Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_Audit_MO.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
321.02 Кб
Скачать

Тема 4. Види аудита та види аудиторських послуг.

1. Види аудиту

1.1. Внутрішній і зовнішній аудит

1.2. Аудит на відповідність вимогам

1.3. Аудит фінансової звітності

1.4. Обов’язковий і ініціативний аудит

1.5. Первісний і погоджений аудит

1.6. Класифікація з погляду аудитора

1.7. Класифікація з погляду напрямку

2. Види аудиторських послуг

2.1. Аудит перевірки фінансово-господарської діяльності. Фактична перевірка. Підтвердження. Документальна перевірка. Формальна перевірка. Логічна перевірка. Арифметична перевірка. Спеціальна перевірка. Опитування. Спостереження. Аналітичні тести. Сканування. Методи організаційних перевірок: суцільні, вибіркові, комплексні, цільові, експертна оцінка.

2.2. Аналіз фінансової звітності і результатів господарської діяльності. Оцінка платоспроможності і фінансового стану.

2.3. Консультування з питань оподатковування, податкового планування. Методи.

2.4. Консультування по правових питаннях

2.5. Консультування правової відповідальності обробки даних

Тема 5. Технологічні основи аудита

1. Початкова стадія аудиторської перевірки.

2. Планування аудита. Задачі планування аудита. Основні етапи планування . Попереднє планування. Збір загальних свідчень. Збір інформації про правові обов’язки клієнта. Оцінка істотності аудиторського ризику. Види основних методів оцінки аудиторського ризику. Ознайомлення із системою внутрішньогосподарського контролю й оцінка ризику контролю

3. Аудиторські докази. Релевантність доказів. Внутрішні і зовнішні докази.

4. Поняття шахрайства і помилки. Види помилок.

5. Порядок підготовки і складання частини аудиторського висновку. Види аудиторського висновку

Розділ 2. Практичний аудит

Тема 1. Перевірка операцій з коштами.

1. Цілі перевірки і джерела інформації. Аудит банківських операцій. Аудиті валютних операцій.

2. Методи перевірки касових операцій по рахунках у банках.

3. Перевірка законності операцій з готівкою. Методика проведення перевірки. Підзвітні особи.

Тема 2. Перевірка обліку розрахункових і кредитних операцій

1. Цілі перевірки і джерела інформації.

2. Методи перевірки розрахункових взаємин підприємства. Спірна заборгованість. Нереальна заборгованість. Розрахунки з депонентами. Операції по підзвітних сумах.

3. Перевірка довгострокових і короткострокових позик.

4. Перевірка розрахунків по податках, зборам і внески.

Тема 3. Перевірка операцій з основними засобами і нематеріальними активами

1. Мети перевірки і джерела інформації.

2. Перевірка операцій по придбанню ОЗ.

3. Перевірка правильності документального оформлення оприбуткування ОЗ і їхнього списання.

4. Перевірка правильності нарахування зносу, проведення ремонту ОЗ.

5. Аудит операцій по переміщенню і вибуттю ОЗ.

6. Перевірка операцій по придбанню і руху НМА.

Тема 4. Аудиторська перевірка операцій із ТМЦ

1. Мети перевірки і джерела інформації.

2. Перевірка операцій з виробничими запасами, матеріальними цінностями, товарами, МШП.

Тема 5. Перевірка розрахунків по оплаті праці

1. Мети перевірки і джерела інформації.

2. Види оплати праці. Перевірка нарахування оплати праці по видах оплати праці.

3. Аудит нарахувань на фонд оплати праці і утримань із зарплати робітників.

Тема 6. Перевірка обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

1. Мети і джерела інформації.

2. Перевірка правильності віднесення витрат на основне і допоміжне виробництво. Незавершене виробництво.

3. Списання витрат на службові відрядження. Списання витрат на підготовку і перепідготовку кадрів.

4. Методи оцінки незавершеного виробництва. Нестачі і їх списання.

Тема 7. Аудит реалізації готової продукції

1. Мети перевірки і джерела інформації. Первинні документи на відпустку готової продукції зі складу.

2. Перевірка правильності відображення реалізації готової продукції.

Тема 8. Аудит формування фінансових результатів

1. Мети перевірки і джерела інформації. Головна книга, журнали-ордера, баланс.

2. Вплив окремих факторів на величину фінансових результатів.

3. Об’єкти процесу аудита фінансових результатів.

4. Перевірка узагальнюючого показника прибутку (збитку).

5. Основні групи перекручувань в фінансовій звітності.

6. Модель методики аудуювання прибутку.

Тема 9. Оцінка платоспроможності (ліквідності) підприємства

1. Платоспроможність.

2. Показники платоспроможності (ліквідності) підприємства

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]