Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
приклад звіту7.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
1.22 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Ім. В. Гетьмана

Самостійна робота

з дисципліни:

"Економічний аналіз"

Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

Виконала:

Студентка ІІІ курсу

ФЕФ

Спец. 6508

11 групи

Колісник Наталія

Київ 2010

План

1. Характеристика галузі підприємства в сучасних умовах (2006р.)

2. Загальний аналіз активу та пасиву балансу

3. Аналіз фінансового стану

3.1 Аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності

3.2 Аналіз ділової активності

3.3 Аналіз показників фінансової стійкості

4. Аналіз фінансових результатів

4.1 Аналіз доходів

4.2 Аналіз витрат

4.3 Показники рентабельності

5. Аналіз руху грошових коштів

5.1 Горизонтальний аналіз руху грошових коштів

5.2 Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

5.3 Горизонтальний аналіз руху коштів в результаті фінансової діяльності

5.4 Аналіз коефіцієнтів результатів діяльності за рухом грошових коштів

Висновок

1. Характеристика галузі підприємства в сучасних умовах (2006р.)

Міжнародна Кондитерська Корпорація ROSHEN - лідер національного ринку кондитерських виробів.

Під власним "солодким знаком якості" ROSHEN виробляє до 200 видів високоякісних кондитерських виробів (шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти). Загальний обсяг виробництва продукції досягає 400 тисяч тон на рік.

До складу Корпорації входять 4-и українські фабрики (Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики "Ликонф" (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також масло молочний комбінат "Бершадьмолоко" та "Літинський племзавод", які забезпечують фабрики корпорації натуральною високоякісною сировиною.

Для покращення умов зберігання сировини та готової продукції, для оптимізації поставок продукції та мінімізації затримок продукції на складі - Корпорація ввела в експлуатацію власний логістичний центр.

Виробничі об'єкти Кондитерської Корпорації ROSHEN сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів якості та безпеки продуктів харчування ISO 22000:2005. На підприємствах корпорації ROSHEN працює система управління якістю, яка відповідає вимогам ISO 9001:2000, що підтверджується наявністю у кожної із фабрик Корпорації "Сертифікатів відповідності".

Кременчуцька ж кондитерська фабрика додатково сертифікована відповідно до вимог корпоративного стандарту IFS.

Всі кондитерські фабрики корпорації ROSHEN забезпечені обладнанням для моніторингу контролю якості продукції та відповідних досліджень. Розробкою технологій та запуском високоякісних кондитерських виробів займаються спеціалісти, які пройшли атестацію та навчання у спеціалізованих іноземних центрах.

Корпорація Roshen - провідний виробник кондитерської продукції на ринку Російської Федерації.

Представлені на ринку кондитерські вироби виготовлені за найсучаснішими технологіями. Експлуатація сучасного високовиробничого обладнання, чітке дотримання технології виробництва, використання виключно високоякісної сировини та матеріалів, що застосовуються при виробництві кондитерських виробів є запорукою головних переваг продукції Roshen.

Продукція представлена в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, країнах Кавказу, Середньої Азії, Німеччині, США, Молдові, Ізраїлі, Литві та інших країнах.

Щорічно спеціалісти Корпорації створюють чимало нових виробів. Новинками останнього року стали: пористий шоколад Roshen, шоколад Roshen із цілими лісовими горіхами; серія коробочних цукерок, "Суфле Рошен", цукерки "Candy nut", "Нуга Рошен", "Сливки-Ленивки", карамель "Фру-Стик" - зуміли досить швидко заволодіти серцями ласунчиків, в котре довівши споживачам, що

ROSHEN - це солодкий знак якості!

2. Загальний аналіз активу та пасиву балансу

Баланс на 31.12.2006

Актив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Темпи зростання, %

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсолютне, тис. грн

відносне, %

I. Необоротні активи

133850,1

87,5

227535,4

88,4

93685,3

0,9

170,0

II. Оборотні активи

19075,8

12,5

29830,2

11,6

10754,4

-0,9

156,4

У тому числі: запаси

2474,8

1,6

2784,5

1,1

309,7

-0,5

112,5

векселі одержані

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

15406,4

10,1

20277,3

7,9

4870,9

-2,2

131,6

дебіторська заборгованість за рахунками

1170,6

0,7

6754,4

2,6

5583,8

1,9

577,0

поточні фінансові інвестиції

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

грошові кошти

24

0,02

14

0,005

-10,0

-0,015

58,3

інші оборотні активи

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

III. Витрати майбутніх періодів

4,6

0,003

27,2

0,01

22,6

0,007

591,3

IV. Необоротні активи та групи вибуття

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Баланс

152930,5

100,0

257392,8

100,0

104462,3

-

168,3

Пасив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Темпи зростання, %

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсолютне, тис. грн

відносне, %

I. Власний капітал

56025,4

36,6

58135,6

22,6

2110,2

-14,0

103,8

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

1115,7

0,7

1175,2

0,5

59,5

-0,2

105,3

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ІV. Поточні зобов’язання

95789,4

62,7

198082,0

76,9

102292,6

14,2

206,8

У тому числі короткострокові кредити банків

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

векселі видані

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

63420,1

41,5

173853,9

67,5

110433,8

26,0

274,1

поточні зобов’язання за розрахунками та інші

32369,3

21,2

24228,1

9,4

-8141,2

-11,8

74,8

V. Доходи майбутніх періодів

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Баланс

152930,5

100,0

257392,8

100,0

104462,3

-

168,3

Для оцінки фінансового стану підприємства на 1-му етапі здійснюється загальний аналіз активу та пасиву.

Згідно балансу активи підприємства збільшились на 104462,3 тис. грн. Зокрема:

  • необоротні активи збільшились на 93685,3 тис. грн.;

  • оборотні активи збільшились на 10754,4 тис. грн.;

  • витрати майбутніх періодів збільшились на 22,6 тис. грн.,

що свідчить про збільшення капітальних вкладень та збільшення оборотних активів за рахунок збільшення дебіторської заборгованості на 10454,7тис.грн.

Аналізуючи джерела утворення активів встановлюємо збільшення власного капіталу на 2110,2 тис. грн. Зокрема за рахунок:

  • збільшення резервного капіталу на 1,9 тис. грн.;

  • збільшення нерозподіленого прибутку на 2108,3 тис. грн.

Згідно аналізу встановлено збільшення короткострокових зобов'язань на 102292,6 тис. грн. Зокрема:

  • кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги збільшилась на 110433,8 тис. грн.

  • поточні зобов'язання за розрахунками зменшились на 8141,2 тис. грн.

Наявність дебіторської і кредиторської заборгованості свідчить про недоліки в роботі підприємства. Кредиторська заборгованість підприємства значно перевищує дебіторську заборгованість, що є негативним явищем для діяльності підприємства.

Порівнюючи валюту балансу на початок та на кінець звітного періоду можна сказати, що вона зросла на 104462,3 тис. грн. Звідси випливає позитивний загальний напрям діяльності підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.