Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Самостійна робота 25.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.09.2019
Размер:
119.81 Кб
Скачать

Друк документа

Якість друку документа залежить від великої кількості чинників: моделі принтера, його роздільній здатності, можливості кольорового друку і так далі

Для налаштування параметрів друку виберіть команду Друк (Print) у меню Файл (File). На екрані відображуватиметься діалогове вікно. У рамці Принтер (Printer): список, що розкривається Ім'я (Name) кнопка Властивості (Properties) і прапорець Друк у файл (Print to file) у групі Копії (Copies): поле Число копій (Number of copies) прапорець Розібрати по копіях (Collate) мають те ж призначення, що і в діалоговому вікні Друк програми Word. Відмітна особливість діалогового вікна для друку електронних таблиць від інших вікон друку Microsoft Office полягає в можливості встановити перемикач в групі Вивести на друк (Print-what) у положення, що дозволяє надрукувати виділений діапазон (Selection), виділені листи (Active sheet(s)) або всю книгу (Entire workbook). Друк кожного виділеного діапазону виробляється на окремому аркуші. За умовчанням кнопка перемикача знаходиться в положенні виділені листи (Active sheet(s)), яке передбачає друк виділених листів книги. 

К рім того, передбачена можливість масштабування робочого аркуша з тим, аби він при друці уміщався на заданій кількості сторінок. Несуміжні виділені діапазони будуть надруковані на різних сторінках.

Кнопка Перегляд (Preview) дозволяє побачити, як виглядатиме документ після друку. Після того, як ви натискуватимете кнопку ОК у рядку стану вікна документа відображуватиметься значок принтера і кількість підготовлених для друку сторінок. Після завершення друку документа значок зникає

Питання для самоконтролю

 1. Які можливості налаштування друку в Microsoft Excel надає вікно «Параметри сторінки».

 2. Як можна роздрукувати окремі осередки.

 3. Для чого потрібне вікно розмітка сторінки.

 4. Які можливості надає вікно попереднього перегляду.

 5. Які можливості друку документа надає Microsoft Excel.

Література:

 1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академия”, 2002.

 2. Інформатика: Навч. посібн. для 10–11 кл. середн. загальноосвітн. шкіл /І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодяжний, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов. – К.: Форум, 2001.

 3. Фигурнов В. Э. ІВМ РС для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА, 1997.

 4. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Учеб. пособие для студентов эконом. спец. вузов.-М.: Высш. шк., 1986.

 5. Microsoft Excel. Руководство пользователя. - Корпорация Microsoft, 1993.

 6. Гусева О.Л., Миронова Н. Н. Excel для Windows. Практические работы //Информатика и образование. 1996 №3.

 7. Малярчук С.М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Довідково-навчальний посібник / Під ред. С.А. Ракова. – Харків: Ранок, 2000.

5