Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нові розробки мет КР ВП_ правка.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
291.58 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет «Транспортних та інформаційних технологій» Кафедра «Транспортні технології»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни «Вантажні перевезення»

на тему: «Підвищення ефективності перевезень вантажів у

змішаному сполученні»

2012 рік

Зміст

Стор.

Вступ………………………………………………………………………………

 1. Транспортна характеристика вантажу…………………………………….

 2. Комплекс технічних засобів………………………………………………

 3. Пакування вантажу………………………………………………………….

  1. Визначення типу пакування………………………………………………...

  2. Розміщення і кріплення вантажу в контейнері, визначення кількості

вантажних місць………………………………………………………………

  1. Маркування вантажних місць та контейнерів………………………………

 1. Послідовність виконання операцій при здійсненні перевезень вантажів

у змішаному сполученні…………………………………………………………

  1. Операції, що здійснюються під час приймання вантажу і завантаження його в контейнери. ……………………………………………………………….

  2. Операції, що здійснюються під час завантаження контейнера на морське судно………………………………………………………………………

  3. Операції, що здійснюються під час перевезення контейнерів морським транспортом……………………………………………………………………….

  4. Операції, що здійснюються під час перевантаження контейнерів з морського транспорту на залізничний……………………………………………

  5. Операції, що здійснюються з приймання і перевезення контейнерів автомобільним транспортом………………………………………………………

 1. Розрахунок показників роботи морського судна…………………………..

 2. Розрахунок показників роботи автомобільного транспорту……………….

 3. Розрахунок витрат на доставку вантажів у змішаному сполученні……….

 4. Розробка транспортно-технологічної схеми доставки вантажів у

змішаному автомобільно-морському сполученні…………………………

 1. Перелік транспортних документів необхідних для перевезення

вантажу………………………………………………………………………

Висновки……………………………………………………………………………

Список використаної літератури….………………………………………………

ВСТУП

Розкрити актуальність теми курсової роботи.

Розділ 1. Транспортна характеристика вантажу

Різноманітність характеристик навальних, насипних, тарно-поштучних вантажів визначає різні вимоги щодо підготовки вантажу до перевезення, типу рухомого складу, характеристик пунктів перевалки. Тому в роботі необхідно в першу чергу навести правила перевезення заданого вантажу тими видами транспорту, що будуть задіяні під час доставки (автомобільним, морським). Назва вантажу вибирається студентом згідно індивідуального завдання. Вантаж має бути тарно-поштучним. В подальшому цей вантаж буде розміщений в контейнерах двох різних типорозмірів.

Розділ 2. Комплекс технічних засобів

1. Навести технічні характеристики контейнерів, які дані в індивідуальному завданні (внутрішні розміри контейнерів, розміри дверей, власна вага і вантажність) та схематично представити їх загальний вигляд із зазначенням всіх розмірів. Загальна характеристика різних типів контейнерів представлена в додатку.

2. Навести технічну характеристику судна, яке визначено в завданні.

3. Навести коротку характеристику заданих портів відправлення і призначення (пошук виконати самостійно, використовуючи доступні джерела інформації). Обрати кран (який може бути задіяним при навантаженні і розвантаженні вантажу в морських портах та буде відповідати масі брутто контейнера) та представити його технічну характеристику.

4. У відповідності до габаритних розмірів та маси брутто сформованих контейнерів двох типорозмірів, вибрати автомобільний контейнеровіз і навести його технічну характеристику (пошук виконати самостійно, використовуючи доступні джерела інформації).

РОЗДІЛ 3. ПАКУВАННЯ ВАНТАЖУ

3.1. Визначення виду пакування

Використовуючи довідкову літературу, визначити тип споживчого і транспортного пакування товару. Схематично зобразити вигляд вантажного місця (ящик, коробка), розрахувати його вагу (mвм, кг). Розміри тари узгодити в довіднику (lвм×bвм×hвм, мм).

  1. Розміщення і кріплення вантажу в контейнері,

визначення кількості вантажних місць

Розрахувати обсяг (вагу) вантажних місць (ВМ), що можна розмістити в контейнерах двох типорозмірів (QК1 , QК2 - ):

 • індекс 1 – контейнер більшої вантажності;

 • індекс 2 - контейнер меншої вантажності .

Схематично зобразити варіанти їх розміщення на міліметровому папері (два варіанти для Qк1 і для Qк2). Результати розрахунків представити у вигляді таблиці 3.1:

Таблиця 3.1

Варіант розміщен-ня в контей-нері

Кількі-сть ВМ вздовж контей-нера

Кількість ВМ за шириною

Кількі-сть ВМ за висотою

Загальна кількість ВМ, що вміщується в контей-нер, шт.

Вага вантажу, який можна розмістити в контей-нері(Qк), кг

Коеф-т викор. вантаж-ності

Об’єм вантажу, який можна розмістити в контей-нері

Коеф-твикор. об’єму

Загальний обсяг партії вантажу (Q, т), що має бути доставлений в порт призначення, розраховується за формулою:

де № – остання цифра порядкового номеру студента за списком групи (від 1 до 10);

Визначити необхідну кількість контейнерів для перевезення заданої партії вантажів, виходячи з умови, що одна частка загального обсягу вантажу буде перевозитись в першому типі контейнерів, а решта – в другому.

Кількість першого типорозміру (більших) контейнерів:

Кількість другого типорозміру (менших) контейнерів:

Загальна кількість контейнерів становить:

де А1 – частка загального обсягу вантажу, що буде перевозитись з

використанням першого типорозміру контейнерів, % (згідно із

завданням);

А2 – частка загального обсягу вантажу, що буде перевозитись з

використанням другого типорозміру контейнерів,% (згідно із

завданням).

Перевірка: А1+ А2 =100 %.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.