Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани практичних робіт - Маркетинг.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
621.06 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Житомирський технологічний коледж

Затверджую

Заст. директора з навчальної роботи Житомирського технологічного коледжу

___________ І.І. Бондар

“___” ___________ 20__ р.

Маркетинг

Плани практичних робіт

для підготовки молодших спеціалістів

спеціальностей 5.050107 “Економіка підприємства”,

5.050111 “Бухгалтерський облік”, 5.050104 “Фінанси”

Житомир 20­­__ р.

У роботі над планами практичних робіт приймали участь:

Викладач: Т.Г. Івановавикладач економічних дисциплін, голова циклової комісії економічних дисциплін Житомирського технологічного коледжу.

Рецензент: Л.І. Антонюквикладач економічних дисциплін Житомирського технологічного коледжу.

Методичні вказівки розглянуті та схваленні комісією економічних

дисциплін Житомирського технологічного коледжу

Протокол № ___ від “___” _____________ 20__ р.

Рецензія

на плани практичних робіт

з дисципліни “Маркетингу”

Зміст практичних робіт відповідає завданню дисципліни, вимогам ринкової економіки. Вони відображають значення дисципліни “Маркетингу” в системі сукупних економічних наук і дають можливість зрозуміти необхідність самої діяльності для сучасного економіста, менеджера і фінансиста.

Рецензент ___________________ Л.І. Антонюк

Практична робота № 1 (2 години)

Тема: “Проведення маркетингових досліджень”.

Мета: Навчитися розробляти анкету для споживачів.

Методичні вказівки з виконання і оформлення роботи

 1. Опитування – основний метод збору первинної інформації при проведенні маркетингових досліджень.

 2. Анкета – основне знаряддя опитування. Найпоширенішими є такі дослідження:

  • визначення місткості ринку;

  • сезонна структура продажу;

  • визначення середнього попиту на душу населення;

  • рівень задоволення потреб;

  • мотивація споживачів;

  • поведінка споживачів до і після купівлі;

  • тенденції споживчого попиту;

  • рівень задоволення інструментами маркетингу (ціною, розподілом);

  • дослідження конкурентів: частки ринку основні конкурентів, стратегії, ефективності програми маркетингу (товар, ціна, розподіл, пересування);

  • короткострокове та довгострокове планування;

  • дослідження ефективності способів просування: реклами, стимулювання особистого продажу;

  • вивчення проблем, створення упаковки;

  • пробний маркетинг.

 3. При складанні анкети слід звернути увагу на такі рекомендації:

  • чи важко зрозуміти суть запитання;

  • чи надто абстрактне запитання;

  • чи потрібна надзвичайна красномовність для відповіді на запитання;

  • чи потрібна значна спостережливість для відповіді на запитання;

  • чи висуваються високі вимоги до пам’яті;

  • чи існує небезпека втоми через значний обсяг запитання;

  • чи може виникнути бажання догодити комусь своєю відповіддю;

  • чи впливатимуть недовіра, побоювання, почуття страху на відповідь;

  • чи відіграватимуть роль міркування престижу;

  • чи є запитання інтимним;

  • чи стосується запитання неусвідомлених обставин.

 4. Ознайомлення з основними групами запитань за наданою схемою.

 5. Визначення проблеми та об’єкта дослідження.

 6. Розробка власної анкети

(10 + 1)

Додаток до практичної роботи № 1

Запитання, що найчастіше використовуються у маркетингових дослідженнях.

Найменування

Суть прийому

Приклад

А. ЗАКРИТІ ЗАПИТАННЯ (респондент вибирає одну із запропонованих відповідей)

Альтернативне запитання

Пропонуються дві можливі відповіді

Чи купуєте ви супи?

Так Ні

Багатоваріантне запитання

Можливість вибору двох або більше варіантів відповіді

Які супи ви купуєте?

Супи стандартні

Супи швидкорозчинні

Бульйоні кубики

Шкала Лайкерта

Запитання з пропозицією показати ступінь згоди із даною заявою

Пиво "Оболонь" – найкраще вітчизняне пиво

Абсолютно не згодний

Не впевнений

Не можу оцінити

У цілому згодний

Цілком згодний

Семантичний диференціал

Дві протилежні оцінки розділяє шкала розрядів, на якій респондент ставить позначку

Автомобіль DAEWOO

комфортний недуже

комфортний

Дизайн

хороший невдалий

Шкала важливості

Відповідь вказує на оцінку важливості показника для респондента

При купівлі автомобіля ціна для мене …

Найважливіший показник

Суттєвий показник

Важливий показник

Показник, який майже не впливає на моє рішення

Бальна оцінка

Шкала з рангуванням ознак за допомогою оцінок від "незадовільно" до "відмінно"

Обслуговування клієнтів у банку "Аваль"

відмінне – незадовільне

1

2

3

4

5

Зорові асоціації

Відповідь описує асоціацію після прочитаного тексту

Коли ви читаєте "Procter&Gamble", вашою першою асоціацією є:

Рекламний ролик на телебаченні

Зубна паста, якою користуюсь вдома

Пральний порошок

Нічого не уявляю, просто мені стає приємно

Жодної асоціації

Б. ВІДКРИТІ ЗАПИТАННЯ (запитання, на яке респондент може дати відповідь своїми словами)

Цілком вільне запитання (без заданої структури)

Запитання, на яке респондент відповідає , як побажає

Якби сьогодні ви обирали оператора мобільного зв’язку, на які фірмі ви б спинилися?

Асоціативні думки

Респондент мав вказати думки, назви, які першими спадають на думку

Що відразу спадає на думку, коли ви чуєте

Фірма "САМ" _____________ ?

"Гамалія" ________________ ?

Закінчення речення

Незакінчене речення, яке респондент має завершити

Коли я обираю авіакомпанія, я насамперед за все …

Закінчення оповідання

Респонденту пропонують закінчити оповідання

Останнім часом на ринку з’явилось багато нових торгових марок шампунів …

Доповнення до малюнку

На малюнку два персонажі. Один з них щось сказав. Респондент повинен увійти у роль іншого і написати замість нього відповідь

Тематичне сприйняття

Респонденту показують малюнок і просять розповісти, що на його думку, відбувається або може відбутися

Додаток до практичної роботи № 1