Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Планування і контроль на підприємстві (курсова).docx
Скачиваний:
44
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
66.32 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра економіки

Толочко Світлани Миколаївни

студентки 4 курсу, група ЕП-30к

Курсова робота

з дисципліни

“Планування і контроль на підприємстві”

на тему:

“Планування і контроль витрат на основну оплату праці працівників підприємства”

Керівник: ________________________

(посада, прізвище та ініціали)

Підпис керівника __________________

Рецензент _________________________

(посада, прізвище та ініціали)

Підпис рецензента _________________

До захисту допущено “___” _________ 2011 р.

Захищено на кафедрі з оцінкою _____________

Захист відбувся “___” _____________ 2011 р.

Підписи членів комісії _____________

Житомир 2011р.

Вступ…………………………………………………………………………

Розділ 1. Підприємство як суб’єкт господарської діяльності та об’єкт планування і контролю…………………………………………………….

1.1. Організаційна характеристика підприємства. Органів його управління, планування та контролю…………………………………………………..

1.2. Аналіз і оцінка економічних показників господарської діяльності підприємства…………………………………………………………………

1.3. система, методи, інформаційна база та структура об’єктів планування і контролю на підприємстві…………………………………………………..

Розділ 2. Сучасні тереотичні аспекти планування і контролю на підприємстві в сучасних умовах господарювання………………………………………..

Розділ 3. Планування і контроль витрат на основну оплату працю працівників підприємства…………………………………………………………………

3.1. Економічний зміст основної оплати праці на підприємстві……….

3.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування основної оплати праці…………………………………………………………………………….

3.3. Планування і контроль розцінок основної оплати праці……………..

3.4. Планування і контроль фонду основної оплати праці…………………

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю фонду

оплати праці структурного підрозділу………………………………………..

Список використаної літератури………………………………………………

Додатки………………………………………………………………………….

Вступ

В умовах переходу України до ринкової економіки й водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення значної кількості працівників відбуваються значні зміни в організації праці та її оплати.

Традиційне поняття про регулярну, своєчасну й в повному розмірі виплату заробітної плати нині гарантовано лише в законодавчих актах. На більшості підприємств, що працюють, ці гарантії не забезпечуються. Втрата гарантії з виплати заробітної плати набула масового характеру. Причиною цього негативного явища, з одного боку, є надмірна економічна свобода підприємств і, зокрема, роботодавців у розпорядженні фінансовими коштами, з іншого, - відсутність законодавчо обумовленої відповідальності роботодавців за несвоєчасну виплату заробітної плати, а також відмова держави від контролю за системою оплати праці.

На кожному підприємстві в Україні має бути реальна й достовірна інформація про трудомісткість виробляємої продукції, про нарахування заробітної плати.

Таким чином, з вище сказаного можна стверджувати, що дана тема роботи має велику актуальність. Трудові ресурси – це головний ресурс кожного підприємства, а оплата праці робітників – це ціна трудових ресурсів, діючих у виробничому процесі.

Предметом роботи є аналіз формування та використання фонду оплати праці на підприємстві.

Об’єктом дослідження виступає фінансова діяльність ВАТ «Біоветфарм».

Мета роботи – дослідження особливостей аналізу формування та використання фонду оплати праці на підприємстві.

Завданнями дослідження є:

- розкрити економічну сутність та основні форми організації оплати праці на підприємстві;

- проаналізувати вплив ефективності використання фонду оплати праці на загальний фінансовий стан підприємства;

  • розкриття методології аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства;

- визначити проблеми та шляхи вдосконалення формування і контролю фонду оплати праці підприємства.

Розділ 1. Підприємство як суб’єкт господарської діяльності та об’єкт планування і контролю.

    1. Організаційна характеристика підприємства, органів його управління, планування і контролю.

Філія «Коростенська ДЕД» створена Дочірнім підприємством «Житомирський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України» з 10.07.2002р. на базі ліквідованого Коростеньського дорожньо-експлуатаційного державного підприємства. Філія «Коростенська ДЕД» зареєстрована 11.07.2002р. і знаходиться в м.Коростені вул.. Семашко 14, не є юридичною особою, не має закінченого балансу, входить до складу Дочірнього підприємства «Житомирський облавтодор» на правах виробничого підрозділу. . Філія «Коростенська ДЕД» діє згідно з Положенням філії «Коростенська ДЕД», в своїй діяльності керується наказами та розпорядженнями керівництва дочірнього підприємства. Підприємство засноване з метою забезпечення економічних інтересів держави, задоволення потреб держави, населення та оборони країни в удосконаленні і розвитку автомобільних доріг загального користування, розширення можливостей виробничого та соціального розвитку підприємства дорожнього господарства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі спільної діяльності, розподілу праці і кооперації. Для цього підприємство:

  • здійснює будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, виконання відповідних державних програм;

  • проводить науково-технічну політику з метою скорочення інвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрації науково-технічного і виробничого потенціалу з розроблення та впровадження нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів. Згідно з контрактом Службою автомобільних доріг в Житомирській Області, яке є правонаступником Адміністрації автодоріг, і є замовником усіх робіт, за філією «Коростенська ДЕД» закріпленні автодороги державного значення:

  • Київ-Ковель-Ягодин на відрізку від км. 79+390 до км. 245+690 довжиною 166,3 км., яка пролягає по території Малинського, Коростенського, Лугинського та Олевського районів Житомирської області.

  • Виступовичі-Овруч-Житомир на відрізку від км. 97+600 до км. 138+000 довжиною 40,4 км., яка пролягає по території м.Коростень, Коростенського та Володарсько-Волинського районів.

Загальна протяжність доріг, які обслуговуються філією «Коростенська ДЕД» складає 206,7 км. Філія «Коростенська ДЕД» здійснює ремонт та утримання автодоріг через 5 дорожньо-ремонтних пунктів (ДРП), 4 з яких знаходяться на автодорозі Київ-Ковель_ягодин (ДРП-1-4) і 1 на автодорозі Виступовичі-Овруч-Житомир (ДРП-5). Філія «Коростенська ДЕД» за виконані роботи звітує щомісячно перед Службою автомобільних доріг в Житомирській області та перед ДП «Житомирський облавтодор», а про результати фінансово-господарської діяльності щоквартально перед ДП «Житомирський облавтодор». Особливістю організаційної системи Філія «Коростенська ДЕД» є її лаконічність та компактність, а також малочисельний склад керівних посад. Дана організаційна структура є лінійно – функціональною, вона забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє реалізації і підвищенню ефективності роботи функціональних підрозділів.Більш детальну характеристику отримаємо після проведення розрахунків деяких показників та зробімо по них висновки.