.Мечникова, факультет, відділення….

Тема індз………………………………………

Виконав студент……………………………

Перевірила к.ф.н., доц. Старовойтова І.І.

ПЛАН

I. Вступ (Вказується актуальність проблеми, мета та завдання, які ставляться студентом, аналізуються період в історії, в якому жив мислитель та напрямок в філософії, до якого його можна віднести)………………………………. 2 - 3 стор.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА …………………………………………………………………………………………………5 - 6 стор.

1 (розглядається творча біографія мислителя, його основні праці),

2 (аналізується рекомендована праця),

3 (студент коментує будь-який розділ чи главу аналізуємої праці).

III. ВИСНОВКИ Робляться висновки дослідження та показуються перспективи розвитку проблеми). 2 - 3 стор.

IV. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Список літератури, що використана при написанні роботи. Складається в алфавітному порядку з указанням реквізитів видання, 5 і більше джерел)

Безпосередньо ТЕКСТ ІНДЗ…………………………

  1. Обсяг роботи: 10-12 сторінки стандартного аркушу (шрифт - Times New Roman 14, інтервал – 1,5). УВАГА!!!роздруковувати - (шрифт - Times New Roman 8, інтервал – 1)!!!!!!!

  2. Зміст роботи повинен відбивати основні аспекти обраної теми. ІНДЗ виконується на основі рекомендованих до теми творів філософів, статей з філософських, соціологічних і ін. журналів, словників, енциклопедій.

  3. У тексті ІНДЗ робляться у дужках посилання, у яких указуються використані джерела з рекомендованого до теми списку літератури. У тексті повинні бути представлені всі (!) джерела, приведені в «Списку використаної літератури» і не повинне бути виносок (посилань) на видання, що не включені в зазначений «Список»...

  4. Наприкінці тексту, на окремому листі вказується перелік («Список ...») джерел (літератури), використаних при підготовці дійсної ІНДЗ. ІНДЗ виконане без використання основної літератури (твору філософів, фундаментальні дослідження з проблеми й ін.) – не зараховується.

  5. «Список»... повинний включати і статті з універсальних видань: Філософської енциклопедії, тт. 1-5. М., 1960 – 1970; Нової філософської енциклопедії, тт. I-IV т. М.; 2000 – 2001; Короткої філософської енциклопедії. М.: 1992; Філософського енциклопедичного словника. М., 1999; Новітнього філософського словника. Мінськ, 2001; та ін.).

  6. Зразок оформлення «Списку…»:

1. Алексеев П.В. Социальная философия: Учебное пособие. - М.: ООО "ТК Велби", 2003 - 256 с.

2. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.Генеза, 1996. - 369 с.

3. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

4. Новейший философский словарь / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 896с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.